پایگاه خبری بانک مسکن گزارش می‌دهد؛

تشکیل ۴ کمیته تخصصی در گروه سرمایه گذاری مسکن

گروه سرمایه گذاری مسکن چهار کمیته برنامه و بودجه، ارزیابی و فروش، تامین منابع مالی و کمیته سرمایه گذاری را با هدف بررسی، ارزیابی و تعریف سیاست‌ های جدید تاسیس کرده است.
پایگاه خبری بانک مسکن

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن- هیبنا، شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن برای بهره‌مندی از تجارب و تخصص ذی نفعان مختلف در تصمیم‌گیری بهینه امور خود اقدام به تشکیل کمیته‌های تخصصی مختلف کرده است.

در همین زمینه چهار کمیته برنامه و بودجه، کمیته ارزیابی و فروش، کمیته تامین منابع مالی و کمیته سرمایه گذاری در جهت پیش برد اهداف تشکیل شده است.

در کمیته برنامه و بودجه موضوع اتصال استراتژی‌ها، سیاست‌ها و انتظارات هلدینگ در برنامه و بودجه سالانه شرکت‌های گروه و فراهم آوری بستری جهت جاری‌ سازی استراتژی‌ها و تحقق اهداف کلان گروه مورد بررسی قرار می گیرد؛ همچنین در این کمیته هم‌ راستایی بودجه ریالی شرکت‌ها با برنامه‌ها و اهداف تولید و برنامة عملیاتی پروژه‌ها بررسی می‌شود.

یکپارچه سازی‌ و تصویب الزامات برنامه و بودجه شرکتها نیز در کمیته برنامه و بودجه تعیین می‌شود. بکارگیری ساز و کارها و الزامات مورد نیاز جهت تحقق بودجه سالانه شرکت‌ها نظیر تعریف و کنترل برنامه‌های اقدام کلیدی، تعریف و پایش ریسک‌های برنامه، برنامه ریزی و کنترل جریان نقدی نیز از دیگر اهداف تاسیس کمیته برنامه و بودجه است. تحلیل نتایج ارزیابی عملکرد ادواری شرکت‌ها، بازبینی و در صورت نیاز تعدیل برنامه‌ها و بودجه شرکت‌ها نیز در دستور کار این کمیته قرار دارد.

کمیته بازاریابی و فروش نیز با هدف ارزیابی و تصویب برنامه بازاریابی و فروش شرکت‌های گروه، برگزاری آموزش برای مدیران و کارکنان فروش، پیشنهاد بازنگری ساختار سازمانی و شرح وظایف فروش شرکت‌ها، ارزیابی نتایج عملکرد شرکت‌ها در حوزه فروش و آسیب‌ شناسی فروش گروه راه اندازی شده است.

کمیته تامین منابع مالی از دیگر کمیته‌های تاسیس شده در شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن به شمار می رود که محور فعالیت این کمیته برگزاری جلسات متعدد در مدیریت امور اعتباری بانک مسکن و طرح مسائل و مشکلات موجود در زمینۀ اخذ تسهیلات شرکت های تابعه، پیگیری اخذ موافقت بانک مسکن در خصوص اعطاء تسهیلات انفرادی برای متقاضیان خرید واحدهای شرکت های تابعه گروه سرمایه گذاری مسکن، پیگیری اخذ موافقت بانک در خصوص اعطاء تسهیلات بدون رسوب پول و یا خرید اوراق حق تقدم تسهیلات بانک مسکن جهت متقاضیان خرید پروژه‌های شرکت‌های تابعه گروه سرمایه گذاری مسکن، اخذ موافقت دریافت تسهیلات سرمایه در گردش و خرید دین برای شرکت‌های تابعه و توثیق سهام شرکت‌های تابعه نزد بانک مسکن به منظور اخذ تسهیلات سرمایه در گردش تعریف شده است.

همچنین با توجه به اینکه تغییر برخی از فاکتورهای بنیادی در بازار مسکن از جمله تعادل عرضه و تقاضا، شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن را متمایل به تغییر در نحوه تعریف و سرمایه گذاری در پروژه‌های جدید کرد تعریف طرح‌های سرمایه گذاری جدید آغاز فرآیند و حلقه مهمی در زنجیره ارزش شرکت‌های ساختمانی محسوب می شود که کمیته سرمایه‌گذاری با همین رویکرد در گروه سرمایه گذاری مسکن تاسیس شد.

با این حال نظر به اینکه دقت نظر در بررسی پروژ‌ه‌ها و در نظر گرفتن تمامی جوانب آن لازمه موفقیت در یک سرمایه گذاری است، کمیته سرمایه گذاری متشکل از رئیس هیات مدیره هلدینگ، مدیر عامل و معاونین هلدینگ، مدیران حقوقی و سرمایه گذاری هلدینگ و برخی دیگر از متخصصین صنعت ساختمان تشکیل شد تا طرح‌های سرمایه‌گذاری شرکت‌های تابعه در این کمیته مطرح و پس از بررسی و در صورت موافقت اجرایی شود.

در این کمیته طر‌ح‌های سرمایه‌گذاری از چهار بعد بازار، فنی، مالی و حقوقی مورد بررسی قرار می‌گیرد. همچنین جهت تسهیل و شفاف سازی در تهیه و وحدت رویه در بررسی و ارزیابی طرح‌های سرمایه گذاری، شیوه نامه‌ای تدوین شد که در این شیوه نامه معیارهای مورد نیاز هلدینگ جهت سنجش و ارزیابی طرح سرمایه‌گذاری و حداقل‌های مورد نیاز در آن ارائه شد.

بر اساس این گزارش در سال مالی 1395 از میان طرح‌های مطرح شده در این کمیته، 11 طرح سرمایه‌گذاری مصوب شد.

مدیریت سرمایه‌گذاری شرکت وظیفه بررسی و ارزیابی پروژه‌ها و طرح های سرمایه گذاری شرکت های تابعه و ارائه آنها در جلسات کمیته سرمایه گذاری، مدیریت پرتفوی دارایی‌ها، تامین مالی شرکت های تابعه از مجرای بازار سرمایه و ارائه گزارشات مربوطه را بر عهده دارد.

در تداوم فعالیت‌های گروه در سال مالی 1395 نیز تامین مالی از طریق بازار سرمایه در دستور کار این واحد قرار گرفت و پس از تامین مالی پروژه نرگس رشدیه تبریز از طریق صندوق زمین و ساختمان، تامین مالی دو پروژه مسکونی نارون اراک و نگین شهر ری نیز از طریق صندوق زمین و ساختمان صورت پذیرفت تا با در نظر گرفتن این دو صندوق، تعداد 535 واحد مسکونی در گروه از طریق صندو ق های زمین و ساختمان تامین مالی شود.ارسال نظر

تعداد کاراکتر 0 از 4000