بررسی عملکرد سالانه در سال ۱۳۹۶ نشان می دهد

وضعیت مطلوب منابع و مصارف بانک مسکن

آمارهای عملکرد سالانه در سال ۱۳۹۶ نشان می دهد که میزان سپرده های بانک مسکن در این سال نسبت به سال قبل ۲۵ درصد رشد کرده و میزان تسهیلات دهی این بانک نیز رشد ۹ درصدی را ثبت کرده است.
پایگاه خبری بانک مسکن

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، آمارهای گزارش عملکرد بانک مسکن نشان می دهد که میزان مانده سپرده های ریالی و ارزی این بانک تا پایان سال 1396 به حدود 69 هزار میلیارد تومان رسیده که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 25 درصد رشد کرده است. این در حالی است که آمار نشان می دهد که رشد کل سپرده های بانک مسکن نسبت به رقم رشد کل سپرده های کشور حداقل به میزان 2 واحد درصد بیشتر بوده است. آخرین آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد که رشد مانده سپرده های ارزی و ریالی بانک ها حدود 23 درصد بوده است، در نتیجه از حیث رشد منابع، بانک مسکن نسبت به میانگین بانک ها در سطح بالاتری بوده است. این رشد در حالی ثبت شده که میزان سپرده های این بانک، نسبت به اکثر بانک ها در سطح بالاتری قرار دارد و در نتیجه، ایجاد رشد بالاتر در هر سال، نیازمند به جذب منابع جدید بیشتری نسبت به سایر بانک ها است. حال این آمارها نشان می دهد که بانک مسکن از حیث کسب منابع عملکرد قابل قبولی را کسب کرده است.

به گزارش هیبنا، در بخش دیگری از گزارش بانک مسکن، سهم هر یک از سپرده ها از کل منابع نیز مشخص شده است. بر این اساس، بیشترین سهم مربوط به سپرده های کوتاه مدت بوده که 64.2 درصد از کل سپرده ها را تشکیل می دهد. بررسی ها نشان می دهد که بیشتر بودن منابع کوتاه مدت نسبت به منابع بلندمدت هزینه کمتری برای بانک ها ایجاد می کند، این در حالی است که نرخ سود بالای منابع بلندمدت یکی از عوامل بالا رفتن هزینه های یک بانک محسوب می شود. بنابراین در سال های گذشته بانک های موفق سعی کردند که سبد خود را از سهم منابع کوتاه مدت افزایش دهند.

در بخش بعدی میزان منابع بلندمدت قرار دارد که سهم این منابع نیز به 18.1 درصد می رسد. در رتبه سوم، منابع صندوق پس انداز مسکن قرار دارد که 12.3 درصد از کل سپرده ها را تشکیل می دهد. همچنین میزان قرض الحسنه جاری و قرض الحسنه در مجموع حدود 5 درصد از سهم کل منابع را تشکیل می دهند. این آمار ترکیب منابع بانک مسکن در سال قبل را تشریح کرده است.

بر اساس آمارهای این گزارش میزان کل تسهیلات منعقد شده و اعطایی در سال 1396 به حدود 17.4 هزار میلیارد تومان رسیده است. میزان تسهیلات منعقد شده و اعطایی در سال 1396 نسبت به مدت مشابه سال قبل 8.9 درصد رشد داشته است. تعداد تسهیلات اعطایی در این سال نیز به رقم 420 فقره رسیده است که نسبت به سال قبل نیز حدود 9 درصد رشد کرده است. بیشترین آمار تسهیلات منعقد شده و اعطایی در بخش خرید مسکن و ساختمان اعطا شده که 54.1 درصد این آمار را تشکیل می دهد. در رتبه های بعدی نیز تسهیلات اعطایی در بخش مشارکت مدنی با سهم 26.6 درصد و جعاله 8.2 درصد قرار دارند. بر اساس این گزارش تعداد واحدهای ایجاد شده از مشارکت مدنی در سال 1396 بالغ بر 84 هزار و 812 واحد بوده است. همچنین 4.5 درصد از تسهیلات در قالب عقد مرابحه و 3.3 درصد در قالب عقد قرض الحسنه قرار گرفته اند. این موضوع نشان می دهد که بانک مسکن هم به لحاظ سپرده و هم به لحاظ تسهیلات عملکرد صعودی را در سال 1396 نسبت به سال قبل از آن ثبت کرده است.


کلید واژه ها


ارسال نظر

تعداد کاراکتر 0 از 4000