نصب اولین دستگاه pc-pos بانک مسکن در هتل تهران

اولین دستگاه pc-pos در سطح استان تهران با پیگیری هدفمند کارکنان بانک مسکن در شعبه دکتر فاطمی، اداره کل خدمات نوین و شرکت فناوری اطلاعات ناواکو در هتل تهران نصب شد.
پایگاه خبری بانک مسکن

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن- هیبنا، ابوالفضل گنجعلی رییس شعبه دکتر فاطمی بانک مسکن با اشاره به ویژگی ها و مزایای این دستگاه گفت: از بین رفتن امکان وقوع اشتباه در هنگام وارد کردن مبلغ توسط اپراتور یا مشتری،انطباق کامل با نیازهای دارندگان حساب های دولتی به دلیل عدم امکان وقوع خطا،امکان گزارش گیری و اطمینان از صحت تراکنش های انجام شده از طریق پایانه های فروش یا نرم افزارهای حسابداری/فروش و ارایه کد پیگیری روی رسید pos بعد از انجام تراکنش موفق از جمله ویژگی های دستگاه pc-pos است.


کلید واژه ها


ارسال نظر

تعداد کاراکتر 0 از 4000