بانک مسکن منتشر کرد

کارنامه دو ماهه تسهیلات مسکن

بانک مسکن حجم ریالی و سهم انواع تسهیلات منعقد شده و اعطایی از ابتدای سال تا پایان اردیبهشت سال ۹۷ را اعلام کرد.
پایگاه خبری بانک مسکن

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، بر اساس این گزارش از ابتدای سال جاری تا پایان اردیبهشت ماه مجموعا رقمی بالغ بر هزار و 500 میلیارد تومان انواع تسهیلات از سوی این بانک به متقاضیان پرداخت شده است.

بر این اساس این تسهیلات در قالب،تسهیلات مشارکت مدنی، قرض الحسنه، جعاله، خرید بخش مسکن و ساختمان، خرید در سایر بخش ها، مرابحه و همچنین سایر تسهیلات به متقاضیان پرداخت شده است.

متقاضیان دریافت تسهیلات مشارکت مدنی در دو ماه اول سال جاری مجموعا 306 میلیارد و 600 میلیون تومان تسهیلات دریافت کرده اند؛ همچنین 21 میلیارد و 200 میلیون تومان تسهیلات قرض الحسنه به گروه دیگری از متقاضیان پرداخت شده است.

در دو ماهه اول سال جاری بانک مسکن رقمی معادل 189 میلیارد و 900 میلیون تومان تسهیلات جعاله به متقاضیان پرداخت کرد؛ تسهیلات جعاله عمدتا در زمان خرید واحدهای مسکونی همراه با تسهیلات خرید مسکن از محل صندوق پس انداز مسکن یکم، اوراق حق تقدم تسهیلات و ... در صورت درخواست متقاضی به وی پرداخت می شود. هم اکنون سقف تسهیلات جعاله 20 میلیون تومان است. این تسهیلات، به نوعی کمک هزینه خرید مسکن بخصوص برای واحدهای نوساز محسوب می­شود تا بخشی از هزینه تجهیزات تکمیلی خانه،‌ برای خریدار آن پوشش داده شود.

در بازه زمانی دو ماه اول سال جاری همچنین 898 میلیارد و 770 میلیون تومان انواع تسهیلات خرید مسکن به متقاضیان پرداخت شده است؛ تسهیلات پرداختی از محل صندوق پس انداز مسکن یکم، تسهیلات خرید مسکن با استفاده از اوراق گواهی حق تقدم و سایر تسهیلات پرداختی برای خرید مسکن در این گروه قرار دارند.

بر اساس این گزارش طی ماه­های فروردین و اردیبهشت 97 در حدود 14 میلیارد و 800 میلیون تومان تسهیلات به خرید در سایر بخش ها اختصاص یافته است؛ بانک مسکن علاوه بر اعطای تسهیلات به حوزه ساخت و خرید مسکن در سایر بخش های اقتصادی نیز به فراخور نیاز و منابع در اختیار خود تسهیلات اعطا می کند.

علاوه بر این در بازه زمانی یاده شده، حدود 66 میلیارد و 500 میلیون تومان تسهیلات مرابحه و همچنین یک میلیارد و 600 میلیون تومان سایر تسهیلات به متقاضیان پرداخت شده است.

به گزارش هیبنا، آمارهای منتشر شده از وضعیت پرداخت انواع تسهیلات از سوی بانک مسکن به متقاضیان نشان می دهد بیشترین حجم تسهیلات پرداخت شده از سوی این بانک در دو ماهه اول سال جاری به بخش خرید مسکن و ساختمان اختصاص یافته است؛ هم اکنون پرداخت تسهیلات خرید مسکن از محل صندوق های پس انداز مسکن یکی از اصلی ترین تسهیلات تعهدی بانک مسکن محسوب می شود که تحت هر شرایطی بانک خود را موظف به پرداخت آن به متقاضیان می داند؛پرداخت تسهیلات به متقاضیان خرید مسکن از محل انواع صندوق های پس انداز شامل صندوق پس انداز مسکن یکم ، صندوق پس انداز مسکن جوانان و ... جزو این حساب های تعهدی است. در دو ماهه اول سال جاری عمده تسهیلات پرداخت شده از سوی بانک عامل بخش مسکن مربوط به تسهیلات پرداخت شده به متقاضیان خرید مسکن با انواع روش ها (اعم از دریافت تسهیلات از محل صندوق پس انداز یکم، اوراق گواهی حق تقدم تسهیلات و ....) بوده است. سهم تسهیلات خرید مسکن از کل تسهیلاتی که بانک مسکن طی دو ماه اول امسال به متقاضیان بخش مسکن و ساختمان پرداخت کرده، بیش از 50 درصد است که بالاترین سهم را دارد.

این موضوع نشان دهنده اهمیت پرداخت تسهیلات خرید مسکن به منظور حمایت از سمت تقاضای مصرفی در بازار مسکن است؛ مطابق با جهت گیری های کلی بانک مسکن حمایت از سمت تقاضای مصرفی به خصوص خانه اولی ها و متقاضیان خرید مسکن در بافت های فرسوده جزو اولویت های سیاست گذاری شده در بانک مسکن است که آمارهای موجود نشان می دهد اختصاص بیش از نیمی از حجم کل تسهیلات پرداخت شده به این بخش به معنای تحقق این سیاست است.

در دو ماهه اول سال جاری همچنین 20.5 درصد از مجموع تسهیلات پرداخت شده مربوط به تسهیلات مشارکت مدنی بوده است که به منظور حمایت از ساخت و سازهای مسکونی به سازندگان پرداخت شده است؛ تسهیلات جعاله نیز 12.7 درصد از کل تسهیلات پرداخت شده در دو ماهه ابتدایی سال جاری را به خود اختصاص داده است؛ همچنین سهم تسهیلات قرض الحسنه از محل تسهیلات پرداختی بانک عامل بخش مسکن به همه بخش ها 1.4 درصد، سهم تسهیلات مرابحه 4.4 درصد و خرید در سایر بخش ها 1 درصد بوده است.

سایر تسهیلات پرداخت شده غیر از موارد گفته شده نیز 0.1 درصد از کل تسهیلات را به خود اختصاص داده اند.


کلید واژه ها


ارسال نظر

تعداد کاراکتر 0 از 4000