پایگاه خبری بانک مسکن گزارش می دهد؛

تغییر شرایط تسهیلات مسکن شهر قیامدشت

پس از انتزاع قیامدشت از شهر تهران و تبدیل آن به شهری مستقل جزئیات تغییرات میزان «تسهیلات مسکن» بانک مسکن اعلام شد.
پایگاه خبری بانک مسکن

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، شهر قیامدشت با توجه به جمعیت ساکن در آن و لحاظ ضوابط مربوط به تقسیمات کشوری، در گروه شهرهای با جمعیت کمتر از ۲۰۰ هزار نفر برای پرداخت تسهیلات از سوی بانک مسکن قرار گرفت.
پس از انتزاع منطقه قیامدشت از شهر تهران و تبدیل آن به شهری مستقل، تسهیلات مسکن برای متقاضیان این منطقه که تاریخ سپرده گذاری از محل صندوق پس انداز مسکن یکم و حساب مسکن جوانان آنها بعد از یکم تیرماه 97 باشد با شرایط و ضوابط حاکم بر شهرهای با جمعیت کمتر از 200 هزار نفر ، محاسبه و پرداخت می شود.
بر اساس ابلاغیه اداره کل امور مدیریت های شعب بانک مسکن با موضوع «اعطای تسهیلات مسکن در شهر قیامدشت» جزئیات نحوه پرداخت تسهیلات مسکن به متقاضیان سپرده گذاری در این منطقه اعلام شد.
بر این اساس، در خصوص سپرده های صندوق پس انداز مسکن یکم و حساب پس انداز مسکن جوانان افتتاحی قبل از تاریخ 97.4.1، سقف تسهیلات قابل پرداخت با همان شرایط و ضوابط قبلی (متناظر با شهر تهران) با رعایت 80 درصد ارزش ملک مطابق با نظر ارزیاب تعیین می شود.
اما سقف تسهیلات جهت حساب های تعهدی از محل صندوق پس انداز مسکن یکم و حساب پس انداز مسکن جوانان، افتتاحی از تاریخ 97.4.1 و به بعد، به ترتیب با شرایط و ضوابط حاکم بر شهرهای با جمعیت کمتر از دویست هزار نفر/سایر شهرها تعیین می شود.
در خصوص پرونده های تسهیلاتی از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن، بدون سپرده و انواع تسهیلات تکلیفی دارای سقف های متفاوت متناسب با نوع شهر یا جمعیت شهرها، چنانچه درخواست متقاضی حداکثر تا قبل از تاریخ 97.4.1 در دفتر نامه های وارده شعبه یا سیستم اتوماسیون اداری ثبت و علی الحساب ارزیابی پرداخت شده باشد، این گروه از متقاضیان تا پایان شهریور ماه سال جاری فرصت خواهند داشت، نسبت به ثبت قطعی قرارداد با همان سقف های قبلی (متناظر با شهر تهران) اقدام کنند.
بر اساس این بخشنامه، در مواقعی که ثبت قطعی قرارداد منوط به تنظیم سند رهنی باشد، صدور پیش نویس تسهیلات حداکثر تا تاریخ 97.6.31 با احتساب مهلت یکماهه مندرج در پیش نویس بلامانع است.
در صورت اتمام مهلت یاد شده، بررسی مجدد درخواست متقاضیان مطابق با ضوابط و مقررات جاری صورت خواهد گرفت. همچنین در خصوص پرونده های تسهیلاتی از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن، بدون سپرده و انواع تسهیلات تکلیفی دارای سقف های متفاوت متناسب با نوع شهر یا جمعیت شهرها، چنانچه درخواست متقاضی در بازه زمانی تیر ماه سال جاری به شعبه ارائه شود، امکان مساعدت به مشتری وجود دارد.
همچنین در خصوص درخواست های واصله از ابتدای مرداد ۹۷ و به بعد، سقف تسهیلات به ترتیب با شرایط و ضوابط حاکم بر شهرهای با جمعیت کمتر از دویست هزار نفر تعیین می شود.


کلید واژه ها


ارسال نظر

تعداد کاراکتر 0 از 4000