جلسه مدیر شعب استان با مدیران شهرداری

به منظور اطلاع رسانی بیشتر و هم افزایی با گروه های مرتبط با بخش مسکن، جلسه ای با حضور مدیر شعب استان، معاون اجرایی مدیریت، کارشناس بازاریابی و مدیران شهرداری منطقه ثامن برگزارشد.
پایگاه خبری بانک مسکن

حسن خطیب زاده مدیر شعب استان اظهار داشت: یکی از اولویت های مهم بانک مسکن در سال جاری پرداخت تسهیلات در بافت فرسوده است. وی تاکید کرد: بانک مسکن می تواند با همکاری شهرداری منطقه ثامن در جهت اطلاع رسانی به سرمایه گذاران و مالکین این مناطق اقدامات مؤثری را انجام دهد. سپس مرتضی ناصری معاون اجرایی مدیریت و امیر بدخشان کارشناس بازاریابی در خصوص انواع خدمات بانک توضیحات مبسوطی را ارائه کردند.
در ادامه این جلسه سیدی نسب مدیر مشارکت ها و سرمایه گذاری شهرداری ثامن نسبت به همکاری و تعامل نزدیک با بانک مسکن اظهار تمایل نمود. وی تصریح کرد : شهرداری ثامن در اطراف حرم امام رضا (ع) بیلبوردهایی دارد که می تواند به صورت رایگان جهت تبلیغات در اختیار بانک مسکن قرار دهد. در این جلسه مقرر شدموضوعات در قالب تفاهم نامه تنظیم و به امضای طرفین برسد.ارسال نظر

تعداد کاراکتر 0 از 4000