دیدار مدیر شعب مازندران با رییس دانشگاه پیام نور استان مازندران

به منظور افزایش تعامل و معرفی خدمات بانک مسکن ، مدیر شعب بانک مسکن مازندران با رییس دانشگاه پیام نور استان دیدار کرد.
پایگاه خبری بانک مسکن

کلید واژه ها


ارسال نظر

تعداد کاراکتر 0 از 4000