در مجمع عمومی عادی سالانه شرکت واسپاری اباد مسکن:

عملکرد شرکت واسپاری آباد مسکن بررسی شد

مجمع عمومی عادی سالانه شرکت واسپاری آباد مسکن برای بررسی عملکرد شرکت در سال مالی منتهی به 31 شهریور 96 با حضور سهامداران و مدیران این شرکت و مدیران ارشد گروه مالی بانک مسکن برگزار شد.
پایگاه خبری بانک مسکن

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، اقدامات و فعالیت های صورت گرفته در قالب فعالیت های عملیاتی، اقدامات توسعه بازار و محیط رقابتی، بهبود فرآیند، مدیریت سرمایه انسانی از جمله رئوس محتوای گزارش ارائه شده شرکت واسپاری آباد مسکن در کنار ارائه صورت های مالی و گزارش حسابرسی این شرکت بوده است.
پس از استماع گزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع و گزارش بازرس و حسابرس قانونی صورت های مالی شرکت برای سال منتهی به 31 شهریور 1396به تصویب رسید و اعضای هیات مدیره شرکت برای دو سال آتی تعیین شدند.
بنابراین گزارش مجمع فوق العاده این شرکت نیز برگزار شدکه تغییر نام شرکت به "واسپاری بانک مسکن" مورد تصویب قرار گرفت.ارسال نظر

تعداد کاراکتر 0 از 4000