گزارش تسهیلات پرداختی بانک ها نشان می دهد

سهم بخش مسکن از تسهیلات ۹ ماهه

دسته بندی : اخبار مسکن
۱۳۹۶/۱۰/۳۰
در ۹ ماه نخست سال جاری ۳۵.۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳ درصد رشد کرده است.
پایگاه خبری بانک مسکن

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، بانک مرکزی گزارش تسهیلات دهی 9 ماهه شبکه بانکی را منتشر کرد. بر اساس آمار بانک مرکزی، تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی ۹ ماهه سال ۱۳۹۶ به بخش‌های اقتصادی مبلغ ۴۰۳.۶ هزار میلیارد تومان است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ 5.5 درصد رشد کرده است. از این رقم، سهم تسهیلات بخش مسکن و ساختمان در 9 ماه نخست سال جاری معادل 35.5 هزار میلیارد تومان بوده است. به بیان دیگر به طور متوسط در هر ماه، حدود 4 هزار میلیارد تومان تسهیلات در بخش مسکن و ساختمان اعطا شده است.

همچنین بررسی ها نشان می دهد در مدت سه فصل نخست، رشد حجمی تسهیلات پرداختی به بخش های مختلف اقتصادی، به پای رشد مبلغی آن نرسید. بنا به گزارش بانک مرکزی، تعداد تسهیلات پرداختی در فصل ابتدایی امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته، 1.8 درصد رشد کرد و این در حالی است که از نظر مبلغی رشد به بیش از 5 درصد رسیده است. بر اساس آمار و ارقام ارائه شده، می توان این طور نتیجه گرفت که افزایش تعداد تسهیلات بیشتر از جناح تسهیلات کلان تر بوده است. چرا که رشد 1.8 درصدی تعداد آنها موجب رشد 5 درصدی مبلغ کل تسهیلات شده است. میانگین هر تسهیلات پرداختی نیز گواهی بر این ادعا است، چرا که سرانه هر تسهیلات پرداختی در سه فصل ابتدایی سال نسبت به سال گذشته، بیش از 2 میلیون تومان افزایش یافته و به 63.1 میلیون تومان رسیده است. این رفتار در گزارش 7 ماهه تسهیلات دهی شبکه بانکی نیز دیده می شد. میانگین یا سرانه تسهیلات پرداختی از تقسیم کل مبلغ تسهیلات پرداختی به کل تعداد آنها بدست می آید.

در کنار این آمار، گزارش بانک مرکزی نشان می دهد که هدف اول ارائه تسهیلات، سرمایه در گردش بوده است. بیش از 62 درصد از کل تسهیلات پرداختی جهت تامین سرمایه در گردش بنگاه های اقتصادی بوده است. این گزارش برای تمامی بخش های اقتصادی به جز مسکن و ساختمان صادق است. در بخش مسکن و ساختمان، هدف اول پرداخت تسهیلات خرید مسکن بوده که 41 درصد از تسهیلات پرداختی این بخش را در بر می گیرد. بیشترین تسهیلات پرداخت شده جهت تامین سرمایه در گردش، متعلق به بخش صنعت و معدن است. در حقیقت 85 درصد از کل تسهیلات پرداختی به این بخش جهت تامین سرمایه در گردش بوده که مقدار آن به بیش از 100 هزار میلیارد تومان رسیده است. رتبه دوم تسهیلات سرمایه در گردش در اختیار گروه خدمات با مبلغ 82 هزار میلیارد تومان است. پس از هدف تامین سرمایه در گردش، هدف ایجاد واحد های صنعتی دومین محل پرداخت تسهیلات بوده است. طوری که در 9 ماهه ابتدایی سال، حدود 38 هزار میلیارد تومان تسهیلات با هدف ایجاد پرداخت شده است. در این بین بیشترین سهم در اختیار بخش خدمات بوده که حدودا 40 درصد از تسهیلات پرداخت شده جهت ایجاد را به خود اختصاص داده است. بخش های صنعت و معدن، مسکن و ساختمان و کشاورزی در مقام های بعدی دریافت تسهیلات با هدف ایجاد قرار گرفته اند.

یک نکته جالب در گزارش بانک مرکزی این است که تسهیلات پرداخت شده با هدف «سایر» سهم بیشتری از اهداف خرید مسکن، خرید کالای شخصی و توسعه و تعمیر داشته است. این هدف مجهول تقریبا 8.8 درصد از کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در 9 ماه ابتدایی سال را شامل می شود که مبلغ آن به 35.5 هزار میلیارد تومان می رسد. بیشترین تسهیلات پرداخت شده به هدف «سایر» نیز متعلق به گروه خدمات است که مبلغش دو سوم تسهیلات با هدف سایر است. هدف های بعدی تسهیلات پرداختی نظام بانکی به ترتیب خرید کالای شخصی، خرید مسکن، توسعه و تعمیر بوده است.


کلید واژه ها


ارسال نظر

تعداد کاراکتر 0 از 4000