آمارهای بانک مرکزی در یازده ماه نخست نشان می دهد

افزایش سبد تسهیلاتی بخش مسکن

طبق آمارهای بانک مرکزی در یازده ماه نخست سال جاری سهم تسهیلات بخش مسکن و ساختمان نسبت به کل تسهیلات، به رقم 8.5 درصد رسیده است.
پایگاه خبری بانک مسکن

به گزارش پایگاه خبری مسکن- هیبنا، آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد که در یازده ماه نخست سال جاری 44.4 هزار میلیارد تومان تسهیلات در بخش مسکن اعطا شده است. این رقم در مدت مشابه سال قبل 43.7 هزار میلیارد تومان بوده که در نتیجه آمار امسال رشد 1.6 درصدی را نسبت به سال قبل ثبت کرده است. همچنین آمار یازده ماه نخست سال جاری نشان می دهد میزان تسهیلات بخش مسکن به کل تسهیلات تمام بخش ها معادل با 8.5 درصد بوده که این رقم نسبت به نیم سال نخست سال جاری افزایش یافته است. این رقم در پایان نیمه نخست سال جاری 7.3 درصد ثبت شده است. این روند با توجه به افزایش رشد اقتصادی بخش مسکن، منطقی به نظر می رسد. پیش تر مرکز آمار ایران رشد اقتصادی فصل پاییز را منتشر کرد که نشان می داد روند رشد ارزش افزوده بخش مسکن در سال جاری صعودی بوده است. بنابراین همگرایی میان آمار تسهیلات دهی و رشد ارزش افزوده مشاهده می شود.

دیگر آمارهای این گزارش حاکی از آن است که میزان تسهیلات اعطا شده در یازده ماه نخست سال جاری 919 هزار و 309 فقره بوده است. بنابراین می توان ارزیابی کرد که ارزش متوسط هر وام در این مدت معادل با 49 میلیون تومان بوده است. بر اساس گزارش بانک مرکزی تسهیلات هر بخش، صرف اهدافی نظیر ایجاد، تامین سرمایه در گردش، خرید مسکن و سایر موارد می شود. بر اساس آمارهای منتشر شده در بخش مسکن و ساختمان 42 درصد صرف خرید مسکن، 19.4 درصد صرف تامین سرمایه در گردش و 17.6 درصد صرف ایجاد پروژه ها شده است. بنابراین این موضوع نیز نشان می دهد که هدف اصلی تسهیلات ارائه شده در بخش مسکن و ساختمان، توانمندسازی بخش تقاضا در جهت خرید مسکن بوده است. سیاستی که در سال های گذشته، بانک مسکن به عنوان متولی اصلی تسهیلات دهی در بخش مسکن بر عهده گرفته است و توانسته با ارائه تسهیلات با نرخ سود تک رقمی، شرایط را برای توانمند سازی تقاضا در بخش مسکن مهیا سازد. در کنار این موارد بانک مرکزی آمار کلی تسهیلات اعطایی در یازده ماه نخست سال جاری را نیز منتشر کرده است. بر اساس آمارهای بانک مرکزی تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی ۱۱ ماهه سال ۱۳۹۶ به بخش‌های اقتصادی مبلغ 520 هزار میلیارد تومان است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ 42 هزار میلیارد تومان (معادل ۸.۸ درصد) افزایش داشته است.

سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در تمام بخش‌های اقتصادی طی ۱۱ ماهه سال جاری مبلغ ۳۲2 هزار میلیارد تومان (معادل ۶۲ درصد کل تسهیلات پرداختی) است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ 17.8 هزار میلیارد تومان معادل ۵.۹ درصد افزایش داشته است. سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در ۱۱ ماهه سال جاری معادل 127.8 هزار میلیارد تومان بوده است. همچنین بر اساس آمارهای بانک مرکزی از 151.2 هزارمیلیارد تومان تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل ۸۴.۵ درصد آن در تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده است که بیانگر توجه و اولویت‌دهی به تأمین منابع برای این بخش توسط بانک‌ها در سال جاری است. به گفته مسوولان بانک مرکزی، این نهاد در سال های گذشته از سه مجرای «هدایت منابع مالی به سمت سرمایه در گردش»، «تسهیل دسترسی به ارز» و «ایجاد ثبات و آرامش در اقتصاد» به رشد سرمایه‌گذاری و تولید در کشور مساعدت کرده است. در این گزارش بانک مرکزی نیز تاکید شده که باید در تداوم مسیر جاری ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود. بر این اساس ضروری است به افزایش توان مالی بانک‌ها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانک‌ها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی بانک‌ها، افزایش بهره‌وری بانک‌ها در تامین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانک‌ها و ترغیب بنگاه‌های تولیدی به سمت بازار سرمایه به عنوان یک ابزار مهم در تامین مالی طرح‌های اقتصادی (ایجادی) توجه ویژه‌ای کرد.


کلید واژه ها


ارسال نظر

تعداد کاراکتر 0 از 4000