گزارش مالی صندوق نگین شهرری در نیمه نخست سال منتشر شد

گزارش حسابرس مستقل صندوق سرمایه گذاری زمین و ساختمان نگین شهرری توسط حسابرس صندوق به مجمع اعلام شد.
پایگاه خبری بانک مسکن

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن- هیبنا، صورت‌های مالی صندوق سرمایه گذاری زمین و ساختمان نگین شهرری شامل ترازنامه به تاریخ 31 شهریور 96 و صورت‌های سود و زیان و جریان وجوه نقد برای دوره‌ مالی شش ماهه منتهی به نیمه نخست امسال توسط موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت حسابرسی شد.

بر اساس نتایج حسابرسی به عمل آمده، صورت‌های مالی صندوق سرمایه گذاری زمین و ساختمان نگین شهرری در تاریخ 31 شهریور 1396 و عملکرد مالی و جریان‌های نقدی آن برای دوره 6 ماهه نخست سال جاری از تمام جنبه‌های با اهمیت طبق استانداردهای حسابداری، به نحو مطلوب گزارش داده شده است.

موسسه حسابرسی دایا رهیافت در مورد ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری به تفکیک بهای تمام شده و ارزش روز بر اساس دستورالعمل مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار گزارش جداگانه‌ای ارائه خواهد کرد.

محاسبات ارزش خالص واحدهای سرمایه گذاری بر مبنای بهای تمام شده بر اساس دستورالعمل مصوب سازمان بورس اوراق بهادار و همچنین اسناد و مدارک و گزارش‌های پشتوانه این محاسبات، طی دوره شش ماهه منتهی به 31 شهریور سال جاری توسط این موسسه مورد بررسی و کنترل قرار گرفته است.

این گزارش حاکی از آن است که با توجه به بررسی‌های انجام شده، حسابرس این صندوق، به مواردی که حاکی از وجود ایراد و اشکال با اهمیت در محاسبات باشد مواجه نشده است.

همچنین در اجرای مفاد بند 2 ماده 41 اساسنامه، گزارش فعالیت مدیر صندوق درباره وضعیت و عملکرد صندوق برای دوره مالی مورد گزارش صندوق سرمایه گذاری زمین و ساختمان نگین شهرری که به منظور ارائه به مجمع تنظیم شده، مورد رسیدگی موسسه حسابرسی قرار گرفته است. در حدود رسیدگی‌های انجام شده توسط این موسسه، به استثناء موارد مندرج در گزارش حسابرسی مستقل، به موارد دیگری حاکی از مغایرت اطلاعات مواجه نشده است.

بر اساس این گزارش، صندوق سرمایه گذاری زمین و ساختمان نگین شهرری، این صندوق نزد سازمان بورس اوراق بهادار به ثبت رسیده است و مجوز فعالیت خود را در تاریخ یکم اسفند ماه 95 از این سازمان گرفته است.

این صندوق از انواع صندوق‌های قابل معامله در بورس است که واحدهای سرمایه گذاری آن با نماد «نگین» در بورس تهران معامله می‌شود. مدت فعالیت صندوق سرمایه گذاری زمین و ساختمان به شرح ماده 5 اساسنامه تا پایان تصفیه صندوق است.


کلید واژه ها


ارسال نظر

تعداد کاراکتر 0 از 4000