گزارش مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۶ نشان می دهد

سبقت نرخ بیکاری زنان از مردان

دسته بندی : اقتصاد کلان
۱۳۹۷/۰۲/۰۱
گزارش مرکز آمار ایران نشان می دهد که نرخ بیکاری در سال 1396 به 12.1 درصد رسیده که نسبت به سال قبل از آن، کاهش 0.3 واحد درصدی را ثبت کرده است.
پایگاه خبری بانک مسکن

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، مرکز آمار ایران به تازگی گزارش نیروی کار در سال 1396 را ارائه کرد. این گزارش جزییاتی نظیر نرخ مشارکت اقتصادی، نرخ بیکاری و نرخ اشتغال را ارائه می کند. نرخ بیکاری یکی از مهمترین نرخ های سنجش وضعیت اشتغال در هر کشور است، این نرخ بخشی از جمعیت فعال جامعه را ارزیابی می کند که مایل به انجام کار بودند، اما در نهایت موفق نشدند که به شغلی دست یابند.

آمارهای این گزارش نشان می دهد که از جمعیت فعال سال گذشته که حدود 26 میلیون نفر گزارش شدند، 3 میلیون و 210 هزار نفر بیکار بودند. با این حساب نرخ بیکاری رقمی معادل با 12.1 درصد بوده است. این در حالی است که این آمار نسبت به سال 1395 روند نزولی را ثبت کرده است. نرخ بیکاری در سال 1395، معادل با 12.4 درصد ثبت شده است. بنابراین طی یک سال 0.3 واحد درصد از نرخ بیکاری کاسته شده است. اما نکته قابل توجه در این گزارش این است که نرخ بیکاری در مردان و زنان فاصله قابل توجهی داشته است، در حالی که نرخ بیکاری مردان معادل با 10.2 درصد ثبت شده است، نرخ بیکاری جمعیت زنان رقم 20 درصدی را ثبت کرده است. در نتیجه می توان عنوان کرد که نرخ بیکاری زنان حدود دو برابر نرخ بیکاری مردان بوده است. نکته قابل توجه این است که نرخ مشارکت اقتصادی مردان در این سال حدود 4 برابر زنان بوده است. بررسی ها نشان می دهد که علاوه بر وجود شکاف میان نرخ بیکاری زنان و مردان، در خصوص نرخ بیکاری شهری و بیکاری روستایی نیز شکاف وجود دارد. بر اساس آمارهای این گزارش، در سال گذشته نرخ بیکاری در مناطق روستایی 8 درصد و در مناطق شهری رقمی معادل 13.4 درصد بوده است. یکی از جنبه های مقایسه مقطعی، مقایسه بیکاری در طیف های سنی مختلف است. بر مبنای اطلاعات منتشر شده، هر چه میزان حداقل سن برای بیکاری رشد می کند، نرخ بیکاری کاهش می یابد. در حالی که آمارها نشان می دهد نرخ بیکاری برای سنین 10 سال و بالاتر 12.1 درصد بود، برای جوانان بین 15 تا 24 سال این رقم 28.4 درصد و برای جوانان 15 تا 29 سال که بیشترین جمعیت جوان کشور نیز در این بازه حضور دارد، حدود 25 درصد است. به بیان دیگر، از هر چهار نفر در این بازه سنی، یک نفر بیکار است. آمار مهم دیگر در این گزارش، نرخ مشارکت اقتصادی است. این نرخ از تقسیم جمعیت فعال به جمعیت در سن کار به دست می آید. به این معنی که چه نسبتی از جمعیت سن کار که بالای 10 سال است، شرایط ورود به بازار کار را دارد. به طور مثال اگر نرخ مشارکت 50 درصد باشد، به این معنا است که از هر دو نفر بالای سن 10 سال، یک نفر قابلیت ورود به بازار کار را دارد.

در سال 1396 میزان جمعیت فعال کشور 26 میلیون و 588 هزار نفر عنوان شده است. بنابراین با این آمار نسبت مشارکت اقتصادی به رقم 40.3 درصد رسیده است. در نتیجه می توان این طور عنوان کرد که از هر 10 نفر در سن کار، تنها حدود 4 نفر قابلیت ورود به کار را دارند. البته میزان نرخ مشارکت نسبت به سال 1395 افزایش یافته است، بر اساس آمارها این نرخ در سال 1396 معادل با 39.4 درصد گزارش شده است. در نتیجه نرخ مشارکت اقتصادی به میزان یک واحد درصد بیشتر شده است. اما شکاف جنسیتی در آمار مشارکت اقتصادی نیز مشاهده می شود. به نحوی که در سال گذشته نرخ مشارکت اقتصادی زنان حدود 16 درصد و نرخ مشارکت اقتصادی مردان نیز 64 درصد بوده است. این آمارها نیز نشان می دهد که نرخ مشارکت اقتصادی کشور نسبت به برخی کشورها مانند کویت، آذربایجان، آمریکا و استرالیا در سطح پایین تری قرار دارد. آمار دیگر ارائه شده در این گزارش نرخ اشتغال است. بر اساس این آمار، در مجموع در سال گذشته 12 میلیون و 378 هزار نفر شاغل در کشور وجود داشته و با این حساب نرخ اشتغال 35.5 درصد بوده است. در مقایسه استانی نیز کرمانشاه با نرخ بیکاری 21.6 درصد بیشترین بیکاری را ثبت کرده است. استان سمنان و مرکزی نیز با نرخ 8 درصد کمترین نرخ بیکاری را داشته اند.


کلید واژه ها


ارسال نظر

تعداد کاراکتر 0 از 4000