رییس اداره روابط عمومی بانک مسکن اعلام کرد

شرط بازپرداخت ۱۵ ساله تسهیلات اوراق مسکن

رئیس اداره روابط عمومی بانک مسکن، استفاده از قابلیت بازپرداخت ۱۵ ساله در تسهیلات اوراق خرید مسکن را مستلزم رعایت دو شرط همزمان، از سوی تسهیلات گیرنده ها عنوان کرد.
پایگاه خبری بانک مسکن

مهدی احمدی در گفت و گو با پایگاه خبری بانک مسکن -هیبنا، در این باره اعلام کرد: بر اساس ضوابط تعیین شده از سوی بانک مسکن، بازپرداخت 15 ساله صرفاً برای تسهیلات اوراق خرید مسکن و فقط مختص صاحب خانه شدن در بافت های فرسوده شهری در تمامی شهرهای کشور است. به این ترتیب، کسانی که از تسهیلات اوراق خرید مسکن در خارج از بافت های فرسوده برای خرید خانه استفاده می کنند، کماکان باید عملیات بازپرداخت تسهیلات (پرداخت اقساط ماهانه) را در مدت 12 سال به سرانجام برسانند.
احمدی درباره شرط دوم علاوه بر شرط اول مربوط به استفاده از تسهیلات اوراق فقط در بافت فرسوده نیز گفت: شرط دوم به روش بازپرداخت ارتباط دارد. به این معنا که برای نحوه استفاده از شکل جدید بازپرداخت تسهیلات اوراق خرید مسکن، چنانچه متقاضیان این تسهیلات بخواهند به جای بازپرداخت 12 ساله، از شکل جدید در قالب بازپرداخت 15 ساله بهره ببرند باید در قرارداد بانکی خود، فقط بازپرداخت به روش ساده را انتخاب کنند.
احمدی با توضیح بیشتر درباره این شرط تصریح کرد: چنانچه یک متقاضی دریافت تسهیلات اوراق خرید مسکن، بخواهد از روش پلکانی برای پرداخت اقساط ماهانه این تسهیلات استفاده کند در این صورت نمی تواند شکل بازپرداخت 15 ساله را انتخاب کند. بنابراین، رعایت دو شرط شامل «استفاده از تسهیلات اوراق خرید مسکن صرفاً در محله های واقع در بافت فرسوده هر شهر» و همچنین «انتخاب روش ساده به جای پلکانی برای پرداخت اقساط»، برای استفاده از مزیت بازپرداخت 15 ساله ضروری است. در سایر روش های تقسیط شامل تقسیط پلکانی سالانه با ضریب افزایش 3 درصد و همچنین تقسیط پلکانی 4 ساله با ضریب افزایش 20 درصد، حداکثر دوره بازپرداخت کماکان 12 ساله است.
بر اساس این گزارش، مطابق بخشنامه بانک مسکن، برای این موضوع رعایت سایر شرایط و ضوابط مربوط به اعطای تسهیلات از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن از سوی شعب سراسر کشور الزامی است.
رئیس اداره روابط عمومی بانک مسکن در ادامه گفت و گو با هیبنا، درباره مزیت بازپرداخت 15 ساله تسهیلات اوراق خرید مسکن گفت: با این شکل بازپرداخت، این تسهیلات به یک تسهیلات خرید مسکن در استطاعت برای اقشار دهک های متوسط رو به پایین تبدیل می شود چرا که مبلغ قسط متناسب با افزایش سه ساله زمان بازپرداخت، برای تسهیلات گیرنده ها کاهش پیدا می کند و با این کاهش، مبلغ اقساط ماهانه تسهیلات با قدرت مالی و اقتصادی خانوارهای تسهیلات گیرنده (متناسب با درآمد ماهانه خانوارها) هماهنگی نسبی خواهد یافت.
احمدی علت اعمال تفاوت در طول دوره بازپرداخت تسهیلات مسکن بین بافت های فرسوده و سایر مناطق شهری را نیز پشتیبانی از برنامه دولت در راستای اجرای طرح ملی بازآفرینی شهر عنوان کرد و گفت: در حال حاضر وضعیت بازار مسکن به گونه ای است که باید رونق ساخت و ساز و خرید و فروش مسکن ابتدا از بافت های فرسوده درون شهرها آغاز شود. این ضرورت با توجه به خطر نهفته در بافت های فرسوده از بابت بحران های اجتماعی و تاب آوری پایین این مناطق در برابر حوادث طبیعی از جمله زلزله مطرح است. نوسازی بافت فرسوده به محرک هایی برای ورود سرمایه گذاران ساختمانی نیاز دارد که یکی از قوی ترین آنها،‌ تضمین تقاضای خرید مسکن در بافت است. برای این منظور، هر چقدر تسهیلات خرید مسکن در بافت فرسوده با شرایط بهتر از سایر مناطق شهری در اختیار متقاضیان قرار بگیرد، محدوده بافت فرسوده در اولویت مکانی خریداران خواهد بود.
در حال حاضر نه تنها تسهیلات اوراق خرید مسکن در بافت فرسوده یک مزیت نسبت به خارج از بافت دارد که در تسهیلات خانه اولی ها (تسهیلات صندوق پس انداز مسکن یکم) نیز این تفاوت لحاظ شده است.
استفاده از تسهیلات یکم در بافت فرسوده نیازی به رعایت شرط خانه اولی ندارد ضمن آنکه نرخ سود این تسهیلات در بافت فرسوده 2 واحد درصد کمتر از سایر مناطق و با نرخ 6 درصد اعمال می شود.
متقاضیان استفاده از تسهیلات یکم در بافت فرسوده همچنین می توانند از روش تقسیط پلکانی سالانه با ضریب افزایشی 9 درصد بهره ببرند که مبلغ قسط در این حالت کاهش قابل توجه پیدا می کند.
نرخ سود تسهیلات اوراق خرید مسکن در بافت فرسوده نیز 1.5واحد درصد کمتر از سایر مناطق است و با نرخ 16 درصد پرداخت می شود.


کلید واژه ها


ارسال نظر

تعداد کاراکتر 0 از 4000