بررسی ها نشان می دهد

پیش بینی رشد مثبت بخش ساختمان در زمستان ۹۶

دسته بندی : اخبار مسکن
۱۳۹۷/۰۱/۲۵
داده های آماری مرکز آمار ایران و بانک مرکزی نشان می دهد که می توان انتظار داشت رشد ارزش افزوده بخش مسکن و ساختمان در فصل زمستان سال ۱۳۹۶ مثبت باشد.
پایگاه خبری بانک مسکن

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن –هیبنا، مطابق آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار ایران، روند رشد ارزش افزوده بخش ساختمان شیب مثبت در سال گذشته داشته است، به نحوی که می توان عنوان کرد که کارنامه رشد اقتصادی بخش مسکن و ساختمان در نه ماه نخست سال 1396 نسبت به مدت مشابه در سال های قبل بهتر بوده است.
بر اساس آمارهای منتشر شده از سوی بانک مرکزی رشد اقتصادی بخش مسکن در فصل بهار 96 منفی 3.5 درصد ثبت شده بود، که نشان می داد همچنان سطح تولید نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن روند نزولی را ثبت کرده است. اما این روند در تابستان سال گذشته تغییر کرد و رشد اقتصادی در این فصل نرخ مثبت 3.1 درصد ثبت شد. بررسی ها نشان می دهد این تنها اتفاق مثبت در سال گذشته نبوده و میزان رشد اقتصادی فصل پاییز در بخش مسکن و ساختمان نیز معادل 1.4 درصد گزارش شد. این آمار باعث شده که میزان تولید ناخالص داخلی در 9 ماه نخست سال 96 نسبت به مدت مشابه در سال 95 رقمی معادل 0.8 درصد رشد کند. مجموع این آمار حکایت از این دارد که میزان تولید ناخالص داخلی بخش مسکن و ساختمان با یک شیب ملایم در حال افزایش است. موضوعی که یکی از هدفگذاری های اصلی سیاستگذار در این بخش نیز بوده است. یکی از دلایل بهبود تولید بخش مسکن و ساختمان در سال 96 نسبت به سال های قبل، تمرکز بر افزایش تقاضای مصرفی با ارائه تسهیلات بانکی با نرخ سود مناسب بوده است. این در حالی است که استقبال از طرح های سپرده گذاری صندوق یکم برای دریافت تسهیلات نیز قابل توجه بوده است. یکی دیگر از دلایل مثبت شدن رشد اقتصادی، رشد ارزش سرمایه گذاری بخش خصوصی در ساختمان مناطق شهری به قیمت جاری است که طی 9 ماهه سال 1396 نسبت به دوره مشابه سال قبل 12 درصد رشد کرده است. آمار امیدوار کننده که وجود دارد این موضوع است که میزان تشکیل سرمایه ثابت نیز در بخش ساختمان دارای رشد مثبت در فصل تابستان و پاییز پارسال بوده است. بر اساس آمار این گزارش، رشد تشکیل سرمایه در بخش ساختمان در فصل دوم پارسال 2.1 درصد و در فصل سوم نیز 3.8 درصد بوده است. همچنین میزان تشکیل سرمایه بخش ساختمان در نه ماه نخست سال 1396 نسبت به مدت مشابه سال قبل 1.6 درصد رشد کرده است. با این آمار می توان انتظار داشت که رشد ارزش افزوده بخش مسکن و ساختمان در فصل چهارم نیز مثبت باشد، زیرا به اعتقاد کارشناسان رشد تشکیل سرمایه یکی از نشانه های افزایش تقاضا و رشد مثبت در فصل های بعد است.
آمار بانک مرکزی، تنها روایت از رشد اقتصادی مثبت در نه ماه نخست سال 1396 نیست. در کنار این گزارش، آمارهای مرکز آمار ایران نیز این روند را تایید می کند. بر اساس آمارهای این گزارش، رشد بخش مسکن و ساختمان هر سه فصل نخست سال 1396 مثبت بوده است.
این رقم در فصل بهار 96 معادل با 3.2 درصد ثبت شد، در تابستان رشد ارزش افزوده بخش ساختمان رشد 4.4 درصد را ثبت کرد و این رقم در پاییز 6.5 درصد ثبت شده است. در نتیجه رشد اقتصادی نه ماه نخست سال 1396 در بخش مسکن و ساختمان 4.5 درصد بوده است. این آمار نسبت به بانک مرکزی نیز عملکرد مناسب تری را در این بخش نشان می دهد. بنابراین هر دو گزارش روند مثبت در بخش مسکن و ساختمان را تایید می کنند. همچنین گزارش مرکز آمار نیز تایید می کند که میزان تشکیل سرمایه در بخش ساختمان در سه فصل نخست سال 1396 روند مثبتی داشته است. بر اساس این آمار رشد تشکیل سرمایه در فصل بهار 3.6 درصد، در فصل تابستان 4.4 درصد و در پاییز 6.4 درصد است. در مجموع نیز طی 9 ماه نخست سال 1396 نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن، 4.6 درصد به میزان تشکیل سرمایه افزوده شده است. بنابراین با این آمار می توان عنوان کرد که رشد بخش مسکن و ساختمان مربوط به زمستان 96 نیز مثبت باشد.


کلید واژه ها


ارسال نظر

تعداد کاراکتر 0 از 4000