آمارهای بانک مرکزی در ۸ ماه نخست سال جاری نشان می دهد

رشد ۶.۳ درصدی تسهیلات دهی در بخش مسکن

دسته بندی : اقتصاد کلان
۱۳۹۶/۰۹/۲۹
آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد که در ۸ماه نخست سال جاری میزان تسهیلات دهی به بخش مسکن و ساختمان به رقم ۳۰.۴ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶.۳ درصد افزایش یافته است.
پایگاه خبری بانک مسکن

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، بانک مرکزی آمار تسهیلات دهی در 8 ماه نخست سال جاری را منتشر کرد. آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد که تسهیلات دهی به بخش مسکن و ساختمان در این مدت 30.4 هزار میلیارد تومان بوده است. این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل، 28.6 هزار میلیارد تومان بوده است. بنابراین این آمار نشان می دهد که میزان تسهیلات دهی در بخش مسکن در 8 ماه نخست سال جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل، 6.3 درصد رشد کرده است. بانک مرکزی در یک جدول میزان تسهیلات دهی را با توجه به اهداف «ایجاد»، «تامین سرمایه در گردش»، «تعمیر»، «توسعه»، «خرید کالای شخصی»، «خرید مسکن» و «سایر» مشخص کرده است. در بخش مسکن و ساختمان بیشترین تسهیلات با هدف «خرید مسکن» اعطا شده است. این رقم در هشت ماه نخست سال جاری معادل با 12.4 هزار میلیارد تومان ثبت شده و 41 درصد از کل تسهیلات را به خود اختصاص داده است. دومین هدف مهم تسهیلات دهی، تامین سرمایه در گردش فعالان بخش مسکن و ساختمان است. بر این اساس، در بخش مسکن و ساختمان 6.5 هزار میلیارد تومان (21.5درصد از تسهیلات کل) در بخش تامین سرمایه در گردش اعطا شده است. سایر اهداف مهم تسهیلات دهی در بخش مسکن و ساختمان به ترتیب، ایجاد، تعمیر، خرید کالای شخصی و توسعه بوده است. بانک مرکزی در یک جدول دیگر، تعداد تسهیلات دهی هر بخش را نیز مشخص می کند. بر این اساس، در 8 ماه نخست سال جاری تعداد تسهیلات ارائه شده در بخش مسکن و وساختمان 612 هزار و 122 فقره بوده است. بنابراین می توان عنوان کرد که ارزش متوسط هر تسهیلات ارائه شده در این بخش معادل با 50 میلیون تومان بوده است.
آمارهای بانک مرکزی در مجموع نشان می دهد تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی هشت ماهه سال ۱۳۹۶ به بخش‌های اقتصادی مبلغ 357 هزار میلیارد تومان است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ معادل 9.6 درصد افزایش داشته است. این روند نشان می دهد که میزان تسهیلات دهی، بر اساس نرخ تورم افزایش یافته است. علاوه براین، آخرین گزارش های تورمی نشان می دهد که در آبان ماه نرخ تورم معادل با 9.9 درصد بوده است. بنابراین در حقیقت، با توجه به افزایش سطح عمومی قیمت ها سطح ارزش تسهیلات بانک ها نیز رشد کرده است.
دیگر آمار مهم این گزارش، هدف از دریافت تسهیلات پرداختی در بخش‌های اقتصادی طی هشت ماهه سال ۱۳۹۶ است، سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش مبلغ 223 هزار میلیارد تومان (معادل 62.5 درصد کل تسهیلات پرداختی) است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ 10 هزار میلیارد تومان معادل 4.9 درصد افزایش داشته است. سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن نیز در هشت ماهه سال جاری معادل 90 هزار میلیارد تومان بوده است که حاکی از تخصیص 40.3 درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه در گردش تمام بخش‌های اقتصادی است.
بر اساس آمارهای بانک مرکزی از 106 هزارمیلیارد تومان تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل 84.4 درصد آن (مبلغ 90 هزار تومان) در تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده است که بیانگر توجه و اولویت‌دهی به تأمین منابع برای این بخش توسط بانک‌ها در سال جاری است.
بانک مرکزی در انتهای این گزارش تاکید کرده که باید همچنان در تداوم مسیر جاری ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود. بر این اساس ضروری است به افزایش توان مالی بانک‌ها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانک‌ها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی بانک‌ها، افزایش بهره‌وری بانک‌ها در تامین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانک‌ها و ترغیب بنگاه‌های تولیدی به سمت بازار سرمایه به عنوان یک ابزار مهم در تامین مالی طرح‌های اقتصادی (ایجادی)توجه ویژه‌ای کرد.ارسال نظر

تعداد کاراکتر 0 از 4000