دیدار مدیر شعب بانک مسکن با مدیرکل دیوان محاسبات استان سمنان

محسن بابایی مدیر شعب استان سمنان با مهدی دهرویه مدیرکل دیوان محاسبات استان سمنان دیدار نمود.
پایگاه خبری بانک مسکن

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن- هیبنا، در این دیدار مدیر شعب استان سمنان ضمن تبریک سال نو، فضای کار در امور مالی دو سازمان را مشابه دانست و آمادگی این بانک را جهت خدمت رسانی به آن مجموعه و سایر سازمانها اعلام نمود.
محسن بابایی با اشاره به اهمیت وصول مطالبات معوق بانک ها در ایجاد گردش مالی و رشد و توسعه اقتصادی جامعه، خواستار تقویت ارتباط متقابل شد تا با کمک و همکاری دیوان محاسبات مطالبات بانک وصول شود.
مهدی دهرویه مدیر کل دیوان محاسبات استان سمنان در خصوص رسالت اصلی دیوان محاسبات در امور مالی کشور عنوان کرد فلسفه وجودی دیوان محاسبات، حفظ و حراست از بیت المال می باشد، به همین منظور همراه با همه سازمان ها در پیشگیری از جرایم مالی فعالیت نموده و سعی دارد تا بستر را برای آرامش و رقابت سالم فراهم نماید.
مدیر کل دیوان محاسبات استان سمنان نقش ویژه بانک مسکن در رونق و توسعه اقتصاد استان را غیر قابل انکار دانست و مصرف منابع این بانک در بخش مسکن را از ویژگی های مهم این بانک جهت جلب اعتماد مردم خواند.
وی افزود با تاکید به اینکه هدایت، نظارت و ضرورت اعمال قانون برای حفظ حقوق جامعه از وظایف اصلی این سازمان بوده، کمک به دستگاه های اجرایی بویژه وصول مطالبات بانکها از اهداف ما بوده و در این راستا تمام مراجع ذیصلاح استان را در جریان امور و کمک به وصول مطالبات این بانک قرار خواهیم داد.


کلید واژه ها


ارسال نظر

تعداد کاراکتر 0 از 4000