رئیس مرکز آموزشی، درمانی بیمارستان بعثت سنندج

بانک مسکن جزو بانک های مشتری مدار در کردستان است

ارائه هر نوع خدمات بانکی را به نظام پزشکی، پرستاران و کارکنان بیمارستان ها را جزو افتخارات بانک مسکن است.
پایگاه خبری بانک مسکن

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، جلال الدین سلیمی مدیر بانک مسکن استان کردستان در دیدار با دکتر قطبی رئیس مرکز آموزشی، درمانی بیمارستان بعثت سنندج با بیان این مطلب بر ارتباط و همکاری فی مابین تأکید کرد.

وی همچنین مطالبی در خصوص انواع خدمات و مزیت های رقابتی و متنوع بانک مسکن ارایه و همکاری و تعامل دوسویه بیمارستان با بانک را خواستار شد .

سلیمی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به قدمت هشتاد ساله بانک مسکن، آمادگی تمامی کارکنان بانک مسکن برای ارائه خدمت و اطلاع رسانی مناسب به صورت دوره ای، جهت استفاده بهینه کارکنان آزمایشگاه ها، درمانگاه ها و تمامی پرسنل تحت پوشش بیمارستان ها و همکاری متقابل را اعلام کرد .

در ادامه قطبی رئیس مرکز آموزشی، درمانی بعثت سنندج نیز با ابراز خرسندی از حضور مدیر و کارکنان بانک مسکن در این مرکز که نشان از اهمیت دادن به مشتری و مشتری مداری است، اظهار داشت : بیمارستان بعثت با پرسنلی معادل 1340 نفر دارای پتانسیل مناسبی جهت برقراری مستمر و مداوم با بانک مسکن و استفاده بهینه از مزایا و خدمات بانک می باشد، بنابراین آمادگی خود را برای همکاری و تعامل مضاعف اعلام نمود .

وی در ادامه به سعه صدر کارکنان بانک مسکن استان اشاره کرد و بانک مسکن را جزو بانک های مشتری مدار برشمرد .


کلید واژه ها


ارسال نظر

تعداد کاراکتر 0 از 4000