گزارش بانک مرکزی از عملکرد بانک مسکن نشان می دهد

ثبت کمترین میزان چک عودتی برای دومین ماه متوالی

بر اساس آمارهای بانک مرکزی، بانک مسکن برای دومین ماه متوالی، از نظر نسبت کمترین چک های عادی عودت داده شده در سامانه چکاوک بهترین عملکرد را ثبت کرده است.
پایگاه خبری بانک مسکن

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن- هیبنا، بانک مرکزی رتبه بندی عملکرد بانک ها در خصوص میزان چک های عودت شده بهمن ماه را به شبکه بانکی اعلام کرد. بانک مسکن از نظر کمترین میزان عودت چک های عادی در دی ماه، در مقایسه با سایر بانک ها در رتبه نخست قرار گرفته بود. حال آمار بانک مرکزی نشان می دهد که بانک مسکن توانسته صدرنشینی خود را در بهمن ماه نیز تداوم ببخشد. گفتنی است که بانک مسکن در آذرماه نیز رتبه پنجم را کسب کرده بود.

بر اساس آمارهای منتشر شده در گزارش بانک مرکزی، درصد چک‌های عادی عودتی بانک مسکن در بهمن ماه معادل با 2.618 درصد بوده است. این در حالی است که بر اساس این آمار، میانگین کل شبکه بانکی، 5.04 درصد اعلام شده است. نکته قابل توجه این است که این آمار برای بانک مسکن در دی ماه 2.624 بوده است، که نشان می دهد بانک مسکن علاوه بر تثبیت صدرنشینی توانسته عملکرد خود را نیز بهبود دهد. این در حالی است که عملکرد میانگین شبکه بانکی در بهمن ماه نسبت به ماه دی ماه بدتر شده و رقم میانگین در دی ماه معادل با 5.03 بوده است. در این رتبه بندی بانک های خاورمیانه و بانک سرمایه پس از بانک مسکن توانسته اند رتبه های دوم و سوم را کسب کنند.

چک عودتی به چکی اطلاق می‌شود که در هنگام ارائه بانک برای وصول به دلایلی قابل پرداخت نیست، که البته میان چک‌های برگشتی و عودتی تمایزی وجود دارد. برگشت چک در مواردی همچون کسری موجودی و مغایرت امضا، توسط بانک انجام شده و عودت چک در خصوص مسائلی در قبال واریز وجه، تعویض چک و سایر موارد بوده که عمدتا توسط خود افراد انجام می‌شود.

به گفته مسوولان بانک مرکزی، حادث شدن وضعیت عودت یا درصد بالای چک‌های عودتی الزاما به معنی تعیین وضعیت نادرست چک‌های عهده نبوده و تعیین کدهای عودت مرتبط که کاملا نشانگر عملکرد ناصحیح بانک در عودت چک است، در دستور کار کارگروه راهبردی و رفع مغایرت چکاوک قرار دارد. بانک مرکزی تاکید کرده است که میانگین چک‌های عودتی در شبکه بانکی را می‌توان به عنوان سنجه‌ای برای بررسی عملکرد بانک‌ها در تعیین وضعیت صحیح چک‌ها عهده مدنظر قرار داد.

با راه‌اندازی چکاوک، امکان نگهداری اطلاعات و اخذ گزارش‌ها به تفکیک «تعداد و مبالغ چک‌های واگذاری و عهده بانک‌ها»، «وضعیت چک‌های مبادله شده اعم از برگشتی، وصولی و عودتی»، «نسبت چک‌ها به تفکیک وضعیت و نسبت بدهکاری و بستانکاری هر بانک نسبت به سایر بانک‌ها؛ نوع بانک عهده یا واگذارنده (دولتی یا خصوصی) نوع چک (رمزدار یا عادی)» و «درصد وضعیت چک‌های واگذاری، عهده، وصولی، وصولی خودکار، عودتی سیستمی، عودتی و برگشتی» ایجاد شده است. بر این اساس، بانک مرکزی در سال جاری اقدام به رصد و پایش عملکرد بانک‌ها و رتبه‌بندی آن‌ها کرده است.


کلید واژه ها


ارسال نظر

تعداد کاراکتر 0 از 4000