گزارش هیبنا از عملکرد شبکه بانکی در فروردین ۹۷

۲۰۰۰ میلیارد تومان تسهیلات به بخش مسکن پرداخت شد

دسته بندی : اخبار مسکن
۱۳۹۷/۰۳/۰۶
شبکه بانکی کشور در اولین ماه از سال جاری، ۲۰۰۰ میلیارد تومان تسهیلات به بخش مسکن و ساختمان پرداخت کرد.
پایگاه خبری بانک مسکن

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن –هیبنا، اطلاعات بانک مرکزی از عملکرد بانکها در پرداخت انواع تسهیلات به بخشهای مختلف نشان می دهد: تحت تاثیر رونق معاملات خرید مسکن در شهرهای مختلف کشور از یک سو و همچنین پایان رکود عمیق ساخت و ساز در مناطق شهری از سوی دیگر، در حال حاضر سهم بخش مسکن از تسهیلات بانکی نسبت به سال گذشته افزایش پیدا کرده است.
در اولین ماه از سال 97 سهم بخش مسکن از کل تسهیلات پرداخت شده توسط بانکها، به 7.8 درصد رسید.
در ماه مورد گزارش، بانکها در کل، 25 هزار و 700 میلیارد تومان انواع تسهیلات به بخشهای مختلف اقتصادی پرداخت کردند. این میزان تسهیلات به 5 بخش کشاورزی، صنعت و معدن،‌ مسکن و ساختمان، بازرگانی و خدمات و همچنین سایر متقاضیان (متفرقه) ارایه شده است.
در فروردین امسال، شبکه بانکی‌، 204 هزار فقره انواع تسهیلات به متقاضیان در بخشهای مختلف اقتصادی پرداخت کرد که این میزان تسهیلات به لحاظ فقره،‌ 24 درصد نسبت به فروردین سال 96 رشد کرده است.
در فروردین سال گذشته، بانکها در مجموع 164 هزار فقره انواع تسهیلات به ارزش 22 هزار و 390 میلیارد تومان به بخشهای مختلف اقتصادی پرداخت کردند. به این ترتیب حجم ریالی تسهیلات پرداختی در اولین ماه از سال جاری نسبت به اولین ماه از سال 96، رقمی معادل 15 درصد افزایش پیدا کرده است.
بر اساس این گزارش، در فروردین 97، تعداد 33 هزار فقره تسهیلات به بخش مسکن در قالب تسهیلات ساخت، خرید و جعاله توسط کل شبکه بانکی پرداخت شد که ارزش این دسته از تسهیلات 2 هزار میلیارد تومان بوده است.
در فروردین پارسال،‌ 22 هزار و 400 فقره انواع تسهیلات به بخش مسکن پرداخت شده بود که ارزش آن یک هزار و 378 میلیارد تومان بوده است. به این ترتیب دامنه پوشش متقاضیان تسهیلات مسکن به لحاظ تعداد تسهیلات در حال حاضر 47 درصد نسبت به سال گذشته افزایش پیدا کرده است که دلیل اصلی این موضوع خارج شدن بخش مسکن از رکود و افزایش تقاضا برای دریافت تسهیلات ساخت و خرید است.
سهم بخش مسکن و ساختمان از کل تسهیلات شبکه بانکی در نیمه اول پارسال به پایین ترین سطح تاریخی خود رسید. در نیمه اول سال 96،‌ سهم مسکن از تسهیلات بانکی به 7.4 درصد کاهش پیدا کرد. سهم مسکن از کل تسهیلات در دوره بلندمدت گذشته بین 15 تا 20 درصد بوده است اما از زمان رکود مسکن در اواسط سال 92، این سهم رو به کاهش گذاشت.
در سال 92 سهم مسکن از تسهیلات بانکی به 12.7 درصد رسید و در سال های 93 و 94 نیز به دلیل رکود در بازارهای معاملات مسکن و ساخت و ساز و در نتیجه کم شدن تقاضا برای تسهیلات خرید و ساخت، این سهم به ترتیب به 11.8 درصد و 10.33 درصد نزول کرد.
در سال 95 نیز سهم مسکن از تسهیلات، تک رقمی شد و به 9.1 درصد رسید.
در فروردین امسال اما مسیر سقوط سهم بخش مسکن و ساختمان از تسهیلات بانکی متوقف شد و حدود یک دهم واحد درصد این سهم افزایش پیدا کرد. در ماه مورد گزارش، 35 درصد از تسهیلاتی که به بخش مسکن اختصاص پیدا کرد، تسهیلات خرید بوده که ارزش آن 700 میلیارد تومان بوده است. سهم ساخت و ساز از تسهیلات بخش مسکن طی فروردین امسال 8.8 درصد بوده است. به بیان ساده تر، بیش از یک سوم از کل تسهیلاتی که به بخش مسکن داده شده، نصیب خریداران مسکن شده است و سهم سازنده ها از تسهیلات بخش مسکن، کمتر از 10 درصد بوده است.


کلید واژه ها


ارسال نظر

تعداد کاراکتر 0 از 4000