نشست بانک مسکن با مسئولان پروژه پارک علم و فناوری یزد

در نشست مسئولان پارک علم و فناوری یزد، پیشنهاد تامین مالی پروژه عظیم پارک جدید به بانک مسکن ارائه شد.
پایگاه خبری بانک مسکن

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، در این جلسه که با حضور مدیران عمرانی و مالی پارک علم و فناوری یزد و مسوولان بانک مسکن استان برگزار شد؛ ویژگی ها و مشخصات این طرح بزرگ مورد بررسی قرار گرفت.

مدیر عمرانی پارک علم و فناوری یزد، در مورد معرفی مراکز رشد، پارکها و شهرک علمی و تحقیقاتی گفت: افزایش روز افزون فاصله بخش های اقتصادی با دانشگاه ها و موسسات فناوری موجب پیدایش سازمان های جدیدی در چند دهه اخیر با هدف کاهش این فاصله و عینیت بخشیدن به نتایج تحقیقات در جامعه گشته است. این سازمانها که در ابعاد مختلف و با طیف گسترده ای از شرح وظایف ایجاد شده اند همگی یک هدف مشترک یعنی کمک به تکمیل حلقه های واسط مابین بخشهای اقتصادی ( صنایع، کشاورزی و خدمات ) و بخشهای علمی و آموزشی جامعه (دانشگاهها و موسسات پژوهشی ) را تعقیب می کنند.

وی افزود: علاوه بر این افزایش ضریب موفقیت واحدهای فناوری از طریق اجتماع آنها در یک محل و کاهش هزینه های آنها به کمک ارائه خدمات پژوهشی متمرکز، از دیگر اهداف اصلی این سازمانها به شمار می روند.

حسین رحیمی در ادامه اظهار داشت: مرکز رشد واحد های فناوری، مکانی متشکل از یک یا چند ساختمان است که واحد های فناوری نوبنیاد نظیر هسته های فناوری دانشگاهی و شرکتهای فناوری، مهندسی به صورت موقت در آن مستقر و از حمایت و پشتیبانی برخوردار می گردند. مرکز رشد با هدایت و راهنمایی و نیز ارائه خدمات پشتیبانی موجبات رشد واحد های فناوری مستاجر را فراهم می آورد.

در ادامه مدیر مالی پارک علم و فناوری یزد موضوع احداث پارک جدید در استان را با وسعتی حدود 70 هکتار بیان نمود که این مرکز رشد جهت کمک به بقای شرکت های جوان و نوپا نقش یک پرورش دهنده را ایفا می کند و در هنگام آغاز به کار شرکت های تازه تاسیس یعنی در زمانی که بسیار حساس و آسیب پذیرند، برای آنها امکان رشد فراهم می سازد. نظر به اینکه ارائه خدمات به صورت متمرکز و مشارکتی انجام می پذیرد، تعرفه های خدمات برای مستاجرین کم بوده و ورود به مرکز رشد جاذبه بخصوصی دارد. تعرفه های خدمات ارائه شده از جمله هزینه فضا در مرکز رشد کمتر از تعرفه های معمول است. سیاست کلی ارائه خدمات معمولا فراهم نمودن متمرکز انها برای مستاجرین و استفاده حداکثر از بخش خصوصی در امر ارائه خدمات است و میزان ارائه خدمات در مرکز رشد متفاوت می باشد.

سید محمد خامسی اظهار داشت: یکی از انگیزه های احداث پارک های تحقیقاتی و فناوری، کمک به توسعه و شکل گیری مؤسسات تحقیق و توسعه کوچک و صنایع سبک (توسط بخش خصوصی) است. برای کشورهای در حال توسعه، که به احداث پارکهای تحقیقاتی اقدام می نمایند، این یک انگیزه حیاتی است و فواید کلیدی هدایت سرمایه های کوچک و سرگردان بخش خصوصی به فعالیت در جهت اموری که مستقیما بًه توسعه فنی کشور مربوط می شوند، ایجاد مشاغل کیفی و اثربخش و نیز ایجاد و توسعه فضای رقابت برای بهبود خدمات، فعالیتها و ارتقای سطح علوم و فناوری ملی می باشد.

معاون مدیریت بانک مسکن استان یزد نیز اظهار داشت: بدون تردید، یکی از راه های اصلی اشتغال در کشور گسترش مراکز رشد و پارک های علم و فناوری است. بدیهی است، ایده مورد نظر، الگوبرداری مناسبی از سطح بین المللی است که ما باید در کشور خود این فکر را پرورش داده و از نتایجی که از تحقیقات مورد نظر در اینگونه مراکز بوجود می آید، در بدنه اجرایی کشور استفاده کنیم.

رضا ده بزرگی گفت: به عبارت دیگر، برای اینکه یک محقق تشویق شود باید از ایده او استفاده کرد. بهتر است که به منظور توسعه یکسان و بهره مندی سایر استان ها از مزایا و امتیازات این گونه مراکز توزیع منابع و امکانات براساس اولویت ها باشد و اولویت اول در صدور مجوز توجه به امکانات بوده و حتی المقدور استانهای محروم در نظر گرفته شود. به نظر می رسد، تقسیم کردن نقش افراد مؤثر در فناوری و نوآوری کشور به چند گروه مانند دولت، بانک، دانشگاه و صنایع مختلف و تلاش برای برنامه ریزی و سیاست گذاری بر این اساس، امروزه از جایگاه ضعیف تری برخوردار است. بنابراین، اتخاذ تدابیر لازم از سوی سیاست گذاران و برنامه ریزان نوآوری و فناوری از ضرورت های انکارناپذیر است.


کلید واژه ها


ارسال نظر

تعداد کاراکتر 0 از 4000