تقدیر از مشتری خاص در مشهد

از مشتری خاص شعبه بهار مشهد با حضور مدیر شعب استان تجلیل و قدردانی شد.
پایگاه خبری بانک مسکن

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن- هیبنا، در راستای بازاریابی و جذب منابع و به منظور تکریم و قدردانی از مشتری خاص شعبه بهار مشهد جلسه ای با حضور مدیر شعب استان، رییس دایره امور اعتباری، رییس شعبه بهار مشهد و مدیر عامل کارخانه الکترواستیل برگزار شد.

در این جلسه حسن خطیب زاده مدیر شعب استان، اظهار داشت : با توجه به اینکه بانک مسکن به عنوان تنها بانک تخصصی دولتی در امر مسکن قدمتی در حدود 80 سال دارد قادر است مشتریان را با هر توان مالی در امر تأمین مسکن یاری دهد.

وی افزود: بانک مسکن تمایل دارد همراه با ارایه انواع محصولات بانک در مسیر خانه دار کردن پرسنل کارخانه الکترواستیل با آنان همکاری کند.

در ادامه این نشست زهره کدخدا مزرجی رئیس دایره امور اعتباری برخی از خدمات بانک مسکن را تشریح کرد.

سپس محمدزاده مدیر عامل کارخانه الکترواستیل از عملکرد، مساعدت و همراهی کارکنان شعبه بهار مشهد قدردانی کرد.


کلید واژه ها


ارسال نظر

تعداد کاراکتر 0 از 4000