نسبت مطالبات غیرجاری بانک مسکن در محدوده تک رقمی/ وضعیت مطالبات بانک مسکن بهتر از نرخ متوسط شبکه بانکی

نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات بانک مسکن در اسفند ماه ۱۳۹۶ به رقم ۹.۱ درصد رسید که این رقم نسبت به میانگین کل کشور در سطح قابل قبولی قرار دارد.
پایگاه خبری بانک مسکن

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن -هیبنا، آمارهای مربوط به عملکرد بانک مسکن در اسفند سال گذشته، وضعیت نسبت مطالبات غیرجاری بانک نسبت به کل تسهیلات را در پایان سال 1396 مشخص کرد. این آمارها نشان می دهد که نسبت مطالبات غیرجاری بانک به کل تسهیلات به رقم 9.1 درصد رسیده است. این در حالی است که آخرین آمارهای منتشر شده از بانک مرکزی نشان می دهد که نسبت مطالبات غیرجاری کل بانک ها به تسهیلات در کشور رقم 11.5 درصد بوده است. البته آمارهای منتشر شده در بانک مرکزی در پایان پاییز سال 1396 است، اما می تواند مبنایی برای مقایسه ارائه کند. آمارهای بانک مرکزی حاکی از آن است که نسبت مطالبات غیرجاری بانک ها از تیر ماه سال 1396 تا پایان آذر ماه بین رقم 11.4 درصد و 11.5 درصد در نوسان بوده است. این در حالی است که آمار بانک مسکن حدود 2.4 واحد درصد زیر نرخ تعادلی کل کشور است. در نتیجه این نسبت در محدوده مجاز قرار دارد. البته بر اساس آخرین بررسی های صورت گرفته در بازل 3، لازم است که نسبت مطالبات غیرجاری به کل بانک ها تا رقم زیر 8 درصد کاهش یابد، روندی که با توجه به حرکت بانک مسکن، در سال های آینده دست یافتنی است. نکته قابل توجه این است که نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات در بخش تخصصی مسکن و ساختمان که اصلی ترین ماموریت بانک مسکن نیز در آن است رقم 4.69 درصد است که این روند با توجه احتمال بالای نکول، در اقتصاد کشور به دلیل نوسان در شاخص های اقتصادی، دستاورد قابل توجهی است. در سال های گذشته، نوسانات موجود در نرخ ارز یا وجود نرخ تورم نسبتا بالا، احتمال غیرجاری شدن مطالبات را افزایش داده است، اما آمارهای گزارش عملکرد نشان می دهد که این نرخ در بانک مسکن در سطح قابل قبولی قرار دارد.

مطالبات غیرجاری چیست؟

اصولا مطالبات بانکی به دو دسته جاری و غیر جاری طبقه بندی می شوند. مطالبات جاری به مطالباتی گفته می شود که از سررسید آن بیش از دو ماه نگذشته باشد. همچنین مطالبات غیرجاری نیز از سه بخش سررسید گذشته، مطالبات معوق و مشکوک الوصول تقسیم بندی می شود. این تقسیم بندی به این شکل است که به مطالباتی که بیشتر از 2 ماه و کمتر از 6 ماه از سررسید آن ها گذشته باشد، مطالبات سررسید گذشته می گویند. همچنین مطالباتی که بیشتر از 6 ماه و کمتر از 18 ماه از سررسید آن بگذرد، در دسته مطالبات معوق قرار می گیرد. اگر بیشتر از 18 ماه نیز از سررسید مطالبات گذشته باشد در گروه مطالبات مشکوک الوصول بانک قرار می گیرد. یکی از نسبت‌هایی که برای سنجش وضعیت شبکه بانکی مورد بررسی قرار می‌گیرد، نسبت مطالبات غیرجاری است. این نسبت از تقسیم دو متغیر «حجم اسمی مطالبات غیرجاری» به «کل مانده خالص تسهیلات» در نظر گرفته می‌شود. نسبت مطالبات غیرجاری بانکی به تسهیلات اعطایی در نظام بانکی، میزان ریسک بانک‌ها در اعطای تسهیلات را می‌سنجد و یکی از معیارهای سنجش سلامت بانک است. بنابراین هر چه این رقم کاهش یابد، منجر به کارآیی هر چه بهتر بانک‌ها در تامین منابع مالی تولید کشور خواهد شد. از این رو، افزایش آن علامت هشداری برای نظام بانکی است و می‌تواند بر رشد اقتصادی در بلندمدت تاثیر سوء گذاشته و چرخه تولید را مختل کند. هدف گذاری بانک مرکزی، کاهش نرخ مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات به کمتر از 5 درصد بوده است، اما در سال های گذشته، اکثر بانک ها دارای عملکرد ضعیفی در این بخش بودند و نسبت مطالبات غیرجاری، عموما دو رقمی بوده است.


کلید واژه ها


ارسال نظر

تعداد کاراکتر 0 از 4000