کارشناسان با تشریح مفهوم «فروش اقساطی مسکن» مطرح کردند

یک توصیه به متقاضیان خانه اولی

دسته بندی : اخبار مسکن
۱۳۹۷/۰۱/۱۷
کارشناسان با ارائه یک توصیه به متقاضیان خانه اولی، واحدهای برخوردار از تسهیلات فروش اقساطی را مناسب سایر گروه های متقاضی خرید مسکن-غیرخانه اولی ها-می دانند.
پایگاه خبری بانک مسکن

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا،کارشناسان با تشریح مفهوم فروش اقساطی واحدهای مسکونی معتقدند با توجه به ماهیت تسهیلات مربوط به فروش اقساطی واحدهای مسکونی، خانه اولی ها بهتر است واحدهایی را برای خرید انتخاب کنند که یا از این تسهیلات برخوردار نباشد و یا در صورت برخورداری از تسهیلات فروش اقساطی،سازنده قبل از فروش واحد به متقاضی خرید،اقدام به تسویه حساب با بانک از بابت پرداخت کامل سهم بانک از مشارکت در فرایند ساخت واحدهای مسکونی کند.
بعبارت دیگر خانه اولی های برخوردار از تسهیلات مسکن یکم برای آنکه بتوانند از تسهیلات ارزان قیمت تا سقف 160 میلیون تومانی مخصوص زوجین برای خرید واحدهای مسکونی مورد نظر خود استفاده کنند لازم است واحدی را خریداری کنند که در زمان فروش برخوردار از هیچ تسهیلاتی نباشد؛به این علت که در صورت انتقال تسهیلات مربوط به فروش اقساطی واحدهای مسکونی به خریدار، وی قادر به استفاده از تسهیلات ارزان قیمت مختص خانه اولی ها نخواهد بود.
تسهیلات فروش اقساطی مسکن در واقع تسهیلاتی است که بانک عامل بخش مسکن به سازندگان بابت تامین بخشی از هزینه ساخت واحدهای مسکونی پرداخت می کند؛این تسهیلات از آنجا که در پایان عملیات ساخت و پس از آماده شدن واحدها در زمان فروش به متقاضیان از سوی سازندگان قابل انتقال به خریدار است به تسهیلات فروش اقساطی شهرت پیدا کرده است.
به این معنا که با پرداخت این تسهیلات به سازندگان،به نوعی بانک عامل بخش مسکن با سازنده در فرآیند ساخت واحدهای مسکونی مشارکت می کند این در حالی است که در پایان عملیات ساخت و در زمان تکمیل واحدها سازنده موظف است در همان زمان-معمولا پس از یک دوره دو ساله-نسبت به پرداخت سهم بانک عامل و تسویه حساب با بانک از بابت سهم وی در فرآیند ساخت اقدام کند.با این حال بانک عامل بخش مسکن برای حمایت از متقاضیان خرید مسکن این مجوز را به سازندگان داده است که در زمان فروش این تسهیلات را به خریدار منتقل کنند تا از این طریق بخشی از حمایت های لازم به منظور کمک به خانه دار شدن متقاضیان مصرفی فراهم شود.بعبارت دیگر سازنده پس از اتمام دوره ساخت و مشارکت با بانک عامل بخش مسکن می تواند تسهیلات را به خریداران منتقل کند.در واقع بانک مسکن به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای خرید مسکن توسط مشتریان سهم خود در واحدهای مسکونی ای را که قبلا با سازنده مشارکت کرده است و یا سهم خود را در واحد مسکونی ای که خریداری کرده است را به صورت اقساطی به فروش می رساند به این معنا که تسهیلات فروش اقساطی واحد مسکونی همان تسهیلاتی است که بانک مسکن جهت خرید مسکن به مشتریان ارائه می دهد
با این حال کارشناسان به متقاضیان خانه اولی خرید مسکن که دوره سپرده گذاری برای دریافت تسهیلات ارزان قیمت از محل صندوق پس انداز مسکن یکم را سپری کرده و مشمول دریافت تسهیلات هستند و یا اینکه قصد استفاده از این تسهیلات در ماه های آتی را دارند توصیه می کنند بهتر است واحدهای مسکونی را برای خرید انتخاب کنند که یا از تسهیلات مربوط به فروش اقساطی برخوردار نباشند و یا اینکه سازنده در زمان فروش واحد به خریدار، نسبت به تسویه حساب با بانک از بابت بازپرداخت این تسهیلات(در اصطلاح سهم بانک از فرایند مشارکت با سازنده)،اقدام کرده باشد.به این علت که خریداران خانه اولی بازار مسکن قادر به استفاده از دو نوع تسهیلات حمایتی در آن واحد و به صورت همزمان نخواهند بود و در صورت انتقال تسهیلات مشارکت مدنی به آن ها دیگر قادر به دریافت و استفاده از تسهیلات خانه اولی ها از محل صتدوق پس انداز مسکن یکم نخواهند شد.
این تسهیلات بیشتر برای آن دسته از متقاضیانی توصیه می شود که یا خانه اولی نیستند و یا خانه اولی هایی هستند که قصد استفاده از تسهیلات صندوق پس انداز مسکن یکم را ندارند.


کلید واژه ها


ارسال نظر

تعداد کاراکتر 0 از 4000