بالاست بر ریل شکوفایی

شرکت بالاست در آینده ای نزدیک نقش تاثیرگذاری در احداث زیرساخت های ریلی و جاده ای کشور ایفا خواهد کرد.
پایگاه خبری بانک مسکن

ابراهیم محمدی که به تازگی مدیرعامل شرکت بالاست شده است و پیش از این، به مدت هفت سال مدیرکل راهآهن تهران، قریب به یک سال معاون بهرهبرداری، سه سال معاون سیر و حرکت راهآهن جمهوری اسلامی ایران و سپس مشاور مدیرعامل شرکت راهآهن در زمینه توسعه بنادر خشک، پارکهای لجستیک و توسعه خردهبار و... بوده است، در گفتگویی با ویژه نامه ششمین نمایشگاه حمل و نقل ریلی به وضعیت پروژه های شرکت «بالاست» و فعالیت های این شرکت اشاره دارد .

شرکت بالاست، تحت نام «راهآهن سنگ» در سال 1372 فعالیت خود را آغاز کرد و سپس بهنام شرکت تهیه و تولید بالاست و زیرسازی خطوط راهآهن تغییر نام داد. فعالیت این شرکت نیز در ابتدا تولید سنگ بالاست بود، سپس با کسب رتبه لازم از سازمان برنامه و بودجه، فعالیتهای نظیر ساخت پل، زیرسازی و روسازی راهآهن به فعالیتهای شرکت اضافه شد. همچنین وظایف دیگر این شرکت، نوسازی و بهسازی خطوط، نگهداری ساختمان و ابنیه حمل و نقل ریلی و تولید تراورس، بیس، اسلب ترک و سنگ بالاست است. این شرکت که تولید بخش وسیعی از بالاست شرکت های ریلی را بر عهده دارد، از شرکت های مهم در حوزه ریلی به شمار می رود .

متن کامل گفتگو با ابراهیم محمدی، مدیرعامل شرکت «بالاست» در ادامه می آید:

محورهای فعالیت های شرکت بالاست در چه حوزه هایی است؟

شرکت مهندسی ساختمان و تاسیسات راه آهن ( بالاست ) به عنوان پیمانکار در زمینه مدیریت پروژه های تولید بالاست مورد نیاز خطوط ریلی ، پروژه های زیرسازی و روسازی، بازسازی و بهسازی خطوط و ابنیه فنی، راهسازی و محوطه سازی فعالیت می کند.

کیفیت چه نقش و جایگاهی در فعالیت های این شرکت دارد؟

این شرکت خود را متعهد می داند که، سیستم مدیـریت کیفیت خود را مطابق الگوی استانداردهای بین المللی پایه گذاری کند و بستر مناسبی را جهت بهبود مستمر اثر بخشی آن فراهم آورد تا با دستیابی به، رضایت کارفرمایان، کاهش انحراف زمانی اجرای پروژه ها به واسطه افزایش کیفیت خدمات ارائه شده، افزایش سطح علمی و عملی کارکنان با برگزاری دوره های آموزشی مرتبط و مورد نیاز، افزایش سهم بازار قابل کسب و افزایش قابلیت رقابت و ماندگاری در بازار با در نظر گرفتن نیازمندی های حال و آینده کارفرمایان ، ارتقأ سطح کیفیت محصولات تولیدی و ارائه خدمات و دستیابی به استانداردهای ملی و بین المللی اطمینان حاصل نماید.

با وجود تعریف هایی که انجام دادید، آیا موفق به اخذ نشان یا استانداری در این حوزه شده اید؟

بله. بالاست نشان تعالی سازمانی را از چهارمین جشنواره بهره وری و تعالی حمل و نقل ریلی « شهید دادمان» دریافت کرده است. لازم به ذکر است که جایزه تعالی حمل و نقل ریلی به منظور ارتقاء سطح مدیریتی ادارات کل مناطق و شرکتهای همکار راه آهن جمهوری اسلامی ایران، و استقرار سیستم های مدیریت کیفیت، افزایش بهره وری و گسترش مفاهیم تعالی سازمانی برای شرکت های باری، مسافری و پیمانکار برگزار می شود. همچنین این شرکت موفق به کسب جایزه ساخت بهترین سازه شده است.

برای بهره وری بیشتر در شرکت بالاست چه برنامه هایی در دستور کار دارید؟

ببینید، شرکت بالاست یکی از شرکت های مهم در بخش احداث زیرساخت های ریلی، ساختمان و تجهیزات است که می توان با تغییر پارادایم و استفاده از راهکارهای نو، کوچک سازی و توسعه بازرگانی در این شرکت نسبت به بهره ور نمودن شرکت بالاست و افزایش سهم شرکت در احداث طرح های زیرساخت های ریلی، نقش بیشتر و تاثیرگذارتری ایفا کرد.

در حال حاضر چه پروژه هایی در دست احداث دارید؟

در حال حاضر پروژه های احداث روسازی و بخش هایی از زیرسازی راه آهن میانه – تبریز ، بخش هایی از زیرسازی و روسازی بخش هایی از راه آهن حومه ای تهران – کرج از جمله کارهای مهم شرکت بالاست است. همچنین شرکت بالاست در حال حاضر پروژه های احداث پل روگذر در استان اراک، ساختمان دانشکده علوم پزشکی یاسوج، قطعاتی از راه آهن خواف – هرات، احداث ایستگاه راه آهن ... بر عهده دارد.

پروژه راه آهن خواف – هرات شامل چه اقداماتی می شود؟

کریدور خط آهن شرقی کشور از بندر چابهار و از طریق دوقارون به شبکه حمل و نقل کشورهای افغانستان، قرقیزستان و چین متصل می شود. خواف – سنگان – هرات بخشی از کریدور شرق به طول 191 کیلومتر است و دو بخش از این خطوط راه آهن در کشور ایران و دو بخش دیگر در کشور افغانستان واقع شده است. همچنین وسعت این پروژه شامل تهیه و تدارک تجهیزات و مصالح، ساخت و احداث روسازی ریلی است.

درباره ششمین نمایشگاه صنعت ریلی هم توضیح دهید.

هرچند که نمایشگاه به لحاظ بازرگانی کمکی به شرکت بالاست نخواهد کرد اما دلیل اصلی حضور شرکت ما در این نمایشگاه توجه به حضور شرکت ها در چنین نمایشگاه هایی برای جلب توجه بیشتر دولت و مسئولین این حوزه برای تخصیص یارانه و کمک های بیشتر به شرکت های این چنینی است تا توسعه زیرساخت های کشور بیش از گذشته با قوت انجام شود. به هر حال همانطور که توضیح دادم انتظار می رود که شرکت بالاست با چابک سازی در آینده نقش بیشتری در احداث زیرساخت های ریلی و جاده ای کشور ایفا کند.


کلید واژه ها


ارسال نظر

تعداد کاراکتر 0 از 4000