برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه گروه مالی بانک مسکن

مجمع عمومی عادی سالانه گروه مالی بانک مسکن برای سال مالی منتهی به پایان آذر 1396 برگزار شد.
پایگاه خبری بانک مسکن

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن- هیبنا و به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل گروه مالی بانک مسکن، در ابتدای جلسه نماینده سازمان حسابرسی به عنوان بازرس و حسابرس قانونی شرکت، گزارش خود را ارائه کرد و در ادامه صورت های مالی شرکت به تصویب مجمع رسید.

سپس گزارش هیأت مدیره به مجمع شامل عملکرد مالی ، اقدامات و فعالیت ها و وضعیت شرکت های تابعه و وابسته توسط مدیر عامل گروه مالی بانک مسکن تشریح و اقدامات و فعالیت های شرکت در قالب امور راهبردی، هم افزایی، توسعه نهادهای هم راستا با رسالت بانک، امور سرمایه گذاری و برنامه های آتی شرکت و با ذکر موارد و جزئیات به اعضاء و حاضرین مجمع ارائه شد.

تعامل با بانک مسکن، حمایت مالی از شرکت ها، تنظیم برنامه عملیاتی سال 1397 متناسب با اهداف کلان و راهبردهای بلندمدت بانک در قالب سند راهبردی 1400 بانک مسکن، تدوین برنامه بلند مدت شرکت ها، از اقداماتی است که در راستای هم افزایی شرکت در سال 1396 انجام شده است. این گزارش می افزاید، توسعه نهادهای هم راستا با رسالت بانک در قالب اقداماتی چون، بهره برداری از صندوق زمین و ساختمان نسیم ، پیگیری سایر صندوق های زمین ساختمان از قبیل نگین، شمالغرب و نارون، افتتاح مرکز توسعه کارآفرینی مسکن، فعالسازی و توسعه شرکت لیزینگ در شرکت پیگیری شده است.

در ادامه، برنامه های آتی گروه مالی بانک مسکن معرفی شدند که از مهم ترین آن ها می توان به تقویت نظام کنترلی و نظارتی شرکت های تابعه و صندوق های سرمایه گذاری و ایجاد هم افزایی با بانک مسکن به منظور تجهیز منابع و ارتقاء درآمدهای کارمزدی بانک اشاره کرد.


کلید واژه ها


ارسال نظر

تعداد کاراکتر 0 از 4000