هیبنا از مهمترین اقدامات بانک مسکن در سال ۹۵ گزارش می دهد(۲)

عملکرد بانک مسکن در تجهیز منابع مالی

بانک مسکن مهمترین اقدامات انجام شده در راستای افزایش منابع مالی در سال 95 را تشریح کرد.
پایگاه خبری بانک مسکن

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن -هیبنا،مانده سپرده های بانک مسکن از 520 هزار و 924 میلیارد ریال در پایان اسفند سال 94،با ۱۲.۶ درصد افزایش به 586 هزار و 413 میلیارد ریال در پایان اسفندماه سال 95 رسیده است.
براساس این گزارش،سهم اشخاص حقیقی از کل سپرده ها در حدود 439 هزار و 810 میلیارد ریال (معادل 75 درصد) و سهم اشخاص حقوقی مبلغ 146 هزار و 603 میلیارد ریال (25 درصد) است.
این در حالی است که از مانده کل سپرده ها مبلغ 8 هزار و 832 میلیارد ریال مربوط به حساب های جاری موسسات دولتی است.
افزایش مانده حساب های بانک مسکن در واقع به معنای افزایش توان تسهیلات دهی این بانک و تجهیز منابع مالی به منظور خروج بازار مسکن از رکود و همچنین کمک به تامین مالی خرید مسکن از سوی متقاضیان مصرفی واحدهای مسکونی است؛ضمن اینکه این اقدام در نهایت در تحریک تقاضای مصرفی در بازار مسکن و اغاز فاز رونق در بازار از ناحیه این گروه از متقاضیان نقش اساسی ایفا کرده است.
هم اکنون بانک مسکن به عنوان تنها بانک ارائه دهنده تسهیلات ارزان قیمت در حوزه های گوناگون اعم از ساخت و خرید واحدهای مسکونی به واسطه افزایش منابع مالی این بانک سبد متنوعی از تسهیلات را برای خریداران مصرفی مسکن تدارک دیده است.
همچنین عملکرد بانک مسکن در حوزه جذب سپرده در صندوق پس انداز مسکن یکم نشان می دهد تعداد و مانده سپرده صندوق پس انداز مسکن یکم از 35 هزار و 762 فقره و 7 هزار و 167 میلیارد ریال در پایان اسفند ماه سال 94 به 154 هزار و 81 فقره و 33 هزار و 763 میلیارد ریال در پایان اسفند ماه سال 95 افزایش یافته است که نشان دهنده 330 درصد رشد در تعداد و 371 درصد رشد در مبالغ جذب شده است.
صندوق پس انداز مسکن یکم خرداد ماه سال 94 به منظور جذب سپرده برای پرداخت تسهیلات ارزان قیمت مسکن به متقاضیان خانه اولی راه اندازی شد؛هم اکنون سقف این تسهیلات در شهر تهران برای زوجین معادل 160 میلیون تومان و برای متقاضیان انفرادی 80 میلیون تومان است؛نرخ سود این تسهیلات تک رقمی و برای متقاضیان خرید مسکن در مناطق معمولی شهر 9 و نیم درصد و برای متقاضیان خرید مسکن در بافت های فرسوده 8 درصد است.این تسهیلات تنها تسهیلات با نرخ سود تک رقمی برای خرید مسکن است که از سوی شبکه بانکی به متقاضیان واجد شرایط پرداخت می شود.
افزایش سرمایه بانک مسکن
بانک مسکن در جهت افزایش توان مالی به منظور پرداخت تسهیلات بیشتر و موثرتر به متقاضیان مصرفی مسکن در تلاش برای افزایش سرمایه این بانک موفق به جلب رضایت سیاست گذار پولی و دولت برای افزایش سرمایه شد.
در این راستا با استناد به ابلاغیه شماره ۹۵/۴۲۲۰۳۴مورخ 28/12/1395 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مفاد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده بانک مسکن در تاریخ 18/12/95، از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران،سرمایه بانک مسکن با هدف بهبود و اصلاح شاخص های کلان بانک به میزان 50 هزار میلیارد ریال معادل 5 هزار میلیارد تومان افزایش یافت. لازم به ذکر است بانک مسکن در شرایط تنگنای مالی شبکه بانکی و دولت،در مسیر تحرک بخشی به بازار مسکن برای خروج از رکود موفق شد از این طریق ،یک اقدام موثر برای تجهیز منابع مالی این بانک صورت دهد.
افزایش سرمایه بانک مسکن به معنای افزایش بنیه مالی این بانک در جهت پیگیری و تحقق اهداف تعیین شده در سند چشم انداز این بانک در راستای رکود زدایی از بازار مسکن و تحریک بازار از ناحیه تقاضای مصرفی است.بنا بر تاکید مدیران بانک مسکن وکارشناسان حوزه مسکن افزایش سرمایه نقدی برای بانک مسکن هم اکنون یکی از مهمترین الزامات به منظور یاریگری متقاضیان مصرفی به منظور خرید واحدهای مسکونی مورد تقاضا و هدایت کل بازار مسکن برای پیش روی در فاز رونق است.


کلید واژه ها


ارسال نظر

تعداد کاراکتر 0 از 4000