بهبود عملکرد مدیران در بانک مسکن

رییس اداره کل برنامه ریزی و ارزیابی عملکرد بانک مسکن از بهبود عملکرد مدیران و کارکنان این بانک در نیمه اول سال جاری نسبت به دوره های قبل خبر داد.
پایگاه خبری بانک مسکن

فریبرز راحتی، رییس اداره کل برنامه ریزی و ارزیابی عملکرد بانک مسکن در گفت و گو با پایگاه خبری بانک مسکن- هیبنا، اعلام کرد: از سال 93 تا کنون با تعریف شاخص های گوناگون در 6 حوزه فعالیتی در بانک مسکن عملکرد مدیران و کارکنان بانک مسکن در بخش های مختلف این بانک ارزیابی می شود که در نیمه اول سال جاری شاهد بهبود عملکرد کارکنان و مدیران این بانک بوده ایم.

وی با بیان اینکه ارزیابی عملکرد در بانک مسکن بر مبنای شش حوزه عملکرد و فعالیت تعریف و با تدوین شاخص های گوناگون ذیل این شش حوزه ارزیابی می شود گفت: اولین حوزه شامل «منابع بانک مشتمل بر سپرده های بدون هزینه» است؛ دومین حوزه مربوط به «مصارف و تعهدات بانک» است که تسهیلات اعطایی، فروش اقساطی مسکن مهر و تعهدات مدیریت ها بابت صدور ضمانت نامه ها بخش هایی از شاخص های سنجش این حوزه محسوب می شود.

راحتی ادامه داد: همچنین «پیگیری و وصول مطالبات» به عنوان مهمترین حوزه سنجش و ارزیابی عملکرد مدیران در مقطع زمانی حاضر محسوب می شود که شامل دو بخش ریسک اعتباری و کاهش مطالبات غیر جاری بانک است.

وی از «حوزه مالی بانک» به عنوان چهارمین حوزه سنجش ارزیابی عملکرد مدیران و کارکنان یاد کرد و گفت: وصول نقدی و افزایش سودآوری، دو شاخص مهم این حوزه محسوب می شوند که مدیران و کارکنان بانک مسکن بر مبنای این شاخص سنجش می شوند.

رییس اداره کل برنامه ریزی و ارزیابی عملکرد بانک مسکن با بیان اینکه «حوزه بانکداری الکترونیک» پنجمین حوزه مورد بررسی در این زمینه است، افزود: در حوزه بانکداری الکترونیک مدیران و کارکنان از بابت دو سر فصل پایانه های مجازی و جذب مشتریان خدمات مجازی مورد ارزیابی قرار می گیرند که متوسط تعداد تراکنش های خودپرداز، پایانه های فروش و کیوسک ها و همچنین درصد استفاده کنندگان از خدمات مجازی بانک نسبت به کل مشتریان و همچنین نسبت به کل مشتریان مجازی در دوره،مهمترین شاخص های ارزیابی این حوزه و سرفصل های مرتبط با آن هستند.

راحتی افزود: «اعمال مدیریت» حوزه ششم در فرآیند ارزیابی عملکرد در بانک مسکن محسوب می شود که سرفصل های آموزش، مدیریت،کارآیی و ... اجزای آن محسوب می شود.

وی با بیان اینکه موارد یاد شده پارامترهایی است که هر شش ماه یک بار عملکرد هر یک از مدیریت ها در بانک مسکن با استفاده از آن ها سنجش می شود، تصریح کرد: با تعریف شاخص ها و حوزه های فعالیتی در هر دوره تمام مدیریت ها و شعب وظایف و تکالیف خود را می دانند و هیچ شعبه یا مدیریتی وجود ندارد که برنامه و چشم انداز کاری برای خود نداشته باشد. این در حالی است که بابت هر کدام از حوزه ها و شاخص های تعریف شده با توجه به وزن اهداف، به عملکرد مدیران و کارکنان امتیاز دهی می شود و هر کدام از افراد در صورت کسب نمره اضافی، نمره مثبت و یا در صورت کسب نمره زیر صفر،نمره منفی دریافت می کند.

راحتی با بیان اینکه در دوره جاری، شش ماهه اول سال 96، از مجموع 33 مدیریت بانک مسکن و شعبه مرکزی این بانک 20 مدیریت همراه با شعبه مرکزی به لحاظ عملکردی در وضعیت سبز قرار گرفتند، توضیح داد: با توجه به امتیاز کسب شده از سوی کل مدیریت ها،میانگین امتیازات کل مدیریت ها تعیین می شود که برای 6 ماهه اول سال جاری این میانگین عدد 571 بود؛ مدیریت هایی که امتیازی بالاتر از این عدد دریافت کرده اند در وضعیت سبز و 14 مدیریت که امتیاز آن ها از حد میانگین کمتر بود در وضعیت زرد قرار گرفتند.

وی با بیان اینکه ضمن قدردانی از مدیریت هایی که در وضعیت سبز قرار گرفته اند به سایر مدیریت ها که در وضعیت زرد قرار دارند توصیه هایی به منظور بهبود عملکرد و خروج از وضعیت زرد به سبز ارائه می شود،گفت: همچنین کل شعب بانک مسکن (معادل1254شعبه) نیز در سراسر کشور مورد ارزیابی قرار گرفتند که از این تعداد نیمی از شعب در وضعیت سبز قرار داشتند؛ همچنین در 15 حوزه مورد ارزیابی بانک مسکن نیز 9 حوزه در وضعیت سبز و 6 حوزه در وضعیت زرد قرار گرفتند.

راحتی با اشاره به اینکه در هر دوره تلاش می شود تا سیستم ارزیابی عملکرد کاملتر و مبتنی بر عدالت حداکثری باشد، این سیستم را یکی از مهمترین عوامل ایجاد انگیزه در کارکنان و مدیران بانک عنوان کرد که در نهایت منجر به تحقق اهداف تعریف شده در ابتدای هر دوره می شود.


کلید واژه ها


ارسال نظر

تعداد کاراکتر 0 از 4000