برگزاری مجمع شرکت های خدمات بیمه ای مسکن مهر آرمان و مسکن آباد

مجمع عمومی عادی سالانه شرکت های خدمات بیمه ای مسکن آباد و مهر آرمان برای گزارش فعالیت و عملکرد سال مالی منتهی به 31 شهریورماه سال جاری برگزار شد.
پایگاه خبری بانک مسکن

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، در ابتدای این مجمع که با حضور سهامداران و اعضاء هیأت مدیره دو شرکت برگزار شد، نمای کلی از وضعیت صنعت بیمه کشور و گزارش فعالیت و عملکرد شرکت های یاد شده توسط مدیرعامل ارائه شد و سپس گزارش های حسابرس مستقل و بازرس قانونی، ارائه شد که بر اساس این گزارش ها، عملکرد هر دو شرکت طی سال مالی گذشته، مطلوب و پاک بوده است.

در ادامه، اعضای مجمع ضمن تصویب صورت های مالی هر دو شرکت بیمه ای مسکن آباد و مهر آرمان، تصمیماتی در خصوص تقسیم سود، پاداش هیأت مدیره، تعیین حسابرس مستقل و بازرس قانونی سال مالی آتی و ... اتخاذ کردند.


کلید واژه ها


ارسال نظر

تعداد کاراکتر 0 از 4000