کارشناسان حوزه نوسازی بافت فرسوده ارائه کردند:

پیشنهاد مکمل برای افزایش اثرگذاری صندوق یکم

کارشناسان حوزه نوسازی بافت فرسوده دو پیشنهاد مکمل برای افزایش اثرگذاری صندوق پس انداز مسکن یکم در تحریک سمت تقاضا مطرح کردند.
پایگاه خبری بانک مسکن

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن- هیبنا، شورای پول و اعتبار در یک هزار و دویست و چهل و هفتمین جلسه خود و در ادامه تصمیم های این شورا برای تحرک بخشی به بازار مسکن و حمایت از خانه اولی ها و نیز نوسازی و بازسازی بافت های فرسوده روستایی، دو تصمیم را به تصویب رساند.
در این جلسه در راستای اجرای تصویب ‌نامه شماره 169276 . ت53115هـ مورخ 28 اسفند ماه 1396 هیأت وزیران، شورای پول و اعتبار با افزایش سقف فردی تسهیلات یارانه‌ای نوسازی و بهسازی مسکن روستایی، با نرخ 5 درصد، تا مبلغ 250.000.00 ریال (بیست و پنج میلیون تومان) و با اخذ وثیقه سفته زنجیره‌ای موافقت کرد. بر این اساس تسهیلات مورد اشاره، با معرفی متقاضیان توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به بانک های عامل در سال جاری قابل اعطاست.
همچنین این شورا در دیگر مصوبه خود، با کاهش نرخ سود تسهیلات صندوق پس‌انداز مسکن‌ یکم بانک مسکن، در چارچوب برنامه ملی بازآفرینی شهری برای استفاده سپرده‌گذاران خانه اولی‌ در بافت‌های فرسوده و نامناسب شهری از 8 به 6 درصد و برای سایر مناطق شهری از 9.5 به 8 درصد موافقت کرد.
مطابق با این تصمیم محاسبه اثرگذاری کاهش نرخ سود بر میزان اقساط تسهیلات صندوق پس انداز مسکن یکم نشان می دهد: اقساط با نرخ های جدید حداقل هفت و حداکثر 10 درصد کاهش می یابد. در شهر تهران حداقل قسط معادل 780 هزار تومان و حداکثر قسط یک میلیون و 732 هزار تومان محاسبه شده است. در مراکز استان ها هم دامنه اقساط به 586 هزار تومان تا یک میلیون و 299 هزار تومان محدود شد.
کارشناسان و تحلیلگران بازار مسکن این تصمیم را به مثابه امدادی برای خانوارهای با درآمد متوسط عنوان و ابراز امیدواری کردند با این تصمیم معاملات مصرفی در بازار مسکن جان بیشتری بگیرد. اما برخی دیگر از کارشناسان دل نگران کسری صندوق یکم هستند. از دیدگاه آن ها در صورتی که صندوق پس انداز مسکن با افزایش بیشتر ورودی مواجه شود نیاز است برای حفظ تعادل صندوق، کسری منابع به طریقی جبران شود. مسوولان وزارت راه و شهرسازی عنوان می کنند مطابق با تصمیم اخذ شده به احتمال زیاد این کسری از طریق منبع صندوق توسعه ملی جبران می شود.
اما برخی دیگر از کارشناسان به ویژه کارشناسان حوزه نوسازی بافت فرسوده ارزیابی دوگانه ای از میزان اثرگذاری این تصمیم در تحریک سمت تقاضای بازار مسکن دارند؛ به باور آنان تصمیم جدید در تحریک سمت تقاضا قطعا تاثیر دارد اما نکته اصلی برای ساکنان بافت های فرسوده تهران فراهم شدن امکان تامین سپرده 40 میلیون تومانی اولیه برای ورود و ثبت نام در صندوق مسکن یکم است. از دیدگاه این کارشناسان برای ساکنان بافت فرسوده با متوسط درآمد 800 هزار تومان در ماه، با وجود کاهش نرخ سود تسهیلات صندوق یکم، هنوز هم امکان تامین سپرده 40 میلیونی اولیه وجود ندارد.
این گروه پیشنهاد می دهند به عنوان تصمیم مکمل در کنار کاهش نرخ سود تسهیلات به 6 درصد، برای آنکه امکان ورود قشر بیشتری از ساکنان بافت فرسوده به صندوق فراهم شود از یک سو میزان سپرده گذاری کاهش و از سوی دیگر طول دوره بازپرداخت حداقل به 20 سال افزایش یابد. به گفته این کارشناسان اخذ این دو تصمیم در کنار کاهش نرخ سود تسهیلات می تواند خیلی از ساکنان بافت را با خود همراه کند.
به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن- هیبنا، وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی بخش مسکن پیش تر برای جبران کسری احتمالی منابع صندوق پس انداز مسکن یکم و همچنین کاهش طول دوره سپرده گذاری در این صندوق، پیشنهاد برداشت دست کم یک هزار میلیارد تومانی از صندوق توسعه ملی برای سپرده گذاری به شکل وجوه اداره شده در صندوق پس انداز مسکن یکم را به دولت ارایه کرده بود که ظاهراً در دست بررسی در دولت است.
اما نکته مهم تر از نظر برخی کارشناسان شرایط طرف عرضه بازار مسکن است که در حال حاضر با بحران نقدینگی مواجه است. برخی پیشنهاد می دهند همزمان با این سیاست باید اقدام به اعطای تسهیلات ساخت ارزان قیمت، حذف یا تخفیف هزینه های جانبی ساخت نظیر انشعابات، عوارض شهرداری ها ، بیمه اجباری کارگران ساختمانی و ...کرد تا در کنار تقاضا از از سمت عرضه هم حمایت شود.ارسال نظر

تعداد کاراکتر 0 از 4000