صندوق پس انداز مسکن یکم با استقبال چشمگیر متقاضیان همراه شد

رکورد زنی بی سابقه تسهیلات خانه اولی ها

آمار ۱۶ ماهه پرداخت تسهیلات خرید مسکن از محل صندوق پس انداز مسکن یکم از رکورد زنی جدید این صندوق برای پاسخ به تقاضای خانه اولی ها در بازار مسکن حکایت می کند.
پایگاه خبری بانک مسکن

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن- هیبنا، عملکرد صندوق پس انداز مسکن یکم ویژه ی تسهیلات خرید مسکن خانه اولی ها در حالی از رکورد زنی بی سابقه در پرداخت تسهیلات خرید مسکن به این گروه از متقاضیان مصرفی بازار مسکن خبر می دهد که حجم ماهانه ثبت نام در این صندوق نیز طی دو ماه گذشته، به طور قابل ملاحظه ای افزایش یافته است.

نیمه اول امسال مجموعا 2228 فقره تسهیلات خرید مسکن از محل صندوق پس انداز مسکن یکم به متقاضیان خانه اولی شهر تهران پرداخت شد که این میزان معادل بیش از نیمی از حجم کل تسهیلات پرداختی از محل این صندوق از خرداد ماه 95 تا پایان شهریور امسال بوده است.

از ابتدای پرداخت تسهیلات خرید مسکن به خانه اولی ها از محل صندوق پس انداز مسکن یکم تا پایان تابستان امسال-بازه 16 ماهه- در مجموع 5 هزار و 33 فقره تسهیلات به متقاضیان خانه اولی ساکن پایتخت پرداخت شده است.

این در حالی است که حجم پرداخت تسهیلات خانه اولی های شهر تهران در شهریور ماه امسال،در یک رکورد زنی بی سابقه به بیش از 800 فقره تسهیلات افزایش یافت که پیش بینی می شود با توجه به افزایش استقبال متقاضیان خانه اولی از ثبت نام در این صندوق، حجم تسهیلات پرداختی طی ماه های پیش رو روند صعودی خود را ادامه دهد.

فروردین امسال، حجم تسهیلات پرداختی از محل صندوق پس انداز مسکن یکم به خانه اولی های شهر تهران معادل 118 فقره به ثبت رسید که این میزان در پایان تابستان حدود 8 برابر شد و به بیش از 800 فقره تسهیلات افزایش یافت.

همچنین عملکرد 16 ماهه صندوق پس انداز مسکن یکم در پرداخت تسهیلات به سپرده گذاران واجد شرایط این صندوق نشان می دهد حجم کل تسهیلات پرداختی به متقاضیان خانه اولی کل کشور در پایان تابستان امسال به 16 هزار و 330 نفر رسید که بیش از نیمی از تسهیلات پرداختی طی شش ماهه اول سال جاری به متقاضیان پرداخت شده است.

این در حالی است که حجم تسهیلات پرداختی به متقاضیان خانه اولی کل کشور از محل صندوق پس انداز مسکن یکم در دو ماه مرداد و شهریور 96 در یک رکورد زنی بی سابقه از مرز 2000 فقره تسهیلات عبور کرد و به پرداخت 2224 فقره تسهیلات در مرداد ماه و همچنین 2731 فقره تسهیلات در شهریور ماه امسال منجر شد.

همچنین طی شش ماهه اول امسال، مجموعا 9332 فقره تسهیلات پرداختی از مجموع 16 هزار و 330 فقره تسهیلات کل تسهیلات پرداخت شده به متقاضیان خانه اولی کل کشور، پرداخت شد که نشان دهنده افزایش چشمگیر پرداخت تسهیلات به متقاضیان در نیمه اول سال جاری است.

شهریور سال گذشته تنها 676 فقره تسهیلات از محل صندوق پس انداز مسکن یکم به سپرده گذاران این صندوق در کل کشور پرداخت شد.

همچنین کارنامه 28 ماهه ثبت نام متقاضیان در صندوق پس انداز مسکن یکم نیز از ثبت رکورد جدید در این صندوق طی شش ماهه اول امسال حکایت دارد. به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن، از ابتدای راه اندازی صندوق پس انداز مسکن یکم در خرداد ماه 94 تا نیمه مهرماه امسال مجموعا حدود 79 هزار نفر در شهر تهران برای دریافت تسهیلات ویژه ی خانه اولی ها در این صندوق ثبت نام و اقدام به سپرده گذاری کرده اند؛ این در حالی است که آمار ماهانه ثبت نام کنندگان شهر تهران در صندوق پس انداز مسکن یکم برای اولین بار در فاصله بازه زمانی 18 مرداد تا 17 شهریور 96 و همچنین بازه زمانی 18 شهریور تا 17 مهرماه 96، از مرز 6 هزار ثبت نام در هر ماه، عبور کرد.

در حالی که آمار ثبت نام کنندگان صندوق پس انداز مسکن یکم در کشور هم اکنون از مرز 282 هزار ثبت نام عبور کرده است؛ در همین بازه زمانی تعداد ثبت نام کنندگان کشوری صندوق یکم به بیش از 22 هزار ثبت نام جدید در یک ماه -فاصله 18 مرداد تا 17 شهریور امسال- رسید که رکوردی بی سابقه در این زمینه محسوب می شود.


کلید واژه ها


ارسال نظر

تعداد کاراکتر 0 از 4000