معاون وزیر راه و شهرسازی در گفت و گو با پایگاه خبری بانک مسکن اعلام کرد

الزامات برنامه ریزی برای تامین مالی مسکن

دسته بندی : اخبار مسکن
۱۳۹۶/۰۷/۳۰
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی یک الزام مهم برای برنامه ریزی های جدید به منظور تامین مالی بخش مسکن را تشریح کرد.
پایگاه خبری بانک مسکن

حامد مظاهریان، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در گفت و گو با پایگاه خبری بانک مسکن- هیبنا، اعلام کرد: هم اکنون توجه به شهرنشینی و ابعاد آن یکی از مهمترین الزامات به منظور انجام برنامه ریزی درست در حوزه مسکن به خصوص در بحث تامین مالی است.

وی افزود: در افق طرح جامع مسکن تا سال 1405، مجموعا 30 میلیون خانوار پیش بینی شده است که از این تعداد 23 میلیون خانوار، خانوار شهری خواهد بود.

مظاهریان ادامه داد: به نظر می رسد جمعیت روستاها و وضعیت روستاها در حدی تثبیت شده اند و فرآیندها و روندها به شدت تغییر کرده است؛ طوری که هم اکنون برای اولین بار در دنیا بیش از 50 درصد جمعیت جهان شهر نشین شده اند.

وی رشد شهرنشینی و ابعاد آن را در ایران فراتر از میانگین جهان اعلام کرد و گفت: هم اکنون 74 درصد جمعیت ایران شهرنشین هستند.

مظاهریان با بیان اینکه بر خلاف تصوراتی که طی سال های گذشته مبنی بر نامطلوب بود رشد شهرنشینی و مهاجرت از روستا به شهر وجود داشت رشد شهرنشینی در مقطع حاضر پدیده ای نامطلوب به شمار نمی رود خاطر نشان کرد: هم اکنون در ادبیات امروز اسکان بشر در هبیتات و سازمان ملل متحد و سند 20 ساله چشم انداز زندگی شهری در کشورها، شهرنشینی عامل بدی تلقی نمی شود بلکه اساسا هم اکنون از دید دنیا و برنامه ریزان جهان، شهرنشینی در مقطع فعلی، مولد اقتصاد و حرکت در همه ابعاد زندگی به خصوص ابعاد اقتصادی محسوب می شود.

وی افزود: براین اساس نباید به پدیده شهرنشینی در مقطع زمانی فعلی به عنوان پدیده ای ناهنجار نگریست بلکه باید شهرها را به منزله مولد واقعی اقتصادی شناسایی و به حساب آوریم؛ البته هیچ کدام از این تاکیدات منکر ضرورت توجه به روستاها و نوسازی روستاها نخواهد شد و نقش روستاها در کنار شهرها همچنان نقشی اقتصادی، مولد و مهم محسوب می شود؛ لازم است برای روستاها نیز برنامه های جدید با محوریت جدید و برمبنای تحولات روز، طراحی و عملیاتی شود.

مظاهریان تاکید کرد: به این ترتیب مسئله آینده کشور ما مانند بسیاری از کشورهای دنیا موضوع آمایش سرزمین به خصوص آمایش شهرهاست و تامین مالی در حوزه مسکن نیز باید با این نگاه و توجه به تحولات روز شهرنشینی و جمعیت ساکن در شهرها انجام شود.

وی توجه به فقر شهری و تلاش برای از بین بردن آن را از مهمترین موضوعات روز دنیا برشمرد و گفت: فقر شهری پدیده ای به مراتب بی رحم تر از فقر روستایی است که یکی از ابعاد و اشکال خود را در فقر مسکن نمایان می کند.

مظاهریان تاکید کرد:یکی از مهمترین الزامات برنامه ریزی در حوزه مسکن در شرایط فعلی و سال های پیش رو تلاش برای زدودن و یا به حداقل رساندن فقر مسکن شهری است.

وی با اشاره به طراحی ساز و کار مناسب برای پاسخ به نیاز تامین مالی مسکن اقشار متوسط گفت: طی بیش از دو سال گذشته، بانک عامل بخش مسکن با طراحی صندوق پس انداز مسکن یکم مختص خانه اولی ها اقدام مناسبی را در جهت خانه دار شدن و کمک به تامین مالی اقشار متعلق به گروه های درآمدی متوسط انجام داده است؛ ضمن حفظ همین رویه لازم است موضوع فقر مسکن و همچنین کمک به دهک های ناتوان تر جامعه در حوزه مسکن نیز در سال های پیش رو ،جزو رئوس برنامه های دولت و نظام بانکی کشور قرار بگیرد.ارسال نظر

تعداد کاراکتر 0 از 4000