رشد ۱۲ درصدی پیشرفت پروژه در سال جاری؛

پیشرفت فیزیکی پروژه صندوق سرمایه گذاری شمالغرب ۴۷ درصد شد

پیشرفت فیزیکی پروژه مسکونی نرگس رشدیه تبریز بر اساس آخرین وضعیت اجرای پروژه به ۴۶.۹ درصد رسید.
پایگاه خبری بانک مسکن

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن -هیبنا، صندوق سرمایه گذاری زمین و ساختمان مسکن شمالغرب، سه سال پیش به منظور تامین مالی پروژه مسکونی نرگس رشدیه تبریز تاسیس و در سال 94 وارد بازار سرمایه شد.

این پروژه 96 واحدی، در زمینی به مسا حت 3 هزار و 50 متر مربع با زیر بنای کل حدود 30 هزار مترمربع توسط شرکت سرمایه‌گذاری مسکن شمالغرب به عنوان مدیر ساخت، در حال احداث است.

بررسی گزارش درصد پیشرفت فعالیت اجرای پروژه نرگس رشدیه تبریز به عنوان یکی از پروژه‌های شاخص شرکت سرمایه گذاری شمالغرب نشان می‌دهد، پیشرفت این پروژه تا پایان مرداد ماه به 46.9 درصد رسیده است در حالی که در پایان اسفند 95، پیشرفت فیزیکی پروژه 34 درصد بود. به این ترتیب روند اجرای پروژه نشان می‌دهد طی 5 ماهه گذشته 12.9 درصد بوده است.

جزئیات درصد پیشرفت این پروژه به تفکیک هر فعالیت نیز حاکی از آن است که اسکلت اجرای پروژه 29.59 درصد و مجموع فعالیت سفت کاری و نازک کاری نیز 11.87 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

بر اساس محاسبات صورت گرفته در خصوص توجیه مالی پروژه، در صندوق سرمایه گذاری زمین و ساختمان مطابق دستورالعمل‌ها و برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، منابع مورد نیاز در ابتدای پروژه و منابع مازاد در زمان اتمام ساخت و فروش کل واحدها بین دارندگان واحدهای سرمایه گذاری تقسیم می‌شود.

در عین حال ریسک‌هایی نیز همچون سایر بخش های اقتصادی، متوجه سرمایه گذاران در صندوق‌های زمین و ساختمان است هر چند تمهیدات لازم از سوی مدیران به عمل آمده تا سرمایه گذاری در صندوق زمین و ساختمان شمالغرب سودآور باشد اما احتمال وقوع زیان و عدم انطباق واقعیت با پیش بینی‌ها وجود دارد بنابراین سرمایه گذاران باید به همه ریسک‌های سرمایه گذاری در صندوق توجه کنند.

ریسک‌های مرتبط با صنعت انبوه‌سازی مانند بازارهای رقیب، مصالح و مواد اولیه، رکود و رونق بازار مسکن و قوانین و مقررات متوجه صندوق‌های سرمایه گذاری زمین و ساختمان نیز است که سرمایه گذاران باید همچون سایر فعالیت‌های اقتصادی، این ریسک‌ها را بپذیرند.

همچنین علاوه بر ریسک‌های مرتبط با صنعت انبوه سازی، برخی ریسک‌ها مانند کاهش ارزش دارایی‌ها، افزایش هزینه‌های ساخت، عدم اتمام پروژه در موعد مقرر و کاهش قیمت بازاری واحدهای سرمایه گذاری از جمله ریسک‌های مرتبط با سرمایه گذاران در صندوق‌های زمین و ساختمان محسوب می شوند.

با این حال در گزارش امکان سنجی پروژه مسکونی نرگس رشدیه تبریز نرخ بازدهی داخلی در دو سناریوی بدبینانه و خوشبینانه برای سرمایه گذاران پیش بینی شد که این نرخ در سناریوی بدبینانه معادل 22.28 درصد و در سناریوی خوشبینانه نیز 31.3 درصد پیش بینی شد.

موضوع فعالیت این صندوق که به منظور تامین مالی احداث پروژه نرگس رشدیه تبریز طراحی شده است، جمع آوری وجوه از متقاضیان سرمایه گذاری در صندوق و ساخت پروژه ساختمانی مندرج در امیدنامه صندوق از محل وجوه یاد شده، فروش واحدهای ساختمانی و در نهایت تقسیم عواید ناشی از این فعالیت بین سرمایه گذاران صندوق شده است.

گروه سرمایه‌گذاری مسکن به عنوان مدیر صندوق، شرکت کارگزای بانک ملی ایران به عنوان متولی، شرکت تامین سرمایه آباد مسکن به عنوان بازار گردان، ناظر و متعهد پذیره نویس و موسسه حسابرسی فریوران به عنوان حسابرس، دیگر ارکان صندوق هستند.ارسال نظر

تعداد کاراکتر 0 از 4000