هیأت مدیره بانک مسکن تصویب کرد

حداقل مانده حساب برای دریافت سود و خدمات بانکی

هیأت مدیره بانک مسکن در مصوبه ای حداقل مجاز مانده حساب مشتریان برای دریافت سود و انواع خدمات بانکی را ابلاغ کرد.
پایگاه خبری بانک مسکن

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، بر اساس این مصوبه جدید از ابتدای مهرماه 97 دریافت انواع خدمات بانکی و همچنین تعلق سود به سپرده های مشتریان این بانک منوط به رعایت کف سپرده 50 هزار تومانی در انواع حساب های افتتاحی است.

بر این اساس و به استناد مصوبه ابلاغی هیأت ‌مدیره بانک مسکن و در جهت کاهش ریسک‌های عملیاتی بانک و حذف هزینه‌های زائد و بلا‌اثر و هدفمند‌سازی و همچنین شفاف کردن انواع خدمات قابل ارائه به سپرده‌‌های کوتاه‌مدت و مشتریان ذی ‌ربط، از تاریخ 97.7.1، حداقل مبلغ جهت افتتاح انواع حساب‌های کوتاه‌مدت عادی و تعلق سود علی‌الحساب به آنها مبلغ 50 هزار تومان تعیین می شود که در صورت کاهش مانده به کمتر از مبلغ 50 هزار تومان (و حداقل تا مبلغ 5 هزار تومان)، به غیر از محاسبه و تعلق سود، کماکان سایر خدمات به حساب ارائه می شود.

در این مصوبه آمده است: ضوابط فوق‌ به تمامی سپرده‌های سرمایه‌گذاری با ماهیت کوتاه‌مدت از جمله انواع سپرده‌های کوتاه‌مدت عادی، سپرده‌های سرمایه‌گذاری ممتاز، صندوق‌های پس‌انداز مسکن، حساب پس‌انداز مسکن جوانان و ... قابل تسری است.

این در حالی است که در صورت کاهش مانده به کمتر از مبلغ 50 هزار تومان (و حداقل تا مبلغ 5 هزار تومان)، سایر خدمات همچون محاسبه اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن، امتیاز تسهیلاتی و ... در خصوص حساب‌های ذی ‌ربط به روال گذشته انجام خواهد شد.
همچنین در خصوص انواع سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت عادی (و همچنین سپرده‌های سرمایه‌گذاری با ماهیت کوتاه‌مدت که قبل از تاریخ 97.7.1 افتتاح شده باشند نیز از تاریخ مذکور، نحوه محاسبه سود بر اساس حداقل مبلغ 50 هزار تومان خواهد بود و سایر خدمات (به غیر از محاسبه و تعلق سود علی‌الحساب) در صورت کاهش رقم از حداقلِ مذکور، کماکان قابل ارائه است.

بر اساس این مصوبه، در طول دوره سپرده‌گذاری، چنانچه در مقطعی، مبلغ سپرده به کمتر از 50 هزار تومان کاهش یابد و پس از سپری شدن مدتی دوباره به حداقل مذکور افزایش یابد، سپرده در مقاطعِ با مانده کمتر از 50 هزار تومان مشمول دریافت سود نمی شود، در مقاطع با حداقل مانده 50 هزار تومان نیز (به شرط سپری شدن حداقل یک ‌ماه از زمان افزایش مانده به حداقل 50 هزار تومان) مشمول سود می شود. به این معنا که در مدت زمانی که مانده سپرده کمتر از 50 هزار تومان است به حساب مذکور سود تعلق نمی گیرد؛اما به محض افزایش مانده حساب به 50 هزار تومان و بیشتر بعد از گذشت یک دوره انتظار یک ماه، حساب یاد شده مشمول دریافت سود می شود.

همچنین در خصوص انواع حساب‌های صندوق (پس‌انداز مسکن، ساخت مسکن، صندوق پس‌انداز یکم، حساب پس‌انداز مسکن جوانان و ...) که در صورت فسخ و انصراف از اخذ تسهیلات، مشمول سود علی‌الحساب برابر نرخ سپرده‌های کوتاه‌مدت عادی می شوند، تا تاریخ 97.6.31 حداقل مبلغ مشمول محاسبه سود، رقم 5 هزار تومان و از تاریخ 97.7.1 به بعد حداقل مبلغ مذکور، 50 هزار تومان است. به این معنا که در صورت انصراف متقاضیان از دریافت انواع تسهیلات ذکر شده و برداشت از حساب، تنها در صورتی سود به حساب آن ها تعلق خواهد گرفت که مانده سپرده آن ها حداقل 50 هزار تومان باشد و به ارقام کمتر مانده حساب در این حساب ها سودی تعلق نخواهد گرفت.

در این مصوبه تاکید شده است: بدیهی است سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت (و همچنین سایر سپرده‌ها با ماهیت کوتاه‌مدت) به شرط دارا بودن حداقل مانده 50 هزار تومان به صورت متوالی برای مدت یک ماه کامل، مشمول تعلق سود در پایان ماه مربوطه هستند. در این خصوص، بابت روزهایی که مانده حساب، 50 هزار تومان و بیشتر بوده، اما قبل از سپری شدن یک ماه کامل، مانده حساب به کمتر از حداقل ذکر شده کاهش یابد، سودی محاسبه و ذخیره نمی‌شود.

به این ترتیب از ابتدای مهرماه امسال تمام مشتریان بانک مسکن به منظور دریافت سود و بهره مندی از خدمات بانکی حتما لازم است کف سپرده 50 هزار تومانی را در حساب های خود ذخیره و رعایت کنند؛ این مصوبه به همه شعب بانک مسکن و واحدهای مربوطه ماموریت داده است تا ضوابط جدید را به طور شفاف و صحیح به مشتریان بانک منتقل کنند.همچنین پیاده‌سازی سیستمی تغییرات ایجاد شده نیز از تاریخ 97.7.1 در دستور کار حوزه IT بانک قرار دارد. به این معنا که ضوابط جدید در خصوص رعایت کف ریالی مصوب برای دریافت سود و بهره مندی از انواع خدمات بانک عامل بخش مسکن از ابتدای مهرماه امسال در سیستم تمامی شعب بانک مسکن اعمال شده و لازم الاجرا است.


کلید واژه ها


ارسال نظر

تعداد کاراکتر 0 از 4000