خالص ارزش دارائی‌های صندوق نگین شهر ری اعلام شد

خالص ارزش دارائی‌های صندوق زمین و ساختمان نگین شهر ری برای ۲۷ میلیون واحد سرمایه گذاری در ۹ ماهه منتهی به آذر ماه اعلام شد.
پایگاه خبری بانک مسکن

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری بانک مسکن- هیبنا، در راستای ماده 15 اساسنامه صندوق سرمایه گذاری زمین و ساختمان شهر ری، گزارش هر واحد سرمایه گذاری به بهای تمام شده صندوق بر اساس صورت های مالی دوره 9 ماهه منتهی به 30 آذر 1396 تهیه شده است.
بر این اساس خالص ارزش دارائی‌های صندوق زمین و ساختمان شهر ری برای 27 میلیون واحد سرمایه گذاری به ازای هر واحد سرمایه گذاری 9960 میلیون ریال خالص دارائی، در مجموع 268 میلیارد و 920 میلیون ریال برای 9 ماهه منتهی به آذرماه اعلام شد.
این در حالیست که خالص ارزش دارائی‌های این صندوق در تاریخ 30 اسفند سال گذشته 267 میلیارد و 622 میلیون ریال بوده است.
بر اساس گزارش محاسبه ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری صندوق زمین و ساختمان نگین شهر ری، جمع دارائی‌های صندوق در پایان 9 ماهه منتهی 30 آذرماه 286 میلیارد و 625 میلیون ریال و جمع بدهی‌ها نیز 17 میلیارد و 705 میلیون ریال اعلام شده است.
در محاسبه ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری به بهای تمام شده، اقلام دارایی و بدهی های صندوق و بهای تمام شده پروژه ها بر اساس آخرین صورت های مالی استفاده اشده است.
صندوق سرمایه گذاری زمین و ساختمان نگین شهرری به استناد بند21 ماده یک قانون بازار اوراق بهادار و بند (ه) ماده 1 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، محسوب می شود. این صندوق نهم آذرماه سال گذشته نزد سازمان بورس اوراق بهادار به ثبت رسید و مجوز فعالیت خود را اول اسفند سال گذشته از سازمان بورس اوراق بهادار اخذ کرد.
این صندوق از انواع صندوق‌های قبل معامله در بورس است که واحدهای سرمایه گذاری آن با نماد «نگین» در بورس تهران معامله می شود. مدت فعالیت صندوق سرمایه گذاری زمین و ساختمان نگین شهر ری به شرح ماده (5) اساسنامه تا پایان تصفیه صندوق است.
به استناد ماده 4 اساسنامه صندوق، دریافت و جمع آوری وجوه از متقاضیان سرمایه گذاری در صندوق و ساخت پروژه مسکونی و سپس فروش واحدهای ساختمان به نحوی که عواید ناشی از این فعالیت بین سرمایه گذاران صندوق تقسیم شود، موضوع فعالیت اصلی صندوق محسوب می شود.
مالک این زمین شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران و مساحت آن نیز 5 هزار و 269 متر مربع است؛ همچنین از 299 واحد، 295 واحد آن با کاربری مسکونی و 4 واحد آن درمانگاهی و بهداشتی تعبیه شده است که شامل 20 هزار و 683 متر مربع مساحت مفید بخش مسکونی و 485 متر مربع مساحت مفید بخش درمانگاه می‌شود.
پذیره نویسی واحدهای صندوق سرمایه گذاری زمین و ساختمان نگین شهرری، از 26 دی ماه سال گذشته از طریق بورس اوراق بهادار تهران آغاز شد و حجم این پذیره نویسی نیز 10 میلیارد تومان بود.
مدیر، متعهد پذیره نویس و بازار گردان این صندوق تأمین سرمایه بانک مسکن، حسابرس موسسه حسابرسی و خدمات دایا رهیافت، متعهد پذیره نویسی شرکت تامین سرمایه بانک مسکن، موسس آن شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران (سهامی عام) است. متولی شرکت مشاور سرمایه گذاری امین نیکان آفاق (سهامی خاص) و بازارگردان آن نیز تأمین سرمایه بانک مسکن (سهامی خاص) است.
نرخ بازدهی داخلی صندوق در سناریوهای بدبینانه
علیرغم تلاش جهت در نظر گرفتن و بررسی کلیه عوامل موثر بر جریانات نقدی پروژه، ممکن است برخی از عوامل موجب تغییر میان بازده پیش بینی شده و بازده محقق شده شود. از جمله عواملی که می تواند موجب تغییر در تحقق برآوردها گردد، بهای تمام شده و فروش پروژه است. در صنعت ساختمان تغییر در نرخ بهای تمام شده در اثر تغییر در افزایش بهای ساخت ناشی از افزایش تورم می تواند تغییر برآوردها را در پی داشته باشد. اگرچه معمولاً همزمان با افزایش بهای ساخت ناشی از تورم، قیمت فروش نیز تغییر می‌کند اما در این بخش جهت رعایت اصول محافظه کارانه فرض می‌شود که تورم تنها منجر به افزایش بهای ساخت شده و تغییری در بهای فروش صورت نپذیرد. در این راستا در حالت بدبینانه کلیه مفروضات ثابت و تنها بهای ساخت به میزان 5 درصد افزایش می‌یابد.ارسال نظر

تعداد کاراکتر 0 از 4000