در نشست یا مسوولان بنیاد مسکن قزوین مطرح شد:

توسعه همکاری ها با بانک مسکن

مسوولان مدیریت بانک مسکن استان قزوین در دیدار با معاونان امور بازسازی مسکن روستایی و مسکن شهری بنیاد مسکن استان درخصوص توسعه ی همکاری های فی ما بین به گفتگو پرداختند.
پایگاه خبری بانک مسکن

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن- هیبنا، در این جلسه ابتدا عیسی قلیچ خانی- معاون اجرایی مدیریت شعب قزوین با ارائه گزارشی از تسهیلات پرداخت شده توسط بانک مسکن استان قزوین در بخش روستایی اظهار داشت: در ابتدای شش ماه سال جاری تعداد 198 فقره به ارزش 36 میلیاردو 137 میلیون ریال در راستای حمایت از خانه دار شدن خانواده های ساکن در روستاهای استان پرداخت شده است. وی ضمن قدردانی از اقدامات بنیاد مسکن در جهت احداث مسکن در روستاهای استان قزوین خواستار همکاری و همراهی بنیاد مسکن با بانک در وصول اقساط معوق روستایی شد.
قلیچ خانی افزود: با توجه به اهمیت بازگشت تسهیلات روستایی به چرخه نقدینگی بانک همکاری بنیاد مسکن در وصول مطالبات روستایی می تواند بانک را در تامین مالی احداث واحدهای مسکن روستایی یاری نماید.
مجید کشاورز مهر معاون امور بازسازی مسکن روستایی با بیان اقدامات این نهاد در حوزه ی مسکن روستایی اظهار داشت: دو دستگاه با توجه به توانمندی های خود دارای ظرفیت های اقدامات عمرانی مشترکی هستند که مردم می توانند از آنها به خوبی بهره مند شوند.
معاون امور بازسازی مسکن روستایی با اظهار رضایت از روند همکاری های دو دستگاه گفت: اجرای طرح ویژه بهسازی و نوسازی مسکن روستایی و بازسازی اماکن مسکونی آسیب دیده از سوانح ضمن افزایش رضایتمندی مردم ساکن روستاها از مهاجرت آنها به شهرها جلوگیری خواهد نمود.
در ادامه این نشست مقرر شد بانک مسکن وبنیاد مسکن استان قزوین در بخش وصول مطالبات روستایی و طرح ویژه بهسازی و نوسازی مسکن روستایی و بازسازی اماکن مسکونی آسیب دیده از سوانح همکاری بیشتری با یکدیگر داشته باشند.


کلید واژه ها


ارسال نظر

تعداد کاراکتر 0 از 4000