اتمام بازنگری در طرح تفصیلی تهران تا پایان سال ۹۷

معاون معماری و شهرسازی شهرداری تهران از اتمام بازنگری طرح تفصیلی تا پایان سال آینده خبر داد.
پایگاه خبری بانک مسکن

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن- هیبنا به نقل از ایسنا، مهدی حجت در نشست خبری خود با بیان اینکه یکی از مهمترین برنامه‌های پیش روی من مسئله بازنگری در طرح تفصیلی است گفت: طرح جامع و تفصیلی کم و بیش و ناقص و کامل در طی سال‌های اخیر اجرا شده اما نتوانسته است توقعات را برآورده کند.

حجت از اتمام بازنگری طرح تفصیلی تا پایان سال آینده خبر داد و با بیان اینکه یکی از مهمترین برنامه‌های پیش روی من مسئله بازنگری در طرح تفصیلی است، گفت: طرح جامع و تفصیلی کم و بیش ، ناقص و کامل در طی سال‌های اخیر اجرا شده اما نتوانسته است توقعات را برآورده کند.

وی افزود: تا انتهای سال ۹۷ باید دستورالعمل زندگی آینده در تهران در حوزه شهرسازی را در قالب طرح جامع تفصیلی ارائه کنیم.

معاون معماری و شهرسازی شهرداری تهران در ادامه در پاسخ به این سوال که بازنگری در طرح تفصیلی چگونه خواهد بود، گفت: در طرح تفصیلی مداخلات زیادی صورت گرفته و شاهد انحراف در این طرح نسبت به طرح اولیه هستیم اما جای سوال است که آیا حتی اگر بر اساس طرح تفصیلی ارائه شده اولیه کار پیش می‌رفت باز هم به آرمان‌هایمان می‌رسیدیم؟ که بر همین اساس شورای شهر تهران در مصوبه‌ای به معاونت شهرسازی فرصت شش ماهه داده تا میزان انحراف از طرح تفصیلی را گزارش دهیم اما ما به دنبال آن هستیم که ببینیم آیا واقعا اهداف طرح تفصیلی در بلند مدت پاسخگوی همه نیازها هست یا خیر؟ میزان انطباق پذیری آن با طرح جامع چقدر بوده است؟ و بر اساس طرح جامع و اهدافی که داشتیم به چه مقدار باید در طرح تفصیلی بازنگری صورت گیرد چرا که در برخی از مناطق تا سال ۱۴۰۴ هر چه که باید ساخته شود، ساخته شده هر چند که معتقدیم هنوز ظرفیت‌های پنهان در تهران زیاد است و شهر تهران شهر سوخته نیست.


کلید واژه ها


ارسال نظر

تعداد کاراکتر 0 از 4000