همه چیز درباره ۱۳ نوع تسهیلات انفرادی خرید مسکن

بانک مسکن در قالب عقود مبادله‌ای و جعاله، ۱۳ نوع تسهیلات خرید مسکن در مناطق مختلف کشور پرداخت می‌کند که جزییات اقساط آنها به تفکیک، در این گزارش گردآوری شده است.
پایگاه خبری بانک مسکن

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن – هیبنا، بانک مسکن تسهیلات انفرادی خرید مسکن را در دو قالب کلی «عقود مبادله‌ای» و «جعاله تعمیر مسکن» پرداخت می‌کند که تسهیلات جعاله به تنهایی یا در کنار تسهیلات انفرادی در قالب عقود مبادله‌ای قابل پرداخت است.
تسهیلات جعاله در تمام کشور تا سقف 20 میلیون تومان در سه شکل از محل اوراق گواهی حق تقدم مسکن، بدون سپرده و با سپرده قابل پرداخت است. مدت بازپرداخت هر سه شکل این تسهیلات 5 ساله است اما با توجه به نرخ سودهای متفاوت، اقساط آنها با یکدیگر متفاوت است. به این ترتیب تسهیلات جعاله که از طریق سپرده‌گذاری در بانک مسکن پرداخت می‌شود، پایین‌ترین نرخ (11 درصد) را دارد و در نتیجه اقساط آن به روش محاسبه «ساده» به معنای قسط ثابت در کل دوره بازپرداخت، ماهانه 108 هزار و 700 تومان است.
در مقابل تسهیلات پرداختی از محل اوراق مسکن نرخ سود ۱۷/۵درصد دارد و اقساط آن در روش ساده 502 هزار و 400 تومان است. در صورتی که این تسهیلات به صورت بدون سپرده و بدون نیاز به خرید اوراق توسط شعبی که آمادگی پرداخت به این ترتیب را دارند، در اختیار متقاضیان قرار گیرد، نرخ سود 18 درصد و اقساط 507 هزار و 868 تومان خواهد بود.
بانک مسکن نوعی از تسهیلات را به صورت ترکیبی شامل بدون سپرده و صندوق مسکن تا سقف 40 میلیون تومان به متقاضیان پرداخت می‌کند. تسهیلات از محل صندوق مسکن 20 میلیون تومان با نرخ سود 11 درصد و بازپرداخت 12 ساله با اقساط ماهانه 250 هزار و 700 تومانی و تسهیلات بدون سپرده با نرخ سود 18 درصد و بازپرداخت 5 ساله با اقساط 395 هزار و 800 تومان است.
تسهیلات از محل صندوق پس‌انداز مسکن جوانان نیز که حساب‌های انفرادی آن از سال 81 به بعد افتتاح شده است، با تسهیلات بدون سپرده قابل جمع است. سقف مجموع تسهیلات صندوق جوانان و بدون سپرده در تهران 60 میلیون، در شهرهای بزرگ 50 میلیون و در سایر شهرها 40 میلیون تومان است. مدل تسهیلات از محل صندوق جوانان با توجه به دوره بلندمدت سپرده‌گذاری در صندوق جوانان قدری متفاوت است به این ترتیب که سود آن کمتر و مدت بازپرداخت آن بیشتر است.
در تهران سقف تسهیلات صندوق جوانان 44 میلیون تومان با نرخ سود 9 درصد و بازپرداخت 20 ساله است که اقساط آن با روش محاسبه ساده، 395 هزار و 800 تومان است. متقاضیان در صورت تمایل می‌توانند 16 میلیون تومان تسهیلات بدون سپرده با نرخ سود 18 درصد و بازپرداخت 5 ساله با اقساط ماهانه 406 هزار و 294 تومان است.
در شهرهای بزرگ تسهیلات از محل صندوق جوانان با همان سود و مدت بازپرداخت مشخص، 38 میلیون تومان است که اقساط آن 341 هزار و 800 تومان خواهد بود. در صورت تمایل امکان اضافه شدن 12 میلیون تومان تسهیلات بدون سپرده نیز وجود دارد تا سقف 50 میلیون تومانی محقق شود. در این صورت قسط تسهیلات بدون سپرده با نرخ سود 18 درصد و بازپرداخت 5 ساله، 304 هزار و 700 تومان است.
سقف تسهیلات از محل صندوق جوانان در سایر مناطق شهری نیز 36 میلیون تومان با اقساط 233 هزار و 900 تومانی است که طی 20 سال پرداخت می‌شود. امکان افزودن 4 میلیون تومان تسهیلات بدون سپرده 5 ساله نیز به این تسهیلات وجود دارد که در این صورت اقساط 101 هزار و 523 تومانی به پرداختی آنها اضافه می‌شود.
بهترین و پرمتقاضی‌ترین تسهیلات انفرادی از محل عقود مبادله‌ای، تسهیلات صندوق پس‌انداز مسکن یکم است که سقف آن در حالت انفرادی در تهران 80 میلیون، در شهرهای بزرگ 60 میلیون و در سایر مناطق شهری 50 میلیون تومان با بازپرداخت 12 ساله است. نرخ سود این تسهیلات در بافت‌های فرسوده 8 درصد و در سایر مناطق شهری 9/5 درصد تعیین شده که احتمال کاهش آن در سال آتی نیز وجود دارد.
اقساط این نوع تسهیلات که از محل سپرده‌گذاری در صندوق یکم پرداخت می‌شود در تهران 933 هزار تومان، در مراکز استان‌ها و شهرهای بالای 200 هزار نفر 699 هزار و 800 تومان و در سایر مناطق شهری 466 هزار و 500 تومان است.
در صورتی که این تسهیلات در بافت‌های فرسوده استفاده شود، اقساط آن قدری کاهش می‌یابد طوری که در تهران به 865 هزار و 900 تومان در مراکز استان‌ها و شهرهای بالای 200 هزار نفر به 649 هزار و 400 تومان و در سایر مناطق شهری به 432 هزار و 900 تومان می‌رسد.
نوع دیگری از تسهیلات خرید مسکن انفرادی که متقاضیان زیادی دارد، تسهیلات از محل اوراق گواهی حق تقدم مسکن است که سقف آن در تهران 60، در مراکز استان‌ها و شهرهای بالای 200 هزار نفر 50 و در سایر مناطق شهری 40 میلیون تومان با بازپرداخت 12 ساله و نرخ سود 17/5 درصد است.
اقساط وام 60 میلیونی اوراق در تهران به روش محاسبه ساده 999 هزار و 200 تومان، در شهرهای بزرگ 832 هزار و 600 تومان و در سایر مناطق شهری 666 هزار و 100 تومان است.
همچنین به هریک از این تسهیلات امکان افزودن یک فقره تسیهلات 10 میلیون تومانی بدون سپرده و بدون نیاز به خرید اوراق با نرخ سود 18 درصد و بازپرداخت 5 ساله در صورت تقاضا وجود دارد که اقساط آن در تمام نقاط کشور ثابت و 253 هزار و 900 تومان است.
به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن – هیبنا، تمام اقساط قید شده در این گزارش برای 13 نوع تسهیلات از محل صندوق مسکن، صندوق جوانان، صندوق یکم، اوراق مسکن، جعاله و بدون سپرده در تهران، شهرهای بزرگ و سایر مناطق شهری با سقف‌های گوناگون و شرایط بازپرداخت متفاوت پرداخت می‌شود، امکان پرداخت به شیوه «پلکانی» نیز دارد؛ به این معنا که اقساط با رقم پایین‌تری در سال اول تعیین می‌شود و سپس به انتخاب متقاضی، در دوره‌های یک‌ساله، دو ساله یا چهار ساله یک یا چند پله افزایش می‌یابد. متقاضیان استفاده از این نوع بازپرداخت اقساط باید میزان اقساط در این مدل را از طریق شعب بانک مسکن جویا شوند.


کلید واژه ها


ارسال نظر

تعداد کاراکتر 0 از 4000