هیبنا گزارش می دهد

رشد تسهیلات خرید و ساخت مسکن در سال ۹۷

دسته بندی : اخبار مسکن
۱۳۹۷/۰۲/۲۹
پرداخت تسهیلات خرید و ساخت مسکن به متقاضیان در فروردین سال ۹۷ افزایش یافت.
پایگاه خبری بانک مسکن

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، آمار موجود در خصوص حجم تسهیلات پرداختی به متقاضیان خرید و ساخت مسکن در اولین ماه از سال 97 نشان دهنده رشد قابل توجه در «تعداد» و «حجم ریالی» انواع تسهیلات پرداخت شده به متقاضیان، اعم از سازندگان و خریداران واحدهای مسکونی در سراسر کشور است.
بر این اساس،حجم کل تسهیلات پرداخت شده به متقاضیان ساخت و خرید مسکن (سازندگان و خریداران آپارتمان های مسکونی) در فروردین ماه امسال به لحاظ تعداد تسهیلات پرداخت شده معادل 30 درصد افزایش یافته است که این افزایش نشان دهنده سیر صعودی تسهیلات پرداخت شده به متقاضیان است.
فروردین ماه امسال مجموعا 14 هزار و 413 فقره تسهیلات خرید، جعاله و ساخت مسکن به انواع متقاضیان پرداخت شده است؛ این در حالی است که در فروردین سال گذشته -فروردین 96- این تعداد 11 هزار و 127 فقره انواع تسهیلات گزارش شده بود؛ حجم تسهیلات پرداختی به بخش مسکن به لحاظ تعداد تسهیلات پرداخت شده در حالی فروردین ماه امسال در مقایسه با فروردین ماه سال گذشته به طور کلی 30 درصد افزایش یافته است که این تسهیلات به صورت «تسهیلات مشارکت مدنی احداث واحدهای مسکونی»، «تسهیلات خرید واحدهای مسکونی»، «تسهیلات سهم الشرکه» و «تسهیلات جعاله یا تعمیرات مسکن» پرداخت شده است.
در فروردین ماه امسال در حوزه پرداخت تسهیلات مشارکت مدنی ساخت مسکن، مجموعا 3164 فقره تسهیلات ساخت مسکن به متقاضیان پرداخت شده است که این تسهیلات در قالب تسهیلات بدون سپرده ساخت مسکن و یا انواع تسهیلات ساخت و ساز از محل صندوق پس انداز مسکن یکم، اوراق حق تقدم دریافت تسهیلات و ... به متقاضیان واجد شرایط اختصاص یافته است.
مجموع تسهیلات پرداختی به سازندگان مسکن در اولین ماه از سال 97 در حالی نسبت به سال 96 معادل 197 درصد رشد داشته است که این میزان بیشترین نرخ رشد پرداخت تسهیلات در فروردین ماه امسال در مقایسه با میزان رشد تسهیلات پرداختی به متقاضیان در سایر حوزه ها همچون خرید مسکن است.حجم ریالی تسهیلات پرداخت شده به سازندگان واحدهای مسکونی در فروردین ماه امسال 118 میلیارد و 900 میلیون تومان گزارش شده است. فروردین ماه سال گذشته هزار و 67 فقره تسهیلات ساخت مسکن به متقاضیان پرداخت شد.
کارشناسان مسکن معتقدند افزایش تعداد تسهیلات پرداختی به متقاضیان ساخت مسکن می تواند یکی از علائم رشد حجم ساخت و سازهای واحدهای مسکونی در سراسر کشور باشد؛ هر چند به دلیل نیمه تعطیل بودن فروردین ماه با استناد به آمارهای فروردین ماه نمی توان در این باره نظر قطعی داد. این در حالی است که برقراری مجدد مسیر پرداخت تسهیلات بدون سپرده ساخت مسکن که در تهران تا سقف 130 میلیون تومان به سازندگان پرداخت می شود می تواند از عوامل موثر در رشد نزدیک به 200 درصدی تعداد تسهیلات پرداختی به سازندگان مسکن در اولین ماه از سال 97 باشد.
در فروردین ماه امسال همچنین مجموعا 4327 فقره انواع تسهیلات خرید مسکن از محل صندوق پس انداز مسکن یکم، اوراق حق تقدم و ... به متقاضیان خرید واحدهای مسکونی پرداخت شد که در مقایسه با مدت زمان مشابه سال قبل -فروردین ماه 96- معادل 22 درصد رشد داشته است؛ فروردین ماه سال گذشته مجموعا 3549 فقره تسهیلات خرید مسکن به متقاضیان پرداخت شد.
حجم ریالی تسهیلات پرداختی خرید واحدهای مسکونی در فروردین سال 97 نیز نسبت به مدت مشابه سال گذشته 25 درصد رشد کرد و از حدود 170 میلیارد تومان در فروردین سال 96 به 213 میلیارد و 500 میلیون تومان در فروردین سال 97 رسید.
تسهیلات پرداخت شده در قالب تسهیلات جعاله (تعمیرات) مسکن نیز به لحاظ تعداد تسهیلات پرداخت شده در فروردین ماه امسال در مقایسه با مدت زمان مشابه سال قبل با رشد 42 درصدی همراه شد؛ در حالی که در فروردین ماه سال 96 مجموعا 1847 فقره تسهیلات جعاله مسکن به متقاضیان پرداخت شد این تعداد در فروردین ماه امسال به 3181 فقره رسید؛ همچنین حجم ریالی تسهیلات پرداخت شده در قالب تسهیلات جعاله مسکن به متقاضیان در فروردین ماه امسال 134 درصد رشد کرد؛ فروردین پارسال حدود 18 میلیارد تومان تسهیلات جعاله به متقاضیان پرداخت شد که این رقم در فروردین ماه سال جاری به 43 میلیارد تومان افزایش یافت.
پیش بینی می شود روند رشد تسهیلات پرداختی به انواع متقاضیان مسکن در ماه های پیش رو ادامه داشته باشد؛ «سررسید زمان پرداخت تسهیلات خرید مسکن از محل صندوق پس انداز مسکن یکم برای حجم بیشتری از سپرده گذاران در این صندوق» و همچنین «برقراری مجدد مسیر پرداخت تسهیلات بدون سپرده ساخت مسکن» به خصوص دو عاملی است که منجر به این پیش بینی شده است.


کلید واژه ها


ارسال نظر

تعداد کاراکتر 0 از 4000