بازدید محمدرضا امینی از پروژه ی نرگس رشدیه ی تبریز

مهندس امینی به اتفاق معاونان خود و همچنین اعضای هیات مدیره صندوق سرمایه گذاری زمین و ساختمان مسکن شمال غرب از پروژه ی نرگس رشدیه ی تبریز بازدید کرد.
پایگاه خبری بانک مسکن

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن به نقل از روابط عمومی شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن محمدرضا امینی، مدیر عامل گروه سرمایه‌گذاری مسکن به اتفاق معاونین و همچنین اعضای هیات مدیره صندوق سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان مسکن شمال غرب از پروژه‌ی مسکونی نرگس رشدیه‌ی تبریز بازدید کردند.
در ادامه این سفر مدیران در جلسۀ مربوط به صندوق سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان مسکن شمال غرب که با حضور اعضای هیات مدیرۀ صندوق برگزار شد شرکت کردند که موضوعات متعددی از جمله بررسی زمان بندی فروش ، بررسی گزارشات کنترل پروژه و همچنین میزان پیشرفت عملیات اجرائی پروژه مورد بحث قرار گرفت .
شایان ذکر است صندوق سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان مسکن شمال غرب، سال گذشته به منظور تامین مالی پروژه مسکونی نرگس رشدیه ی تبریز تاسیس شد و در شهریور ماه سال گذشته در بازار سرمایه عرضه شد. این پروژه 96 واحدی، در زمینی به مساحت 3050 متر مربع با زیربنای کل حدود 20 هزار متر مربع توسط شرکت سرمایه‌گذاری مسکن شمالغرب به عنوان مدیر ساخت، در حال احداث است. گروه سرمایه‌گذاری مسکن به عنوان مدیر صندوق ، شرکت مشاوره سرمایه گذاری ارزش پرداز آریان به عنوان متولی ، شرکت تامین سرمایه آباد مسکن به عنوان بازارگردان ، ناظر و متعهد پذیره نویس و موسسه حسابرسی فریوران به عنوان حسابرس دیگر ارکان این صندوق هستند.


کلید واژه ها


ارسال نظر

تعداد کاراکتر 0 از 4000