سهم ۷۰ درصدی بافت فرسوده از تسهیلات ساخت مسکن

دسته بندی : اخبار مسکن
۱۳۹۷/۰۳/۰۶
سهم بافت فرسوده شهری در استفاده از تسهیلات ساخت مسکن در سال جاری به حدود ۷۰ درصد رسید.
پایگاه خبری بانک مسکن

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، آمارهای مربوط به پرداخت انواع تسهیلات ساخت مسکن نشان می دهد از ابتدای امسال تا 22 اردیبهشت ماه مجموعا 4191 قرارداد پرداخت تسهیلات بین بانک و متقاضیان ساخت مسکن منعقد شده است که در قالب این قراردادها برای ساخت 6296 واحد مسکونی تسهیلات ساخت در انواع مختلف پرداخت شده است.

در این میان سهم بافت فرسوده از تسهیلات پرداختی به مراتب بیش از سایر بافت های شهری و روستایی است؛ در بازه زمانی گفته شده -ابتدای سال جاری تا 22 اردیبهشت ماه امسال- از مجموع 4191 قرارداد منعقد شده میان بانک مسکن و متقاضیان ساخت واحدهای مسکونی 2883 قرارداد مربوط به انواع تسهیلات ساخت مسکن در بافت های فرسوده شهری بوده است که به دو شکل «تسهیلات انفرادی بدون سپرده در بافت فرسوده شهری» و «مجتمع سازی بافت فرسوده» پرداخت شده است؛ این تعداد تسهیلات به معنای سهم نزدیک به 70 درصدی بافت فرسوده از تسهیلات ساخت مسکن به لحاظ تعداد قراردادهای منعقد شده بین بانک و سازندگان برای ساخت مسکن در این محدوده ها و محلات است.

به این ترتیب، از مجموع 4191 قرارداد منعقد شده در بانک مسکن برای پرداخت تسهیلات ساخت و ساز در بافت های فرسوده از ابتدای امسال تا 22 اردیبهشت ماه 2701 قرارداد مربوط به پرداخت تسهیلات انفرادی بدون سپرده ساخت مسکن در بافت های فرسوده شهری و 182 قرارداد مربوط به مجتمع سازی در بافت های فرسوده است که مجموعا حدود 70 درصد از کل قراردادهای منعقد شده برای پرداخت تسهیلات ساخت مسکن را در برمی گیرد.

همچنین از مجموع تسهیلات پرداخت شده برای ساخت 6296 واحد مسکونی در بازه زمانی یاد شده، 3555 فقره تسهیلات ساخت مسکن برای احداث واحد مسکونی در بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری پرداخت شده است؛ این میزان به معنای سهم 56 درصدی بافت فرسوده از تسهیلات ساخت مسکن از نظر تسهیلات پرداختی برای احداث واحدهای مسکونی است؛ از مجموع 6292 فقره تسهیلات پرداخت شده برای ساخت مسکن در بافت های فرسوده 2713 فقره تسهیلات مربوط به تسهیلات انفرادی بدون سپرده در بافت فرسوده و 842 فقره تسهیلات مربوط به مجتمع سازی در بافت های فرسوده است.

آمارهای مربوط به سهم بیش از 50 درصدی بافت فرسوده شهری از تسهیلات ساخت مسکن در سال جاری نشان دهنده عملیاتی سازی سیاست حمایت از ساخت و ساز در بافت های فرسوده شهری در قالب طرح ملی بازآفرینی شهری و هدف گذاری های قبلی برای نوسازی محلات و محدوده های ناکارآمد شهری است.

بافت فرسوده شهری طی سال های اخیر به کانون توجه و تمرکز دولت برای تامین مسکن تبدیل شده است طوری که اولویت تمام برنامه های حمایتی برای ساخت واحدهای مسکونی و تامین مسکن مورد نیاز اقشار و گروه های میان درآمد رو به پایین جامعه برای نوسازی بافت های فرسوده و تامین سرانه های خدماتی و مالی به منظور ترویج ساخت و ساز در این محدوده ها تبدیل شده است.

در همین راستا یکی از مهمترین اولویت های بانک مسکن در پرداخت انواع تسهیلات مسکن اعم از تسهیلات ساخت و خرید واحدهای مسکونی بر حمایت از ساخت و ساز و همچنین خرید آپارتمان های مسکونی در بافت های فرسوده شهری قرار دارد؛ طوری که هم اکنون ارزان ترین و مناسب ترین شکل تسهیلات مسکن در شبکه بانکی کشور مربوط به پرداخت تسهیلات مسکن در بافت های فرسوده است که از سوی بانک عامل بخش مسکن پرداخت می شود.

تحقق سهم بیش از 50 درصدی بافت فرسوده شهری از کل تسهیلات پرداخت شده به حوزه ساخت و ساز مسکن در کشور نمود عملیاتی اولویت بخشی به بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری به منظور احیای محلات هدف و تامین مسکن مورد نیاز گروه ها و طبقات هدف است؛ این در حالی است که آمارهای رسمی از وضعیت معاملات مسکن شهر تهران نیز نشان دهنده افزایش استقبال از بافت فرسوده شهری برای سکونت است.

برمبنای آخرین آمار رسمی منتشر شده از وضعیت بازار معاملات مسکن شهر تهران هم اکنون سهم بافت فرسوده در معاملات مسکن به میزان قابل توجهی افزایش یافته است این در حالی است که سال گذشته و در دوره های قبلی این سهم ناچیز بود. پیش بینی می شود با توجه به سهم قابل توجه بافت فرسوده از انواع تسهیلات ساخت مسکن آمار ساخت و ساز در بافت های فرسوده شهری نیز در سال جاری در مقایسه با سال های قبل افزایش قابل توجهی یابد.


کلید واژه ها


ارسال نظر

تعداد کاراکتر 0 از 4000