مشکلات مسکن مهر استان خراسان رضوی بررسی شد

جلسه بررسی مشکلات مسکن مهر استان خراسان رضوی با حضور جمعی از مسوولان برگزار شد.
پایگاه خبری بانک مسکن

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن- هیبنا، جلسه بررسی مشکلات مسکن مهر استان با حضور ندا کسری کرمانشاهی رئیس اداره کل تسهیلات تبصره ای بانک مسکن، مهندس کوهی نماینده تام الاختیار استانداری در مسکن مهر ، پویا نماینده دفتر فنی استانداری، مهندس نوروزی معاونت مسکن اداره راه و شهرسازی،‌ بهروان فر معاون شهری بنیاد مسکن، نوفرستی رئیس مسکن مهر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، متحدیان معاون مسکن شرکت عمران شهر جدید گلبهار،‌ یزدانی مدیر عامل شرکت عمران شهر جدید بینالود ، خطیب زاده مدیر شعب استان، ناصری معاون اجرایی مدیریت، کدخدامزرجی و کافی رئیس و معاون دایره اعتباری در محل دفتر مدیر شعب استان برگزار شد.

در این جلسه مقرر شد در خصوص پروژه های با پیشرفت فیزیکی کمتر از 30% نهادهای مربوطه به منظور تعیین تکلیف با تهران مکاتبه و رونوشت آن را جهت این مدیریت ارسال نمایند و همچنین به منظور اهتمام بیشتر توسط تمام دستگاه های ذی مدخل در خصوص صدور اسناد مالکیت مسکن مهر ، جلسه ای نیز با اداره ثبت اسناد با حضور تمامی نهادها صورت پذیرد.

در این نشست مهندس نوروزی معاون مسکن اداره کل راه و شهرسازی استان پیشنهاد کرد با هدف تعیین تکلیف پروژه های کم کار و راکد، کارگروه مشترک حقوقی با حضور تمامی اعضا تشکیل و پیگیری این مهم نیز بر عهده اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی باشد.

در پایان این جلسه مقرر شد در اولین جلسه شورای مسکن استان، نماینده دادگستری نیز به منظور ارائه راهکارهای مطلوب درخصوص بررسی تخلفات احتمالی اعضا و تعاونی ها حضور داشته باشد.

قابل ذکر است جلسه ای نیز با هدف بررسی و رفع مشکلات انبوه سازان شهر جدید بینالود با حضور ندا کسری کرمانشاهی رئیس اداره کل تسهیلات تبصره ای و کارشناسان اداره مربوطه و حسن خطیب زاده مدیر شعب استان خراسان رضوی، مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره شرکت عمران بینالود و تعدادی از انبوه سازان شهر جدید بینالود برگزارشد و همچنین پروژه های مسکن مهر بینالود نیز مورد بازدید قرار گرفت.


کلید واژه ها


ارسال نظر

تعداد کاراکتر 0 از 4000