برنامه عملیاتی تامین مالی یک میلیون واحد مسکونی توسط بانک مسکن

بانک مسکن تامین مالی یک میلیون واحد مسکونی را در قالب شش سرفصل تسهیلاتی بر عهده گرفته و این ماموریت را تا سال ۱۴۰۰ به سرانجام می رسد.
پایگاه خبری بانک مسکن

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن - هیبنا، بانک مسکن با تدوین سند چشم انداز 1400 برنامه عملیاتی تامین مالی یک میلیون واحد مسکونی را به تفکیک محل تامین اعتبار مشخص کرده و با تصویب هیات مدیره بانک این برنامه اکنون در دستور کار قرار گرفته است.

بر این اساس قرار است تا چهار سال آینده 270 هزار و 500 فقره تسهیلات ساخت توسط این بانک به متقاضیان پرداخت شود که بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته، 50 هزار فقره از این تعداد به عنوان تسهیلات ساخت مسکن عادی پرداخت خواهد شد. افزون بر این تامین مالی 77 هزار و 500 واحد مسکونی در این سرفصل قرار است در قالب طرح های مسکن حمایتی و اجتماعی پرداخت می شود. 30 هزار واحد مسکونی از محل تسهیلات صندوق سپرده ممتاز، 13 هزار واحد مسکونی از محل انواع صندوق پس انداز و 100 هزار واحد مسکونی هم در محدوده بافت های فرسوده تامین مالی خواهد شد.

سرفصل دوم تامین مالی مسکن در این برنامه مشتمل بر پرداخت 296 هزار و 700 فقره تسهیلات خرید به خریداران آپارتمان مسکونی است که در این بخش نیز منابع پرداخت به تفکیک مشخص شده است. بر این اساس قرار است 102 هزار واحد مسکونی مشمول پرداخت تسهیلات خرید از محل انواع صندوق پس انداز مسکن نظیر صندوق پس انداز مسکن یکم و صندوق پس انداز مسکن جوانان شود. 110 هزار فقره تسهیلات خرید نیز از محل صندوق سپرده ممتاز بانک مسکن پرداخت خواهد شد.

بانک مسکن در این بخش پیش بینی کرده که طی چهار سال پیش رو مجموعا 24 هزار و 700 واحد مسکونی را نیز از محل تسهیلات تبصره ای تامین مالی کند. مقایسه این رقم با سایر تسهیلات خرید حاکی از این است که بانک مسکن آگاهانه پرداخت تسهیلات تبصره ای در دوره پیش رو را محدود کرده است.

تسهیلات تبصره ای به تسهیلاتی اطلاق می شود که بر اساس تبصره های قوانین بودجه، یک بانک دولتی مکلف به پرداخت آن خواهد بود. این تسهیلات عموما نرخ پایین تری نسبت به سایر تسهیلات متعارف شبکه بانکی دارد و به همین خاطر تقاضا برای آن بسیار بالا است. سقف تخصیص این تسهیلات باید به نحوی تنظیم شود که از بازگشت به موقع اصل و سود منابع تخصیصی اطمینان حاصل شود تا کارایی بانک دچار خدشه نشود.

اگر چه بانک مسکن همواره در پرداخت تسهیلات تکلیفی دولت نظیر مسکن مهر ، مسکن روستایی و تسهیلات ویژه بافت فرسوده همواره عملکرد مطلوبی داشته و حتی در سال جاری نیز تعهدات سالانه خود در بافت فرسوده را به مراتب زودتر و در ظرف زمانی شش ماه محقق کرد، اما در عین حال پرداخت این تسهیلات را در سال های پیش رو تا افق 1400 نسبت به سایر سرفصل های تسهیلاتی محدود کرده و تنها متناسب با نیاز این بخش، برنامه ریزی کرده است تا مشتریان عادی بانک نیز به عنوان اصلی ترین تامین کنندگان منابع بانک مسکن بتوانند به خوبی از سرفصل های تسهیلاتی دیگر بهره مند شوند.

در برنامه چهار ساله بانک مسکن پرداخت 60 هزار فقره تسهیلات خرید از محل منابع حاصل از فروش اوراق رهن ثانویه (MBS) پیش بینی شده است. این موضوع حاکی از برنامه ریزی بانک برای انتشار دوباره اوراق رهنی در بخشی از بازار سرمایه است. بانک مسکن در تیرماه سال گذشته برای اولین بار در کشور این اوراق را به پشتوانه 300 میلیارد تومان دارایی مالی خود که در حالت طبیعی طی 10 سال آینده نقد خواهد شد، از طریق فرابورس به اوراق بهادار رهنی تبدیل کرد و با نرخ سود 18/5 درصد به فروش رساند تا قدرت تسهیلات دهی بانک زودتر از موعد عادی بازپرداخت تسهیلات قبلی افزایش یابد. از آنجاکه مجوز انتشار این اوراق تا سقف 10 هزار میلیارد تومان برای بانک مسکن صادر شده است، این بانک بنا دارد در آینده نزدیک مرحله دوم اوراق مذکور را نیز منتشر کند و به این ترتیب با نقد شوندگی زودتر از موعد اقساط تسهیلات پرداختی قبلی، منابع لازم برای پرداخت 60 هزار فقره تسهیلات خرید را تامین کند.

در برنامه بانک مسکن قرار است 53 هزار واحد مسکونی هم از محل تجهیز منابع مالی از طریق بازار سرمایه تامین مالی شوند به این ترتیب که که 15 هزار واحد مسکونی از طریق گواهی سپرده خاص، 10 هزار واحد مسکونی ازطریق صندوق های زمین و ساختمان، 10 هزار واحد مسکونی از طریق مشارکت شرکت سرمایه گذاری مسکن در ساخت و 18 هزار واحد مسکونی از طریق سایر ابزارهای بورس تامین مالی شود.

پرداخت 100 هزار فقره تسهیلات از طریق نهاده های پولی نیز در این برنامه گنجانده شده که شامل 50 هزار فقره پرداخت تسهیلات از محل موسسات پس انداز و 50 هزار فقره تسهیلات لیزینگ و خدمات تضمین معاملات مسکن است. به این ترتیب بانک مسکن قرار است برای اولین بار در چهار سال آتی وارد فضای لیزینگ مسکن شود تا به تامین مالی مسکن اقشار متوسط رو به بالا را نیز از این طریق ورود کند.

بخشی از برنامه تامین مالی بانک مسکن نیز بر 135 هزار فقره فروش اقساطی از طریق واگذاری سهم الشرکه پروژه های مسکونی استوار است. افزون بر این قرار است در چهار سال آتی 144 هزار و 800 واحد مسکونی هم از تسهیلات تعمیر و بازسازی (جعاله) برخوردار شوند که در این بخش 5000 واحد مسکونی از طریق انواع صندوق پس انداز، 120 هزار واحد مسکونی از طریق صندوق سپرده ممتاز و 4700 واحد مسکونی از محل منابع تسهیلات تبصره ای جعاله دریافت می کنند؛ ضمن اینکه به 15 هزار و 100 واحد مسکونی هم جعاله عادی پرداخت خواهد شد تا برنامه تامین مالی یک میلیون مسکن طی چهار سال به طور کامل محقق شود.


کلید واژه ها


ارسال نظر

تعداد کاراکتر 0 از 4000