کارنامه دو ساله بانک مسکن نشان می دهد

اعطای تسهیلات به بیش از یک میلیون واحد مسکونی

کارنامه دو ساله بانک مسکن از اعطای انواع تسهیلات به بیش از یک میلیون واحد مسکونی در سال های ۹۵ و ۹۶ حکایت دارد.
پایگاه خبری بانک مسکن

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، عملکرد بانک مسکن در دو سال 95 و 96 در حوزه اعطای تسهیلات به متقاضیان نشان می دهد در این بازه زمانی دو ساله در هر سال بیش از نیم میلیون فقره تسهیلات به انواع متقاضیان پرداخت شده است.
این تسهیلات شامل تسهیلات مشارکت مدنی احداث واحدهای مسکونی،خرید واحدهای مسکونی،جعاله تعمیر و تکمیل واحدهای مسکونی و واگذاری سهم الشرکه بوده است که طی دو سال به بیش از یک میلیون واحد مسکونی در سراسر کشور تعلق گرفته است.به طوریکه آمار ارائه شده در خصوص تعداد واحدهای مسکونی بهره مند ازتسهیلات بانک مسکن نشان دهنده تامین مالی بالغ بر یک میلیون واحد مسکونی از سوی بانک عامل بخش مسکن در یک دوره زمانی دو ساله است.
براساس این گزارش،در سال 95 مجموعا 539 هزار و 520 و در سال 96 مجموعا 518 هزار و 22 فقره انواع تسهیلات مسکن به متقاضیان پرداخت شده است؛در این میان در هر دو سال سهم پرداخت تسهیلات خرید مسکن در میان سایر تسهیلات قابل توجه بوده است؛در سال 95 در کل کشور 134 هزار و 257 فقره انواع تسهیلات خرید مسکن از محل صندوق پس انداز مسکن یکم،صندوق پس انداز مسکن،صندوق پس انداز مسکن جوانان،اوراق حق تقدم تسهیلات مسکن و ... به متقاضیان پرداخت شده است که این تعداد با 37 درصد رشد در سال 96 به 184 هزار و 328 فقره تسهیلات افزایش یافته است.بخش قابل توجهی از رشد 37 درصدی پرداخت تسهیلات خرید مسکن به متقاضیان به دلیل سررسید موعد دریافت تسهیلات از محل صندوق پس انداز مسکن یکم از سوی سپرده گذاران این صندوق است؛این در حالی است که همزمان با ورود بازار مسکن به فاز رونق در سال 96،علاوه بر متقاضیان خانه اولی مجهز به تسهیلات یکم،سایر متقاضیان خرید مسکن نیز از طریق سایر روش ها همچون خرید اوراق حق تقدم دریافت تسهیلات مسکن،اقدام به دریافت تسهیلات و خرید آپارتمان با استفاده از آن کرده اند؛با این حال براوردها نشان می دهد حجم پرداخت تسهیلات خرید مسکن در سال 97 باز هم افزایش یابد.
به گزارش هیبنا،در سال 95 مجموعا 122 هزار و 945 فقره تسهیلات مشارکت مدنی ساخت مسکن به متقاضیان پرداخت شد که بخش قابل توجهی از این تسهیلات در قالب تسهیلات ساخت بدون سپرده مسکن به واحدهای مسکونی تعلق گرفت.در سال 95 بانک مسکن برنامه پرداخت تسهیلات سه رقمی بدون سپرده مختص ساخت واحدهای مسکونی را در دستور کار خود قرار داد که تعداد قابل توجهی از واحدهای مسکونی ساخته شده در این سال از این تسهیلات بهره مند شدند؛این در حالی است که در سال جاری به صورت مجدد مسیر پرداخت این تسهیلات به سازندگان با اولویت ساخت و سازهای مصرفی(ساخت واحدهای متناسب با الگوی غالب تقاضا در جامعه شامل آپارتمان های کوچک متراژ و میان متراژ با سطح قیمت ارزان و متوسط)،برقرار شده است و هم اکنون سازندگان به این تسهیلات دسترسی دارند.
در سال 95 همچنین 97 هزار و 149 فقره تسهیلات جعاله بعنوان تسهیلات تعمیر و تکمیل واحدهای مسکونی به متقاضیان پرداخت شد که این میزان با رشد 6 درصدی در سال 96 به 103 هزار و 140 فقره افزایش یافت؛هم اکنون سقف تسهیلات جعاله 20 میلیون تومان است که در زمان دریافت تسهیلات خرید مسکن در صورت درخواست متقاضی به صورت همزمان به وی پرداخت می شود.
بهره مندی از تسهیلات جعاله مسکن نیازمند خرید اوراق گواهی حق تقدم برای دریافت تسهیلات است.
به گزارش هیبنا،با توجه به برقراری مجدد مسیر پرداخت تسهیلات بدون سپرده ساخت مسکن،رونق بازار مسکن و افزایش تقاضا برای خرید آپارتمان با استفاده از تسهیلات بانکی و همچنین سررسید موعد دریافت تسهیلات یکم برای متقاضیان خانه اولی سپرده گذار در این صندوق، پیش بینی ها حاکی از افزایش تعداد تسهیلات پرداختی به انواع متقاضیان در سال 97 است.


کلید واژه ها


ارسال نظر

تعداد کاراکتر 0 از 4000