جزئیات صورت‌ های مالی ۹ ماهه صندوق نگین شهرری

صورت‌ های مالی صندوق سرمایه گذاری زمین و ساختمان نگین شهرری مربوط به دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۹۶ منتشر شد.
پایگاه خبری بانک مسکن

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری بانک مسکن- هیبنا، صورت های مالی منتشر شده صندوق زمین و ساختمان نگین شهر ری شامل ترازنامه، صورت سود و زیان، گردش حساب سود (زیان) انباشته و صورت جریان وجوه نقد است. صورت‌های مالی این صندوق بر اساس استانداردهای حسابداری تهیه شده و به تایید اعضای هیأت مدیره رسیده است.

بر اساس ترازنامه صندوق زمین و ساختمان نگین شهرری، جمع دارایی‌های جاری صندوق تا پایان آذرماه 96 به میزان 286 هزار و 625 میلیون ریال و جمع بدهی‌های صندوق نیز 17 هزار و 705 میلیون ریال اعلام شد.

صورت سود و زیان صندوق زمین و ساختمان نگین شهرری نیز نشان می دهد هزینه‌های فروش، اداری و عمومی صندوق در دوره مالی منتهی به 9 ماهه امسال 3 هزار و 728 میلیون ریال و سایر درآمدها، هزینه‌های غیر عملیاتی 5 هزار و 27 میلیون ریال و سود (زیان) خالص صندوق هزار و 299 میلیون ریال بوده است.

سود (زیان) عملیاتی هر واحد سرمایه گذاری 138 ریال و سود (زیان) غیر عملیاتی هر واحد سرمایه گذاری صندوق نیز 186 ریال اعلام شده است.

در بخش صورت جریان وجوه نقد نیز سود دریافتی بابت سرمایه گذاری ها در دوره مالی 9 ماهه منتهی به 30 آذر 96 معادل 5 هزار و 27 میلیون ریال برآورد شد.

صندوق سرمایه گذاری زمین و ساختمان نگین شهرری از مصادیق صندوق های سرمایه گذاری موضوع بند (21) ماده (1) قانون بازار اوراق بهادار و بند ه ماده (1) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، محسوب می‌شود که در تاریخ 95.08.12 در اداره ثبت شرکت‌ها و در تاریخ 95.09.09 نزد سازمان بورس اوراق بهادار به ثبت رسیده است. همچنین این صندوق مجوز فعالیت خود را در تاریخ 95.12.01 از سازمان بورس اوراق بهادار دریافت کرد.‍

صندوق زمین و ساختمان نگین شهرری از انواع صندوق‌های قابل معامله در بورس است که واحدهای سرمایه گذاری آن با نماد «نگین» در بورس تهران معامله می شود. واحدهای سرمایه گذاری این صندوق غیرقابل انتقال به غیر است و در بورس اوراق بهادار یا بازار خارج از بورس پذیرفته می شوند. تشریفات نقل و انتقال واحدهای سرمایه گذاری تابع مقررات بورس یا بازار خارج از بورس مربوطه است.

یکی از مزیت‌های سرمایه گذاری در این صندوق تا حد زیادی حفظ قدرت سرمایه گذار در برابر افزایش قیمت زمین و ساختمان در منطقه اجرای پروژه است چرا که با سرمایه گذاری در این صندوق، سرمایه گذار از سود ناشی از ساخت و فروش واحدهای ساختمانی پروژه صندوق بهره مند می شود. به دلیل اینکه فعالیت صندوق توسط حسابرس و متولی صندوق دائما نظارت می شود، احتمال سوء استفاده از سرمایه صندوق کاهش می یابد.

ذکر این نکته نیز ضروری است که سرمایه گذار در صندوق زمین و ساختمان نگین شهر ری می تواند واحدهای سرمایه گذاری خود را در هر زمان از طریق فروش به بازار گردان یا اشخاص دیگر به نقد تبدیل کند در حالی که سرمایه گذاری مستقیم در پروژه‌های ساختمانی، این مزیت را ندارد و فروش یک واحد ساختمانی به مراتب از فروش واحدهای سرمایه گذاری صندوق مشکل تر است.

مالک زمین صندوق نگین شهرری، شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران و مساحت آن نیز 5 هزار و 269 متر مربع است. از 299 واحد، 295 واحد آن با کاربری مسکونی و 4 واحد آن درمانگاهی و بهداشتی تعبیه شده است که شامل 20 هزار و 683 متر مربع مساحت مفید بخش مسکونی و 485 متر مربع مساحت مفید بخش درمانگاه می‌شود.

بر اساس آخرین گزارشات از میزان پیشرفت فیزیکی پروژه صندوق زمین و ساختمان نگین شهر ری مربوط به تابستان، این پروژه در مراحل مختلف اجرا یعنی «تجیهز کارگاه»، «خاکبرداری»، «فوندانسیون» و «اسکلت و سقف سازی» در حال فعالیت است که درصد پیشرفت پروژه به تفکیک هر مرحله اعلام شد. بر اساس آخرین گزارشات دریافتی از میزان فعالیت انجام شده، مجموع پیشرفت فیزیکی پروژه صندوق زمین و ساختمان نگین شهرری حدود 21 درصد است.

اعضای هیأت مدیره این صندوق، شرکت مشاور سرمایه گذاری امین نیکان آفاق، شرکت سرمایه گذاری مسکن البرز، شرکت تامین سرمایه بانک مسکن، شرکت پارس مسکن سامان و شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران هستند.


کلید واژه ها


ارسال نظر

تعداد کاراکتر 0 از 4000