بانک مسکن اعلام کرد:

کسب جایزه تقدیرنامه دو ستاره

شرکت تأمین نیروی انسانی و خدمات پشتیبانی بانک مسکن موفق به اخذ جایزه "تقدیرنامه دو ستاره"در نهمین دوره جایزه تعالی منابع انسانی شد.
پایگاه خبری بانک مسکن

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن- هیبنا، در نهمین دوره مراسم جایزه تعالی منابع انسانی که همزمان با سیزدهمین کنفرانس توسعه منابع انسانی با محوریت (جانشین پروری و استعداد یابی) در سالن همایش های بین المللی رازی برگزار شد، شرکت تامین نیروی انسانی و خدمات پشتیبانی بانک مسکن موفق به اخذ جایزه "تقدیرنامه دو ستاره" شد.

بر اساس این گزارش شرکت تامین نیروی انسانی و خدمات پشتیبانی بانک مسکن طی انجام فرآیندهای ارزیابی جایزه تعالی منابع انسانی و رسیدگی در کمیته علمی و داوری جایزه ، حائز شرایط دریافت "جایزه تقدیرنامه 2ستاره" شد که جایزه و تندیس مربوطه توسط مقامات ارشد کشوری حاضر در کنفرانس به نریمان جهانبخش مدیرعامل شرکت اعطا شد.

جهانبخش در گفتگو با پایگاه خبری بانک-هیبنا، عنوان کرد: در اجرای برنامه های نقشه راه شرکت و با توجه به اینکه وظیفه اصلی شرکت تأمین نیروی انسانی مورد نیاز بانک و شرکت های تابعه در بخش های خدماتی می باشد ، به منظور توانمند سازی و تعالی منابع انسانی جهت کارایی موثر آنان در انجام وظایف محوله، دنبال روش ها و مدل های استانداردی بودیم که شرکت بتواند خود را با شاخص ها و معیارهای اثربخش مدل تطبیق و مقایسه نماید و متعاقب آن نکات قوت و قابل بهبود خود را در این بخش شناسایی کند و با تنظیم برنامه جهت تقویت و بهبود آنها بتواند در ارتقاء فعالیت های خود گام های اساسی بردارد.

وی همچنین افزود: در این راستا با "مدل تعالی منابع انسانی" که توسط انجمن مدیریت منابع انسانی ایران طراحی شده بود آشنا شدیم و به دلیل ارزش های محوری حاکم بر آن و بخش های اصلی و کاربردی آن در زمینه راهبردها ، فرآیندها و نتایج و ... این مدل را در شرکت به منظور تحقق اهداف مورد نظر به کار گرفتیم . با توجه به سابقه موضوع و نظر به اینکه سازمان ها و موسسات و شرکت های معتبر کشور نیز از این مدل برای تعالی و ارتقای منابع انسانی خود بهره گرفته بودند بر اساس توصیه مشاورین بانک و شرکت تامین نیروی انسانی در سال 1395 در این پروسه شرکت کردیم که در همان سال موفق به اخذ "گواهینامه تعالی منابع انسانی" شدیم .

جهانبخش در ادامه اظهار کرد: در تداوم تعالی و ارتقای منابع انسانی و با توجه به بازخورد گزارش ارزیابان انجمن در سال قبل نسبت به تعریف پروژه های بهبود و اجرای آن در سال جاری اقدامات لازم انجام شد و با حمایت و هدایت رحمتیان مشاور مدیرعامل بانک مسکن در امور منابع انسانی و همچنین با رهنمودهای یبلویی مشاور پروژه این شرکت توانست بعد از طی روال اداری و تهیه و ارائه اظهارنامه و متعاقباً حضور ارزیابان انجمن در شرکت و بررسی مستندات و شواهد موضوعی به این توفیق(کسب جایزه تقدیرنامه 2 ستاره) نایل شود.

مدیرعامل شرکت تامین نیروی انسانی و خدمات پشتیبانی بانک مسکن، ضمن تبریک این رویداد مهم در حوزه منابع انسانی به مدیران ارشد و گروه مالی بانک و همچنین کارکنان پر تلاش این شرکت ، اظهار امیدواری کرد که این روند تعالی منابع انسانی در سال های آینده تا نیل به اهداف عالیه همچنان تداوم داشته باشد و شرکت همچنان بتواند به عنوان مجموعه اثر بخش در زنجیره انواع خدمات بانک مسکن بیش از پیش نقش موثرتری را ایفاء نموده و موجبات رضایت ذی نفعان را از هر نظر فراهم سازد.


کلید واژه ها


ارسال نظر

تعداد کاراکتر 0 از 4000