رییس سازمان بورس عنوان کرد؛

صندوق زمین و ساختمان گزینه جذاب سرمایه گذاری

صندوق زمین و ساختمان به عنوان یکی از گزینه های جذاب برای سرمایه گذاری در حوزه مسکن است.
پایگاه خبری بانک مسکن

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن- هیبنا به نقل از سازمان بورس، شاپور محمدی درباره مذاکرات و همکاری های اخیر سازمان بورس و اوراق بهادار به منظور فعالیت صندوق زمین و ساختمان اظهار داشت: این امر از سوی بانک مسکن مطرح و پیگیری شد و این بانک مایل به راه اندازی صندوق زمین و ساختمان بود.

وی افزود: طی چند وقت گذشته بانک مسکن موفق به راه اندازی اوراق رهنی شد که با توجه به این مسئله، می توان گفت بانک مسکن در این زمینه ها و نیز کمک جهت خروج مسکن از رکود بسیار موفق عمل کرد.

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار، گفت: صندوق زمین و ساختمان که با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار فعالیت خود را آغاز کرد، تا کنون با عملکرد مثبتی همراه بوده است. وی افزود: ما معتقد به متنوع شدن ابزارها در بازار سرمایه هستیم، چرا که ضمن کمک ابزارها به بخش مسکن جهت رونق، به سرمایه گذاران نیزکمک خواهد کرد تا فرصت های متفاوتی را تجربه کنند.

دبیر شورای عالی بورس گفت: سرمایه گذاران باید امکان سرمایه گذاری در بازار مسکن از طریق بازار سرمایه را داشته باشند؛ همان طور که باید بتوانند در زمینه طلا و اوراق از طریق این بازار سرمایه گذاری کنند. رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در پایان خاطر نشان کرد: صندوق زمین و ساختمان به عنوان یکی از گزینه های جذاب برای سرمایه گذاری جهت سرمایه گذاری در حوزه مسکن به شمار می رود.


کلید واژه ها


ارسال نظر

تعداد کاراکتر 0 از 4000