جهت متفاوت ساخت و ساز در تهران

دسته بندی : اخبار مسکن
۱۳۹۶/۱۲/۱۱
تازه ترین گزارش منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران از جهت گیری متفاوت ساخت وسازهای شهر تهران در مقایسه با ساخت وسازهای کل کشور خبر می دهد.
پایگاه خبری بانک مسکن

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، اطلاعات مربوط به پروانه های ساختمانی صادر شده در نیمه اول سال 96 نشان می دهد هم اکنون تمام ساخت و سازهای شهر تهران بر روی زمین املاک کلنگی تخریب شده انجام می شود؛به این معنی که 100 درصد ساخت وسازهای شهر تهران حاصل تخریب و نوسازی املاک کلنگی در محدوده های بافت فرسوده شهر و یا سایر مناطق و محلات پایتخت است.
این در حالی است که میزان ساخت و ساز بر روی زمین های بایر یعنی زمین هایی که پیش از این هیچ گونه ساخت و سازی بر روی آن انجام نشده است صفر است؛دلیل این موضوع اتمام موجودی زمین بایر قابل ساخت در بافت داخلی شهر تهران است که موجب شده تمام ساخت وسازهای جدید تنها پس از تخریب املاک کلنگی و آزاد سازی زمین آن قابل انجام باشد.
این در حالی است که هم اکنون بیش از 70 درصد ساخت وسازهای کشور بر روی زمین های بایری انجام می شود که تاکنون هیچ ساخت وسازی بر روی آن انجام نشده بود.با این حال بررسی های بعمل آمده بر پایه آمارهای رسمی و تحقیقات میدانی حاکی از اتمام موجودی زمین بایر قابل ساخت و ساز در محدوده شهر تهران است که کارشناسان و صاحبنظران برجسته حوزه مسکن نیز با تایید این موضوع از اتمام موجودی زمین بایر در پایتخت خبر می دهند.
در شهر تهران نیمه اول امسال،مجموعا حدود 50 هزار پروانه ساختمانی برای ساخت 33 هزار و 703 واحد مسکونی صادر شد که تمام این پروانه ها بر روی زمین هایی صادر شده است که به دلیل فرسودگی بنا تخریب و در مرحله نوسازی قرار گرفته اند.
اطلاعات مربوط به صدور پروانه ساختمانی برای ساخت و سازهای شهر تهران همچنین از جنبه دیگری نیز با الگوی ساخت و ساز در کل کشور تفاوت دارد؛طی نیمه اول سال 96 تنها 23 پروانه صادر شده معادل 0.5 درصد برای ساخت واحد مسکونی یک طبقه صادر شده است؛40 پروانه معادل 0.8درصد برای احداث واحدهای مسکونی دو طبقه،72 پروانه معادل 1.5 درصد برای احداث واحدهای مسکونی 3 طبقه و 5.1درصد معادل 252 پروانه برای ساخت واحدهای مسکونی سه طبقه صادر شده است.
این در حالی است که در شهر تهران عمده ساخت وسازهای انجام شده مربوط به ساخت و احداث واحدهای مسکونی 5 طبقه و بیشتر بوده است؛طوریکه در شش ماهه اول سال 96 معادل 92.1 درصد پروانه های ساختمانی صادر شده برای ساخت واحدهای مسکونی 5 طبقه و بیشتر صادر شده است که نشان دهنده سهم بسیار زیاد ساخت و سازهای بلند مرتبه در شهر تهران است؛این سهم در کل نقاط شهری کشور 21.9درصد است.

با این حال،الگوی توزیع پروانه های احداث ساختمان بر حسب تعداد طبقه های ساختمان نشان دهنده اهمیت و بسیار زیاد ساختمان های یک طبقه،دو طبقه وپنج طبقه و بیشتر در نقاط شهری کشوری است بطوریکه فراوانی نسبی پروانه هایی که برای احداث ساختمان های یک طبقه ،دو طبقه و پنج طبقه وبیشتر صادر شده اند به ترتیب 27.8، 24.9و 21.9 درصد است؛در حالیکه فراوانی نسبی ساختمان های سه طبقه 15.4 درصد و چهار طبقه 10 درصد است.این موضوع نشان دهنده کاهش تمایل سازنده ها برای ساخت واحدهای مسکونی سه و چهار طبقه در مقایسه با سایر واحدهای مسکونی است.
همچنین 90 درصد پروانه های ساختمانی صادر شده در شهر تهران طی نیمه اول سال جاری مربوط به ساخت و سازهای مسکونی بوده است؛این در حالی است که سهم ساخت و سازهای مسکونی در کل نقاط شهری کشور طی شش ماهه اول سال جاری معادل 84.1 درصد گزارش شده است؛به این معنا که سهم ساخت و سازهای مسکونی نسبت به سایر انواع ساخت و سازها در شهر تهران طی شش ماهه اول امسال بیش از سایر نقاط شهری کشور بوده است.
براساس اعلام مرکز آمار ایران،در شش ماهه اول امسال همچنین 48.1 درصد پروانه های ساختمانی صادر شده برای ساخت واحدهای مسکونی تک واحدی، 25.1 درصد برای ساخت واحدهای مسکونی دو واحدی،10.2 پروانه ها برای ساخت واحدهای مسکونی 3 واحدی، 7.6 درصد برای ساخت واحدهای مسکونی 4 واحدی و 15.4 درصد برای ساخت واحدهای مسکونی 5 واحدی و بیشتر،بوده است.


کلید واژه ها


ارسال نظر

تعداد کاراکتر 0 از 4000