تورم مسکن تک رقمی ماند

دسته بندی : اقتصاد کلان
۱۳۹۷/۰۳/۰۵
آمارهای بانک مرکزی در اردیبهشت ماه نشان می دهد که نرخ تورم نقطه به نقطه گروه مسکن به سطح ۹ درصد رسیده است. همچنین تورم ماهانه این گروه نیز ۰.۶ درصد گزارش شده است که نسبت به سایر گروه های مهم گزارش در سطح پایینی قرار دارد.
پایگاه خبری بانک مسکن

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، بانک مرکزی جدیدترین گزارش شاخص بهای مصرف کننده در اردیبهشت ماه را منتشر کرد. این شاخص، مهم ترین معیار برای سنجش تورم (سنجش میزان رشد قیمت کالاها و خدمات موجود در سبد مصرفی خانوارها) محسوب می شود و تغییرات آن نشان می دهد که در هر ماه میزان تورم عمومی چقدر (چند درصد) بوده است. بررسی ها نشان می دهد که رقم کل شاخص بهای مصرف کننده در اردیبهشت ماه به ۱۱۷.۵ رسیده است. بر این اساس تغییرات شاخص بهای مصرف کننده در ماه اردیبهشت نسبت به ماه قبل معادل با ۱.۶ درصد عنوان شده است. تغییرات یک ماهه شاخص، به تورم ماهانه معروف است. تورم ماهانه فروردین ماه ۰.۸ درصد گزارش شده بود و این موضوع نشان می دهد طی یک ماه ۰.۸ واحد درصد به نرخ تورم ماهانه کل افزوده شده است. دیگر آماری که می توان از گزارش جدید ارائه کرد، تغییرات نقطه به نقطه نرخ تورم مصرف کننده است. بر اساس آمارهای بانک مرکزی نرخ تورم نقطه به نقطه در اردیبهشت ماه به رقم ۹.۷ درصد رسیده است. این در حالی است که در فروردین ماه این رقم تا سطح ۷.۹ درصد کاهش یافته است. تورم نقطه به نقطه تغییرات شاخص بهای مصرف کننده در ماه مورد بررسی نسبت به مدت مشابه سال قبل است. آمار سوم نیز نرخ تورم متوسط است که میانگین تغییرات شاخص بهای مصرف کننده در 12 ماه منتهی به اردیبهشت نسبت به مدت مشابه سال قبل را در نظر می گیرد. بررسی ها نشان می دهد که نرخ تورم متوسط در اردیبهشت ماه به ۹.۱ درصد رسیده است. این رقم در فروردین ماه ۹.۲ درصد ثبت شده بود.
گزارش شاخص بهای مصرف کننده بانک مرکزی از 12 گروه اصلی تشکیل شده است که هر گروه با توجه به اهمیت آن دارای وزن مشخصی است. در بین این گروه ها، بیشترین وزن مربوط به گروه مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت ها است. این گروه در حال حاضر 37 درصد از وزن شاخص را تشکیل می دهد و اهمیت ویژه ای در محاسبه تورم کشور دارد. بنابراین مهم ترین گروه، در بین 12 گروه در بخش مسکن است. بررسی ها نشان می دهد که سطح تورم گروه مسکن نسبت به سایر گروه ها در اردیبهشت ماه کمتر بوده است. بررسی ها نشان می دهد که نرخ تورم ماهانه گروه مسکن در اردیبهشت معادل ۰.۹ درصد بوده است. البته این رقم در فروردین ماه معادل با ۰.۶ درصد گزارش شده بود. همچنین آمارها نشان می دهد که نرخ تورم نقطه به نقطه گروه مسکن در اردیبهشت ماه 9 درصد گزارش شده است، که این رقم در فروردین ماه معادل 8/8 درصد ثبت شده است. بنابراین به نظر می رسد که تورم مسکن در اردیبهشت ماه نسبت به ماه قبل افزایش یافته است. البته نسبت به سایر گروه های مهم، این سطح تورم بسیار پایین تر بوده است. این میزان نرخ تورم مسکن، مربوط به کل کشور است. با این حال، میزان رشد قیمت مسکن در تهران به مراتب بیشتر از میانگین کشوری بوده است. بررسی ها نشان می دهد که گروه خوراکی ها و آشامیدنی ها به عنوان دومین گروه پراهمیت شاخص بهای مصرف کننده دارای تورم ماهانه ۲.۵ درصدی است. تورم نقطه به نقطه این گروه نیز به میزان ۸.۴ درصد ثبت شده است.
تورم گروه دخانیات نیز با ثبت رقم ۲۲.۶ درصد طی یک سال در مقایسه با دیگر گروه ها از سطح بالایی برخوردار است، تورم ماهانه این گروه نیز ۲.۵ درصد ثبت شده است. بیشترین تورم ماهانه در بین گروه ها نیز در بخش تفریح و امور فرهنگی بوده که طی یک ماه ۴.۷ درصد به سطح قیمت ها افزوده شده است. تورم نقطه به نقطه این گروه نیز معادل با 20 درصد بوده است.


کلید واژه ها


ارسال نظر

تعداد کاراکتر 0 از 4000