افزایش سپرده گذاری خانه اولی ها در صندوق پس انداز یکم

آمار ۱۰ ماهه عملکرد بانک مسکن در صندوق پس انداز مسکن یکم نشان دهنده افزایش قابل توجه استقبال از تسهیلات این صندوق از سوی متقاضیان خانه اولی است.
پایگاه خبری بانک مسکن

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن- هیبنا، همزمان با قرار گرفتن بازار معاملات خرید و فروش آپارتمان های مسکونی در تهران و بروز نشانه های رونق در بازار معاملات مسکن سایر شهرها ، حجم و تعداد سپرده گذاری متقاضیان خانه اولی در صندوق پس انداز مسکن یکم بانک مسکن برای دریافت تسهیلات ارزان قیمت خرید مسکن افزایش یافت.

بر اساس این گزارش، میانگین حجم ورود متقاضیان خانه اولی به صندوق پس انداز مسکن یکم طی سه ماه اخیر از 20 هزار حساب افتتاحی برای دریافت 20 هزار فقره تسهیلات فراتر رفته است که نشان دهنده افزایش حجم تقاضا برای خرید مسکن از سوی خانه اولی ها به عنوان یکی از مهمترین گروه های متقاضی خرید آپارتمان های مصرفی است.

بر اساس آمارهای موجود از عملکرد بانک مسکن در خصوص تعداد حساب های افتتاحی در صندوق پس انداز مسکن یکم طی 10 ماهه اول سال جاری،از ابتدای امسال تا پایان دی ماه مجموعا 97 هزار و 657 حساب برای دریافت تسهیلات از صندوق پس انداز مسکن یکم از سوی متقاضیان افتتاح شده است که این روند بر اساس اعلام مدیران بانک مسکن همچنان رو به افزایش است.

آمارها نشان می دهد در 10 ماه اول سال جاری، در شهرهای با جمعیت کمتر از 200 هزار نفر که در اصطلاح شهرهای کوچک گفته می شود 19 هزار و 350 حساب در صندوق پس انداز مسکن یکم برای دریافت تسهیلات مختص خانه اولی ها افتتاح شده است که این میزان در شهر تهران معادل افتتاح 28 هزار و 204 حساب و در مراکز استان ها و شهرهای با جمعیت بیشتر از 200 هزار نفر (شهرهای بزرگ)، 50 هزار و 103 افتتاح حساب بوده است.

همچنین در آبان ماه امسال، در شهرهای با جمعیت کمتر از 200 هزار نفر که در اصطلاح شهرهای کوچک گفته می شود 3727 حساب در صندوق پس انداز مسکن یکم برای دریافت تسهیلات مختص خانه اولی ها افتتاح شده است که این میزان در شهر تهران معادل افتتاح 6 هزار حساب و در مراکز استان ها و شهرهای با جمعیت بیشتر از 200 هزار نفر (شهرهای بزرگ)، 11 هزار و 83 افتتاح حساب بوده است. به این ترتیب در آبان ماه در مجموع 20 هزار و 810 حساب در صندوق پس انداز مسکن یکم بانک مسکن افتتاح شده است.

در آذرماه نیز 3 هزار و 644 حساب در صندوق پس انداز مسکن یکم از سوی متقاضیان خانه اولی در شهرهای با جمعیت کمتر از 200 هزار نفر،6 هزار و 154 حساب در تهران و 10 هزار و 660 حساب در مراکز استان ها و شهرهای با جمعیت بیش از 200 هزار نفر افتتاح شده است که میزان کل افتتاح حساب در صندوق پس انداز مسکن یکم در این ماه در کل کشور را به افتتاح 20 هزار و 458 حساب رسانده است.

در دی ماه نیز، متقاضیان خانه اولی خرید مسکن در شهرهای کوچک و با جمعیت کمتر از 200 هزار نفر،3617 حساب، متقاضیان شهر تهران 5 هزار و 528 حساب و متقاضیان مراکز استان ها و سایر شهرهای با جمعیت بیش از 200 هزار نفر 10 هزار و 644 حساب برای دریافت تسهیلات از صندوق پس انداز مسکن یکم افتتاح کرده اند. در مجموع در کل کشور در اولین ماه از فصل زمستان 19 هزار و 789 متقاضی خرید مسکن به جمع متقاضیان دریافت تسهیلات از صندوق پس انداز مسکن یکم افزوده شده است.

بنا بر اعلام مدیران بانک مسکن هم اکنون میزان کل افتتاح حساب در صندوق پس انداز مسکن یکم از مرز 350 هزار فقره افتتاح حساب عبور کرده است که با کسر حساب های فسخ شده هم اکنون حدود 285 هزار حساب فعال برای دریافت تسهیلات خرید مسکن از محل صندوق پس انداز یکم در این صندوق فعال و در انتظار دریافت تسهیلات به سر می برند. این در حالی است که روند کلی افتتاح حساب در صندوق پس انداز مسکن یکم رو به افزایش است.


کلید واژه ها


ارسال نظر

تعداد کاراکتر 0 از 4000