مدیرعامل شرکت تامین سرمایه بانک مسکن راهکار ارایه کرد

تامین مالی بهینه پروژه های انبوه سازی مسکن

مدیر عامل شرکت تامین سرمایه بانک مسکن صندوق های زمین و ساختمان را از روش های بهینه تامین مالی پروژه های انبوه سازی مسکن اعلام کرد.
پایگاه خبری بانک مسکن

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، محسن فاضلیان در نشست مشترک مدیران بانک مسکن با انبوه سازان کشور گفت: صندوق های زمین و ساختمان بستر مالی بسیار مناسبی برای فعالیت انبوه سازان در حوزه مسکن محسوب می شود که علاوه بر تامین منابع مالی مورد نیاز برای ساخت و ساز منجر به ایجاد بازدهی مطلوب ناشی از تجهیز به موقع نقدینگی برای سرمایه گذاران و فعالان ساختمانی می شود.

وی با اشاره به تجربه های اخیر بانک مسکن در تشکیل صندوق های زمین و ساختمان به منظور تامین مالی پروژه های ساختمانی افزود: صندوق های زمین و ساختمان از ویژگی های متمایزی در مقایسه با سایر روش های تامین مالی برای ساخت واحدهای مسکونی برخوردار است که از آن جمله می توان از اعمال نظارت مضاعف بر تشکیل صندوق ها و فرآیندهای مربوط به ساخت واحدهای مسکونی با پوشش تامین مالی به موقع از طریق راه اندازی این صندوق ها یاد کرد.

فاضلیان توضیح داد: اولین مزیت این صندوق ها اطمینان سازندگان از تامین منابع مالی مورد نیاز برای اجرای پروژه است؛ به این معنا که پس از انجام برآوردهای لازم، هزینه ساخت پروژه از طریق واگذاری یونیت های سرمایه ای و از مسیر بازار بورس تامین خواهد شد و بنابراین سازندگان و انبوه سازان نوعی اطمینان خاطر از بابت تامین نقدینگی مورد نیاز برای اجرای پروژه ها خواهند داشت؛ مزیت دیگر این صندوق ها اعمال نظارت مضاعف برای اجرای پروژه هاست؛ علاوه بر نظارتی که از سوی شهرداری ها در خصوص نحوه ساخت واحدها به عمل خواهد آمد نوعی نظارت ویژه از سوی بازار بورس نیز بر ساخت پروژه هایی که از طریق صندوق های زمین و ساختمان تامین مالی می شوند اعمال می شود تا از این طریق وضعیت تمام صورت حساب ها به صورت شفاف احصا شده، هزینه های ساخت، کنترل و اعمال نظارت شود و نظارت کافی از بابت عدم هدر رفت سرمایه های تامین شده از سوی سرمایه گذاران صورت بگیرد؛ طوری که ریالی از این سرمایه ها به هدر نرود.

مدیر عامل شرکت تامین سرمایه بانک مسکن، با بیان اینکه تمامی هزینه ها و صورت وضعیت های مربوط به اجرای پروژه های ساختمانی در صندوق های زمین و ساختمان مشخص و شفاف است، افزود: یکی از امکانات قابل توجه در این صندوق ها امکان تحلیل هزینه-فایده پروژه ها است.

وی با بیان اینکه بانک مسکن به عنوان بانک تخصصی حوزه مسکن آمادگی حمایت از انبوه سازان در عرصه ساخت و ساز و کمک به آن ها برای ایجاد صندوق های زمین و ساختمان به منظور تامین مالی پروژه های ساختمانی مطابق با الگوی قالب تقاضا در بازار مسکن را دارد، خاطرنشان کرد: تمام استراتژی های بانک مسکن بر تامین مالی مولد در حوزه های مختلف به خصوص حوزه ساخت و ساز مسکن متمرکز است.

فاضلیان گفت: طی سه سال گذشته موضوع راه اندازی و تاسیس صندوق های زمین و ساختمان به طور جدی دنبال شد؛تاکنون محصول دو صندوق زمین و ساختمان شامل پروژه مسکونی «نسیم» در منطقه 22 شهر تهران و پروژه 144 واحدی «نارون» در کوی الهیه اراک افتتاح شده است و ظرف شش ماه آینده محصول صندوق سوم با عنوان صندوق زمین و ساختمان«شمال غرب» نیز به افتتاح خواهد رسید.

وی افزود: صندوق زمین و ساختمان نارون به طور متوسط حدود 20 درصد بازدهی برای سرمایه گذاران داشته است که این بازدهی از طریق تشکیل سرمایه ناشی از راه اندازی این صندوق ایجاد شده است؛ این در حالی است که هم اکنون در سایر بازارهای موازی، منشا بازدهی، تشکیل سرمایه نیست.

فاضلیان گفت: از 144 واحد مسکونی ساخته شده در قالب پروژه مسکونی نارون تاکنون 100 واحد مسکونی به فروش رسیده است و مابقی واحدها نیز دارای متقاضی خرید است.برای اجرای این پروژه 18 میلیارد تومان هزینه ساخت برآورد شد که از این میزان 10 میلیارد تومان از طریق بازار سرمایه پذیره نویسی و تامین شد.همچنین اغلب خریداران یونیت های سرمایه ای صندوق زمین و ساختمان نارون، فعالان بازار بودند.

وی یکی از مهمترین ویژگی های پروژه نارون را افتتاح واحدها در قالب برنامه زمان بندی اولیه اعلام کرد و گفت: محصول دو صندوق زمین و ساختمان دیگر با نام صندوق زمین و ساختمان «شمال غرب» و صندوق زمین و ساختمان «نگین شهرری» نیز به زودی افتتاح خواهد شد؛ هم اکنون پروژه شمال غرب 70 درصد پیشرفت فیزیکی دارد که ظرف 6 ماه آینده تکمیل و افتتاح خواهد شد؛ همچنین پروژه نگین شهرری نیز هم اکنون در مرحله 40 درصد پیشرفت فیزیکی قرار دارد که 250 واحد مسکونی در قالب این پروژه احداث خواهد شد؛این در حالی است که از هم اکنون این پروژه مشتری خرید دارد.

وی با بیان اینکه صندوق های زمین و ساختمان هم اکنون یک بستر آماده و مناسب تامین مالی برای انبوه سازان برای ساخت پروژه های با مقیاس «متوسط» محسوب می شود، گفت:این روش تامین مالی برای ساخت پروژه های 500 تا 1000 واحدی از سوی انبوه سازان بسیار مناسب است و در صورت استقبال انبوه سازان از این روش بانک مسکن به طور قطع از آن ها حمایت خواهد کرد.

فاضلیان همچنین از دستور مقام عالی بانک مسکن برای انتشار فاز دوم اوراق رهنی خبر داد و گفت:به زودی هزار میلیارد تومان اوراق رهنی منتشر و از طریق بازار سرمایه عرضه خواهد شد که از این طریق بخشی از منابع مورد نیاز برای حمایت مالی از انبوه سازان و پرداخت تسهیلات به آن ها فراهم خواهد شد.

وی تاکید کرد: بانک مسکن و شرکت تامین سرمایه بانک از طریق کانال های ارتباطی مختلف آماده ارائه مشاوره ، ابهام زدایی و خدمت رسانی به انبوه سازان است.ارسال نظر

تعداد کاراکتر 0 از 4000